Cazare studenți - an universitar 2020/2021

Foarte important!!!
Luni 21 septembrie se vor afișa listele finale cu studenții care beneficiază de cazare în anul universitar 2020-2121.
Repartiția pe camere se va face ținând cont pe cât posibil de an si specializare. Conform ORDINULUI nr. 5.487/1.494/2020 privind  măsurile de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 camerele vor fi ocupate de studenţi din aceeaşi formaţie de studiu, pentru a limita contactul studenţilor din formaţii de studiu diferite.

 


Deciziile de cazare se vor ridica din Amfiteatrul Mihail Kogalniceanu, corp A după programul următor:

Anul I Licență: 22 septembrie


Filosofie
Comunicare şi  Relaţii Publice

8:00 – 9:00          

Asistență socială    

9:00 – 11:00                      

Sociologie

11:00 – 12:00                    

Resurse umane

12:00 – 13:00                        

Știinţe politice

13:00 – 14:00

Relaţii internaţionale şi studii europene

14:00 – 15:00

Anul II+III Licență: 23 septembrie


Filosofie
Comunicare şi Relaţii Publice

8:00 – 9:00          

Asistență socială    

9:00 – 11:00                      

Sociologie

11:00 – 12:00                    

Resurse umane

12:00 – 13:00                        

Știinţe politice

13:00 – 14:00

Relaţii internaţionale şi studii europene

14:00 – 15:00

Master și Doctorat: 24 septembrie
Master (Anul I + Anul II) + Doctorat

Filosofie aplicată şi management cultural Sociologia organizațiilor și a resurselor umane Doctorat

8:00 – 9:00          

Securitate Comunitară şi Controlul Violenţei Doctorat 9:00 – 10:00
Studii de dezvoltare internațională Masterat European de Protecţia Drepturilor Copilului Doctorat

10:00 – 11:00

Relaţii Publice şi Publicitate
Doctorat

11:00 – 12:00

Familia şi Managementul Resurselor Familiale 12:00 – 13:00
Probaţiune, Mediere şi Asistenţa Socială a Victimelor Infracţiunilor 13:00 – 14:00
Supervizare şi Planificare Socială Politici Publice şi Mangement Instituţional 14:00 – 15:00

 

 

Cererile privind reînmatricularea studenţilor în anul universitar 2020/2021 se vor depune ONLINE la secretara specializării (adresele de e-mail se regăsesc pe site-ul facultăţii la rubrica Contact) în perioada 01.10.2020 – 09.10.2020.

 Documente/condiţii necesare reînmatriculării:

  • Cerere tip prin care se solicită reînmatricularea;
  • Chitanţă de 200 lei (reînmatriculare) care se plateşte la BRD în cod 29;
  • Taxa de şcolarizare din anii anteriori trebuie să fie achitată integral (să nu aveţi rest de plată).

ATENŢIE - Reînmatricularea se face în funcţie de numărul de locuri disponibile, fără a depăşi cifra de şcolarizare!

Descarcati Cerere reînmatriculare

 

Pâna pe data de 17 septembrie 2020 toţi studenţii trebuie să-şi verifice situaţia şcolară din e-sims (taxa de şcolarizare şi notele).

Daca apar neclarităţi, diferenţe, omisiuni, sunteţi rugaţi să le semnalaţi!!!

  

Senatul Universitatii se va întruni pe data de 24 septembrie pentru a lua o decizie referitoare la modul de deschidere si desfasurare a activitatii didactice.

Potrivit Masurilor Aprobate prin ORDINUL nr. 5.487/1.494/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 1 septembrie 2020, Cap I. Art 3 (2):

Cu 7 zile înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcție de situația epidemiologică, de particularitățile locale, de infrastructura și resursele umane ale fiecărei instituții de învățământ superior în parte, senatul universitar stabilește aplicarea unuia dintre scenariile de organizare și desfășurare a activităților didactice în instituțiile de învățământ prevăzute în Ghidul - învățământ superior din anexa nr. 2.

 

Rrecizari sesiune septembrie

Hotarare BECA 4S-sesiune septembrie 2020


  • PERIOADA STABILITĂ PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE:

31 AUGUST – 6 SEPTEMBRIE 2020

  • PERIOADA DEPUNERII CERERILOR PENTRU EXAMINARE/REEXAMINARE:

(cererile se transmit pe email, secretarei specializării)

 1 AUGUST – 25 AUGUST 2020

  • PERIOADA PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR:

(depunerea documentelor conform metodologiei)

1 AUGUST – 25 AUGUST 2020

(documentele se transmit pe email, secretarei specializării şi secretarului comisiei de finalizare a studiilor)

 EXAMENELE DIN ACEASTĂ SESIUNE SE SUSŢIN ONLINE

        -din partea secretariatului FFSSP

Adeverintele de absolvire sunt inca la semnat, la conducerea universitatii!!!

In momentul cand vom intra in posesia lor, va vom anunta!!!

Go to top