Intilnirea informativa cu studentii de la specializarea ASISTENTA SOCIALA va avea loc Marti, 17 Noiembrie orele 9, in Sala de Consiliu a Facultatii de Filosofie si Stiinte Social-Politice

 

Programul “Fondul de burse” RO 015
Finanţat prin Mecanismul Financiar SEE (Spaţiul Economic European) 2009-2014

 

FACULTATEA DE FILOSOFIE SI STIINTE SOCIAL-POLITICE

MOBILITĂŢI DE PRACTICA 2015-2016
în  domeniul ASISTENTA SOCIALA
Finanţare: (echivalentul în LEI) 1200 Euro/lună + 500 Euro transport şi asigurare medicală
(80% înainte de plecarea în mobilitate + 20% după întoarcerea din mobilitate)


      CRITERII DE ELIGIBILITATE:
Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de studiu SEE, studenţii trebuie:

 • Să fie înmatriculaţi la zi la Facultatea de FILOSOFIE SI STIINTE SOCIAL-POLITICE, nivel licenţă / master;
 • să ateste cunoaşterea limbii engleze la nivel minim B1;
 • să fie integralişti;
 • să obţină minim nota 7.00 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.
 • NOU!!!! foşti beneficiari ai unui stagiu de studiu în generaţiile anterioare de programe Socrates şi LLP-Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus şi SEE) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studii.

NU POT PARTICIPA LA ACEASTĂ SELECŢIE studenţii care au obţinut un grant SEE (de studiu sau practică) în anul academic 2013-2014 sau 2014-2015!!!

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

 • Curriculum Vitae (redactat în limba engleză)
 • Scrisoare de motivaţie (redactată în limba engleză şi semnată)
 • Extras din foaia matricolă la zi a studiilor de licenţă şi master, dacă este cazul (de la Secretariatul Facultăţii)
 • Certificat de limbă engleză:
 • nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor) - excepţie fac certificatele recunoscute internaţional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obţinute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
 • excepţie fac studenţii care au limba de studiu de la universitatea partener ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă.
 • Declaraţie care atestă numărul de luni cumulate de mobilitate Erasmus/ciclu de studii; (După modelul “Subsemnatul.... student în anul ..., înscris în anul universitar ... ciclul de studii (licenţă sau master) ….la Facultatea... specializarea...... declar pe propria răspundere că am cumulat până în prezent X nr de luni de mobilitate Erasmus in perioada... ”. Semnătură, data  (în română)
 • Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:
 • o copie a permisului de şedere;
 • o adeverinţă de la Secretariatul Facultăţii, care să-i ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi).

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

Criteriile de selecţie şi repartizare sunt următoarele:
a) rezultatele academice - 20% din punctaj;
b) scrisoare de motivatie - 20% din punctaj;
c) interviu  -  40% din punctaj;
d) competentele lingvistice - 20% din punctaj.

Modalitatea de contestatie:
Etapa 1: La nivelul UAIC, printr-o contestatie scrisa adresata conducerii UAIC (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) . 
Etapa 2: Daca prima contestatie este respinsa, candidatul are dreptul sa adreseze o a doua contestatie Operatorului de Program (ANPCDEFP Bucuresti) (email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) .
In cazul in care contestatia este acceptata de catre UAIC sau de catre ANPCDEFP, atunci candidatura ca intra in procesul de evaluare. 

 

 

Listele nominale cu studenţii care au primit burse pe semestrul 1, anul universitar 2015 - 2016

IMPORTANT:  Cei care se regăsesc în listele următoare trebuie sa depună extrasul de cont bancar pâna cel târziu marţi 10 noiembrie la administratorul şef de facultate.

 

Va rugam sa verficati listele modificate in urma contestatiilor!!!!!!

Toti studentii trebuie sa aduca extrasele de cont, indiferent daca au mai beneficit  de bursa in anii anteriori!!!!!!!!!

