In perioada 26-28 iunie  se vor publica toate programările la examenele de licență și disertație 

Studenții care vor să susțină restanța la examenul Psihologie socială pot accesa link-ul urmator conform programarii examenului

restanta Psihologie Sociala

Programare sesiune restanţe, măriri şi finalizare studii (licenţă/disertaţie)
SEPTEMBRIE 2020
PERIOADĂ SESIUNE: 31 AUGUST 2020 -6 SEPTEMBRIE 2020

PERIOADA 31 AUGUST 2020 -2 SEPTEMBRIE 2020
SE VOR SUSŢINE EXAMENELE RESTANTE PENTRU STUDENŢII DIN AN TERMINAL ( ANUL III LICENŢĂ, ANUL II MASTER);

PERIOADA 31 AUGUST – 6 SEPTEMBRIE
SESIUNE RESTANŢE ŞI MĂRIRI PENTRU STUDENŢII DIN ANII 1, 2  LICENŢĂ ŞI 1 MASTER

PERIOADA 3 – 4 SEPTEMBRIE 2020
EXAMEN FINALIZARE STUDII MASTER

PERIOADA 3 – 6 SEPTEMBRIE 2020
EXAMEN FINALIZARE STUDII LICENŢĂ

 

ATENŢIE!!!!
UN STUDENT SE POATE PREZENTA LA ACELAŞI EXAMEN DE RESTANŢĂ SAU MĂRIRE O SINGURĂ DATĂ, FIE ÎN SESIUNEA 15-22 IUNIE,  FIE IN  SESIUNEA  31 AUGUST – 6 SEPTEMBRIE.

Programările referitoare la examenele restante și măriri note se vor publica pe 13,06,2020,

 

EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR (LICENŢĂ/DISERTAŢIE), SESIUNEA IULIE 2020 SE VA DESFĂŞURA PE PLATFORMA GOOGLE SUITE (GMeet)

Ghid de utilizare GMeet.

 

Vă aducem la cunoştinţă următoarele:

 • Perioada de înscriere la examenul de licenţă/disertaţie este 15.06 – 22.06.2020;
 • Documentele necesare înscrierii la examenul de finalizare a studiilor licenţă / disertaţie se transmit în format electronic pe e-mail, la secretara de resort (secretara specializării);
 • Următoarele documente se vor transmite secretarului comisiei de evaluare a examenelor de finalizare a studiilor: lucrarea de licenţă / disertaţie în format pdf, declaraţia de originalitate semnată în prealabil de către profesorul coordonator şi raportul de similitudine;
 • Înscrierea se va realiza doar online;

Documente finalizare studii - https://www.fssp.uaic.ro/studenti/finalizare-studii

 • Fişă de înscriere la examenul de finalizare a studiilor – anexa 2;
 • Formular privind înscrierea numelui după căsătorie pe documentele oficiale conform Ordinul MEN, (unde este cazul);
 • Acordul de prelucrare a datelor – finalizare studii;
 • Declaraţia de autenticitate –Anexa 1, semnată de candidat şi de către profesorul coordonator;
 • Cerere eliberare acte finalizare studii (adeverinţă absolvent);
 • Lucrarea de licenţă/disertaţie în format pdf;
 • Raportul de similitudine;
 • Copie după certificatul de naştere;
 • Copie după certificatul de căsătorie (acolo unde este cazul);
 • Copie după cartea de identitate;
 • Fişa de lichidare – se va ocupa secretariatul.

Documentele (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru licenţă; şi (diploma de bacalaureat, foaia matricolă, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru disertaţie. Se vor aduce în momentul în care veţi veni să vă ridicaţi adeverinţa de absolvent.

Go to top