afis

 

Vă informăm că în perioada 09.10.2017-13.10.2017 vă puteți depune candidatura pentru a fi Student Reprezentant în Senatul UAIC titular/rezervă sau Student Reprezentant în Consiliului Facultății la secretariatul facultății. Dosarul va fi alcătuit din : CV actualizat, scrisoare de intenție şi declarația de neapartenență unui partid politic.
Turul I şi II al facultății se va desfăşura în perioada 16-20.10.2017;
Turul I pe Universitate în data de 24.10.2017.
Pentru mai multe detalii puteți consulta regulamentul afișat pe www.uaic.ro iar pentru eventuale întrebări: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

PROGRAM DE CAZARE – an universitar 2017-2018
CAZAREA VA AVEA LOC IN SALILE D2, D3( CORPUL D)
Graficul pentru cazarea studentilor este:

 • 22 septembrie – afişarea la facultaţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare;
 • 25 septembrie – 27 septembrie eliberarea dispoziţiilor de cazare şi cazarea efectivă.

În conformitate cu Regulamentul de cazare al Universitaţii “Al.I.Cuza” din Iaşi, la Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice  cazarea studenţilor in toamna 2017 se va realiza după următorul program:

 • prima zi de cazare – 25 septembrie 2017  

între orele 9:00 – 12.30 se vor caza : studenţii din anul I – asistenţă socială, comunicare,   sociologie, res.umane

între orele 13:00-16:00 se vor caza : studenţii din anul I – filosofie, RISE, ştiinţe politice

 • a doua zi de cazare – 26 septembrie 2017

între orele 9:00 – 12.30  se vor caza :  studentii din anul III

între orele 13:00 – 16:00 se vor caza :   studentii din anul II

 •  a treia zi de cazare – 27 septembrie  2017  


între orele 09:00 – 13:00 se vor caza :    studenţii la master, doctoranzi, familişti şi cazurile sociale si medicale
între orele 13:00 – 15:00 se vor caza :   studenţii care nu s-au prezentat în primele doua zile, dar care au drept de  cazare

IMPORTANT :   Studenţii care au solicitat cazare vor studia lista documentelor ce trebuie prezentate la cazarea in camine şi vor avea asupra lor aceste documente ( împreună cu o fotografie ) in momentul prezentarii la cazare.

 

 

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 pentru studenţii reînmatriculaţi şi pentru cei care repetă anul de studii se calculează astfel:

 • Taxa pentru examenele nepromovate din anul repetat (taxa de şcolarizare pe semestrul în curs/30*nr. de credite alocate disciplinei respective);
 • Taxa de echivalare a examenelor promovate din anul repetat în cuantum de 100 lei/disciplină.

Disciplinele nepromovate din anii anteriori se vor achita înainte de sesiunea de restanţe pe baza înscrierii din fişa semestrială (într-o perioadă ce va fi afişată în timp util; taxa se achită la BRD-cod 35).

 1. Studenţii propuşi la exmatriculare pentru neplata taxei de şcolarizare (din anii I-III) se vor putea reînmatricula prin depunerea la Secretariat, în perioada 11septembrie-5 octombrie 2017,  a cererii de reînmatriculare (vezi modelul), a chitanţei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29), a copiei chitanţei cu debitul restant din taxa de şcolarizare şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31). În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.
 1. Studenţii repetenţi din anii I (care au discipline nepromovate însumând cel puţin 30 de credite), II-III, cursuri de licenţă (care au in total peste 5 restanţe şi care şi-au achitat taxa de şcolarizare) şi anul I master (cei care au acumulat mai puţin de 30 de credite) se pot înscrie în perioada 11 septembrie-5 octombrie 2017, în acelaşi an de studiu, prin depunerea la Secretariat a cererii de repetare (vezi modelul) şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31). În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.
 1. Studenţii din anul III licenţă şi anul II master (2016-2017) care şi-au achitat taxa de şcolarizare şi nu au promovat maxim 5 examene (studii de licenţă), respectiv 3 (studii de master) vor reface, cu statut de cursant (art. 24, pct d. din Regulamentul studiilor universitare de licenţă şi art. 39, pct. e din Regulamentul studiilor universitare de masterat) aceste discipline în anul univ. 2017-2018, în regim cu taxă. Aceştia trebuie să depună la Secretariat, în perioada 1-8 septembrie 2017, fişa de înscriere cursant (vezi modelul) şi copia chitanţei pentru taxa de refacere a activităţii, în cuantum de 234 lei/restanţă la studii de licenţă, 350 lei/restanţă la studii de masterat. Taxa se achită la BRD-cod 35.

Nepromovarea restanţelor până la sfârşitul anului univ. 2017-2018 constituie motiv de exmatriculare.
În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii.

4. Studenţii din anul III licenţă şi anul II master (2016-2017) care au mai mult de  5 restanţe (studii de licenţă), respectiv 3 (studii de master) şi studenţii care nu şi-au achitat taxa de şcolarizare sunt propuşi la exmatriculare.
Aceşti studenţi se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară) prin depunerea la Secretariat, în perioada , 11 septembrie-5 octombrie 2017 a cererii de reînmatriculare (vezi modelul), a chitanţei de reînmatriculare in cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29), a copiei chitanţei cu debitul restant din taxa de şcolarizare şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31).
De asemenea, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.
Studenţii care au depăşit perioada de 7 ani de la înmatriculare sau ultima reînmatriculare/repetare (mai vechi de 2011/2012) pot fi înmatriculaţi numai în urma concursului de admitere.

