Programul Erasmus+ 2016-2017
Selecţie stagii studenţeşti de studiu

 

Lista nominală cu studenţii candidaţi. Rezultate finale.

Marti 5 aprilie 2016

Sala de Consiliu a Facultăţii

 

Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene            ora 09.00
(licenţă + master + doctorat)

Comunicare şi Relaţii Publice                                                                   ora 10.00
(licenţă + master + doctorat)

Sociologie, Asistenţă Socială, Resurse Umane_                              ora 11.00
(licenţă + master + doctorat)

Filosofie                                                                                            ora 12.00
(licenţă + master + doctorat)

 

Orele anunţate (cu excepţia orei 9.00) sunt estimative. Vă rugăm să fiţi prezenţi cu 15-20 de minute în avans.

Disciplina:ASISTENTA SOCIALA APLICATA SI PRACTICA DE SPECIALITATE

ANII I,II, III

Studentii care s-au inscris pe liste pentru efectuarea practicii la D.G.A.S.P.C. IASI, se vor prezenta pentru contactul cu institutia pentru care au optat sa realizeze stagiul de practica luni, 28.martie 2016, la ora 9,00. Studentii vor fi prezenti cu cateva minunte inainte de ora 9,00 la sediul instituţiei pentru care au optat , de unde vor fi preluati de profesionistii  desemnati pentru aceasta activitate.

Tabelele finale vor fi afisate joi, 24 martie 2016, la avizierul facultatii.

Conf.dr.Nina MIHALACHE

Coord.general practica AS

 

Studenţii cu taxă orfani de ambii părinţi, ai centrului de plasament şi cei orfani de un părinte, care nu au împlinit vârsta de 26 ani vor depune în perioada 16.03-30.03.2016 la secretariatul Facultăţii de Filosofie un dosar pentru reducerea taxei de şcolarizare, cuprinzând următoarele documente:

  1. Cerere adresată domnului decan+dosar plic
  2. Copie CI+ certificat de naştere student
  3. Copie certificat de deces (dacă este cazul)
  4. Adresă centrul de plasament (dacă este cazul)
  5. Veniturile din luna anterioară

Persoana responsabilă: Siminiceanu Georgiana

Decanat                                                      16.03.2016  

Go to top