Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2022/2023:
- până la 36 luni de bursă oferite de M.A.E. italian acordate conform informațiilor de pe site-ul: https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure.
Bursele se pot acorda pentru:
1. Studii de masterat (Laurea Magistrale 20 ciclo) – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
2. Cursuri de studii superioare în Arta, Muzică și Dans (AFAM) – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
3. Programe de doctorat – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
4. Proiecte de cercetare (Progetti in co-tutela) ) – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
5. Cursuri avansate de limbă și cultură italiană – pentru o perioadă de studii 3 luni.
Informații complete privind programele de burse, condițiile de eligibilitate cerute de partea italiană, documentele solicitate și condițiile financiare oferite de M.A.E. italian găsiți în documentul atașat și pe site-ul https://studyinitaly.esteri.it.

COMUNICAT de PRESĂ

CALL FOR APPLICATIONS

FORMULAR de inscriere concurs

 

Vineri, 20 mai 2022, intervalul orar  12.00 - 14.00, ȋn Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu (Corp A) se va organiza un curs gratuit de pregătire și instruire cu privire la oferirea primului ajutor.

Cursul va fi susținut de reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Mihail Sturdza” al Județului Iași.

Studenții interesați se pot înscrie pentru completând FORMULARUL

Cursul de instruire va dura 2 ore și se va organiza cu o grupă de 40 - 50 de cursanți.

El va consta ȋn:

 • cunoașterea modului de acțiune în cazul salvării unei victime și procedura ce trebuie urmată;
 • ȋnsușirea deprinderilor necesare pentru intervenția în mod corect față de o victimă, ȋn vederea acordării primului ajutor medical;
 • identificarea factorilor de risc existenți în momentul intervenției;
 • cunoașterea modului de acțiune ȋn cazul apariției unor situații de urgențe civile.

METODOLOGIE DE SELECTIE pentru proiectul cu titlul „Acces la învățământul universitar on-line pentru toți. E-educație pentru toți!”

LISTA STUDENTILOR ELIGIBILI

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă desfășurarea în bune condiții a procesului educațional în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru 1600 de studenți care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale, în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru perioada de implementare a proiectului.

 

Studenții din grupul țintă sunt invitați să completeze CHESTIONARUL. Perioada de completare a formularului este 05.05.2022 - 08.05.2022.După ce își exprimă intenția de a se alătura proiectului, studenții vor fi invitați să completeze contractul de comodat și anexele prevăzute de metodologie, urmând ca apoi să primească echipamentul IT. Echipamentul va trebui returnat în momentul încetării calității de student.

Proiectul va contribui direct la accesul grupului țintă la activitățile didactice prin asigurarea echipamentelor IT mobile, necesare desfășurării învățământului în mediul on-line și șanse egale în vederea participării la procesul educațional.

Grupul țintă este format din studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse de ajutor social și de burse de ajutor social ocazional.

Studenții vor primi, în regim de comodat, echipament mobil IT de tip tabletă cu acces la internet format din:

 1. tabletă Vonino Magnet G50 – 1 bucată;
 2. cartelă SIM – 1bucată;
 3. husă protecție – 1 bucată;
 4. card micro-SD 128GB – 1 bucată;
 5. încărcător tip UE (RO) – 1 bucată;
 6. cablu de date – 1 bucată

Perioada în care studenții vor beneficia de echipamentul IT se încheie în momentul încetării calității de student (la absolvire, întrerupere de studii sau retragere de la studii, daca în anul universitar următor nu mai are calitatea de student cu dosar eligibil pe criterii sociale), iar condiția esențială este cea de a nu fi beneficiat în ultimii 5 ani de echipament similar achiziționat din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, pentru aceleași activități.

afis concurs IUSSMART

Concurs de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului IUS SMART

Programul „EURO 200”

ajutor financiar pentru studenți în vederea achiziționării de calculatoare

an universitar 2021-2022

„EURO 200” este un program prin care studenții din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate din Romania cu o vârstă de până la 26 de ani și provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 250 RON pe membru de familie pot beneficia de un ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, conform H.G. nr. 297/03.05.2018. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de Euro pentru un calculator și se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

            Acte necesare Program “Euro 200”

Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare, studenții care doresc să se înscrie pot transmite la facultatea unde sunt înmatriculați, prin intermediul poștei electronice (e-mail) sau prin servicii de curierat, până la data de 14 aprilie 2022, ora 16.00, următoarele documente:

 1. Cererea tip conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 a Legii 269/2004, format Word sau Pdf;
 2. Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;
 3. Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalți membri ai familiei;
 4. Adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
 5. Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii – în original;
 6. Declarația pe propria răspundere a studentului/ei în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (250 lei) și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard (conform Hotărârii nr. 225/26.03.2020);
 7. Adeverința eliberată de către facultate din care să rezulte că studentul a promovat cu minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepția studenților din anul I), respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul I).

Documentele vor fi trimise pe mail către Cristina Lucan – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (Telefon: 0232/201102 int 2481) până la data de 14 aprilie 2022.

Comisia de selecţie:

 1. Prof.dr. Anton Adămuţ – Prodecan
 2. Prof.dr. Alexandru Grădinaru – Prodecan
 3. Cristina Lucan – Secretar
 4. Lisa Mironescu – reprezentant studenţi.
Go to top