5. Studenţii din anul III (2015-2016) şi anul II master (2015-2016) care au fost cursanţi în anul univ. 2016-2017 şi care nu au promovat toate examenele restante, sunt propuşi la exmatriculare. Aceştia se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară) prin depunerea la Secretariatîn perioada 11 septembrie-5 octombrie 2017, a cererii de  reînmatriculare (vezi modelul), a chitanţei de reînmatriculare in cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29) şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31). De asemenea, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.
6. Studenţii care au beneficiat de întrerupere de studii în 2016/2017, se vor înscrie în anul universitar 2017/2018 prin depunerea la Secretariat, în perioada 11 septembrie-5 octombrie 2017, a fişei de înscriere 2 (vezi modelul) şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare (în cazul studenţilor taxişti), în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31). Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie motiv de exmatriculare. De asemenea, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.

fişa de înscriere cursant

fişa de înscriere (2) - întrerupere studii

cerere de reînmatriculare repetare licenţă

cerere de reînmatriculare repetare master

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” recrutează studenți voluntari dispuși să îi sprijine, să îi încurajeze și să îi consilieze pe tinerii din mediul rural. Voluntarii vor lucra, alături de specialiștii în carieră ai Universității și profesori, pentru îmbunătățirea accesului la educație al elevilor din zone defavorizate și pentru integrarea mai bună a studenților deja înscriși la cursuri.

PROGRAMARE EXAMENE

STUDENTI ERASMUS

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

 

 Instituţii si organizaţii internaţionale-lect. dr. D. Margarit

5 septembrie 2017, ora 14,00-16,00 (ex. Scris) Catedra de Ştiinţe Politice

Drept comunitar/Drept internaţional- Asociat L. Vernica

4 septembrie 2017, 12,00-14,00 (ex. Scris) Amf. II-8

Metode de cercetare-Prof. dr. Virgil Stoica

6 septembrie 2017, 9,00-11 (ex. Scris) Catedra de Ştiinţe Politice

Ideologii politice-Prof. dr. A. Carpinschi

5 septembrie 2017, 16,00-18,00 (ex. Scris) Catedra de Ştiinţe Politice

Teorii ale relaţiilor Internaţionale/Politică externă şi diplomaţie - conf. dr. B. Ştefanachi

4 septembrie 2017, 10,00-12,00 (ex. Scris) Catedra de RISE

Instituţii politice europene-prof. dr. G. Poede

6 septembrie 2017, 12,00-14.00 (ex. Scris) Laborator RISE

Politica internaţională şi economie mondială – lect. dr. O. Socoliuc

4 septembrie 2017, 14,00-16,00 (ex. Scris) Amf. II-8

Fundamente socio-juridice ale probaţiunii-Asoc. C. Luca

4 septembrie 2017, 8,00-10,00 (ex. Scris) Catedra de Filosofie

Practica –Probatiune 1-lect. dr. C. Medeleanu

4 septembrie 2017, 12.00- Catedra de Sociologie

Didactica specialităţii, Sociologie, an 2- conf. dr. M. Toma

6 septembrie 2017, 14.00 -Catedra de Filosofie

 Limba franceză, Rise 2- Asoc. Lect. dr. A. Pavel

6 septembrie 2017, 11-Amf. II-8

Limba spaniolă Rise 2 – Asoc.  I. Ilisei

6 septembrie 2017,  8,00-, Amf. II-8

Limba germană Rise 2- Asoc. A. Danculesei

5 septembrie 2017,  12.00-, Amf. II-8

Competente şi abilităţi practice Rise 3-lect. dr. S. Vranceanu

4 septembrie 2017, 10,00- Laborator RISE

 Sustinere examen Disertatie

Securitate comunitară si controlul violentei

4 septembrie 2017, ora 8,30-Catedra de Sociologie

ffi

Festivalul de Film Istoric Râşnov, 28 iulie - 6 august 2017
GLOBALIZAREA POPULISMULUI
10 BURSE la ȘCOALA DE VARĂ ASTRA, EDIȚIA a VI-a, 2017”
Proiect de diplomație culturală și educațională pentru IAȘI
 
Biroul Parlamentar al Senatorului Iulia Scântei, din Circumscripția nr. 24 Iași, va acorda 10 burse pentru participarea studenților Facultăților de Istorie, Drept și Filosofie și Științe Social - Politice, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza Iași”, la cea de-a VI-a ediție a Școlii de Vară ASTRA, 2017, organizată în cadrul Festivalului de Film Istoric Râşnov, ediția a IX-a, între 28 iulie şi 6 august 2017.
Beneficiile burselor acordate: studenții câștigători vor beneficia de cazare și masă pe durata festivalului și vor avea acces la toate prelegerile școlii de vară și la evenimentele Festivalului de Film Istoric Râşnov, conform programului festivalului.
Perioada de înscriere: 3 iulie -10 iulie inclusiv.
Condiții de înscriere și participare la selecție:

   • participanții la selecție trebuie să fie studenți (cursuri de zi) ai uneia dintre cele trei facultăți (Facultatea de Istorie, Facultatea de Drept sau Facultatea de Filosofie și Științe Social - Politice), din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza Iași”;
   • să transmită în perioada de înscriere, pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. documentele necesare participării la selecție, respectiv:

                           - curriculum vitae (model european);
- adeverința de student emisă de una dintre facultățile enunțate;
-   eseu redactat personal de către fiecare participant, cu tema ”Globalizarea Populismului”,          în care să surprindă, din perspectiva personală, fenomenul populismului, globalizarea efectelor acestuia, alternative sociale, politice sau culturale, rolul generației tinere în promovarea unor valori alternative.(cerințe de redactare: format Word Document, maxim 3 pagini, font Times New Roman, Size 12, distanță rânduri – 1.5)
Anunțarea câștigătorilor14 iulie 2017.
Pentru informații suplimentare: persoană de contact – Consilier Andreea Iancu, 0741.311.282

Go to top