Bursă de merit-Sem. 1 corectata 12.11.2015

Bursă de studiu integrală (S1)-Sem.1 corectata 12.11.2015

Bursă de studiu parţială -Sem.1 corectata 12.11.2015

Bursă de ajutor social (Socială)-Sem. 1 corectata 12.11.2015

DOSARELE PENTRU REDUCERI TAXĂ ALE COPIILOR ORFANI DE UNUL SAU AMBII PĂRINŢI VOR FI DEPUSE LA SECRETARIAT LA D-NA BORODA OANA PÂNĂ LA DATA DE 01 DECEMBRIE 2015.

DOSARELE VOR CONŢINE:

 • COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE NAŞTERE
 • CERTIFICATE DE DECES
 • DOVEZI DE VENIT (pentru cei orfani de un parinte)

 

SECRETARIAT

CALENDARUL SELECŢIEI:

 • 9/10/2015 -21/10/2015: depunerea dosarelor de candidatură la Secretariatele Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
 • Miercuri 14 octombrie 2015, ora 14.00, sala D2, întâlnire informativă cu studenţii interesaţi să participe la selecţie
 • 22/10/2015, orele 9.00-13.00: interviu  în sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice;
 • 23/10/2015, orele 16.00; afişarea rezultatelor la Secretariatul Facultăţii;
 • 28/10/2015, orele 14.00; sala D2, întâlnirea informativă la facultate cu studenţii selectaţi.

 

Anunt selectie SMS 2015-2016

Regulament selectie SMS 2015-16 Erasmus+

Centralizator-Acorduri-Facultati FSSP-2014-2020 -cu  domenii

ANUNT RECAZARI FILOSOFIE!!!!

PE DATA DE 1 OCTOMBRIE 2015 SE VOR AFISA LISTELE DIN TURUL 2 DE CAZARE

PENTRU ACESTE LISTE NU SE DEPUNE CERERE

STUDENTII CARE SE VOR REGASI PE ACESTE LISTE SE VOR PREZENTA SA ISI RIDICE DIPOZITIA DE CAZARE PE DATA DE 2 OCTOMBRIE 2015

STUDENTII CARE NU SE REGASESC PE LISTELE DIN TURUL 2 VOR DEPUNE CERERE PENTRU TURUL 3 IN DATA DE 2 OCTOMBRIE 2015

PROGRAM DE CAZARE – an universitar 2015-2016

CAZAREA VA AVEA LOC IN SALILE D2, D3( CORPUL D)

Art. 30. Graficul pentru cazarea studentilor este:

► 26 septembrie – afişarea la facultaţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare

► 27 septembrie – 30 septembrie   eliberarea dispoziţiilor de cazare şi cazarea efectivă.

În conformitate cu Regulamentul de cazare al Universitaţii “Al.I.Cuza” Iaşi ( art. 30 ) la Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice  cazarea studenţilor in toamna 2015 se va realiza după următorul program:

 • prima zi de cazare – 27 sept 2015

între orele 9:00 – 12.30 se vor caza : studenţii din anul I – asistenţă socială, comunicare, sociologie,   res.umane

între orele 13:00-16:00 se vor caza :   studenţii din anul I – filosofie, RISE, ştiinţe politice

 • a doua zi de cazare – 28sept 2015 

între orele 9:00 – 12.30  se vor caza :     studentii din anul III

între orele 13:00 – 16:00 se vor caza :    studentii din anul II

 •  a treia zi de cazare – 29 sept  2015    

între orele 09:00 – 13:00 se vor caza :    studenţii la master, doctoranzi, familişti şi cazurile sociale si medicale

 • a patra zi de cazare – 30 sept  2015 

între orele 9:00 – 11:00 se vor caza :   studenţii care nu s-au prezentat în primele trei zile, dar care au drept de  cazare

 

IMPORTANT :   Studenţii care au solicitat cazare vor studia lista documentelor ce trebuie prezentate la cazarea in camine şi vor avea asupra lor aceste documente ( împreună cu o fotografie ) in momentul prezentarii la cazare.

Prodecan  Prof.univ. Adamut Anton 

Administrator Sef Facultate  Ec.Claudia Jacota

Go to top