În cazul studenţilor care au de susţinut examene restante din sesiunile anterioare celei din  intervalul 1-14 iunie 2020, este necesară trimiterea unui mesaj prin email către secretara de resort  care să conţină o cerere (cererea trebuie să conţină o adresă de email oficială a studentului şi un număr de telefon) în care studenţii să menţioneze denumirea disciplinei, profesorul titular, anul şi semestrul restanţei.
Cererea se transmite nu mai târziu de data de 10 iunie 2020.

Pentru restanţele din sesiunea curentă, studenţii trebuie să contacteze profesorul titular.

 

          Pentru simplificarea procedurilor legate de completarea fişei de lichidare, se vor urma paşii:

 1. Şeful de an/reprezentant al studenţilor va prelua fişele de lichidare completate de către colegii din an/grupă;
 2. Şeful de an/reprezentant al studenţilor va depune fişele la filiala BCU Filosofie (contact  dna Dana Dimitriu);
 3. Şeful de an/reprezentant al studenţilor va depune fişele la Direcţia Financiar Contabilă (DEBITE- Corp J, camera 3, parter, contact dna Raluca Borş). Este necesară o copie a C.I. a fiecărui student. Tipărirea copiilor C.I. este asigurată de către secretariatul facultăţii.
 4. Şeful de an/reprezentant al studenţilor va depune fişele la Compartimentul Burse (Căminul C12, camera 4, contact Roxana Dragalina). Se vor obţine aici şi ştampilele  pentru Biroul Social (Căminul C12, camera 5).
 5. Şeful de an/reprezentant al studenţilor va depune fişele la secretara de resort din cadrul facultăţii.

 

 

Vă aducem la cunoştinţă următoarele:

 • Sesiunea de evaluare este stabilită în perioada 01.06 – 14.06.2020;
 • Sesiunea de restanţe şi măriri este stabilită în perioada 15.06. – 21.06.2020;
 • Examinarea se va susţine doar online pentru cele două sesiuni de evaluare;

Vă reamintim că este absolut necesar să completaţi Acordul de prelucare date privind consimțământul dumneavoastră de inregistrare audio/video a examenelor, pe care urmează să le susţineţi în sesiunea iunie 2020.

Activitati CI 11 15 mai 2020Dragi studenți,

Așa cum deja știți, activitățile derulate de Centrul de Învățare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași continuă și în luna mai. Așadar, vă invităm să participați la activitățile propuse pentru săptămâna 11 - 15 mai (consiliere profesională și orientare în carieră; strategii de învățare eficientă; tehnici de management al stresului; managementul timpului; activități remediale; metode de menținere a unei stări optime de sănătate; activități conexe vieții de student: internship, voluntariat; pregătirea lucrării de licență etc.), pentru care puteți opta prin prin accesarea link-ului de mai jos:

google docs

De asemenea, vă rugăm să vă înscrieți la cursurile dorite până la ora 20:00 a zilei precedente derulării activității/lor selectate. Ulterior înscrierii, veți fi contactați de către tutori prin e-mail sau/și telefon/sms, în ziua cursului ales.
Suntem acasă, cu voi!

Procedurile privind

 •  evaluarea semestrială la studii de licență și master,
 •  finalizarea studiilor de licență și master,
 •  admiterea la licență, master si conversie profesională,
 •  obținerea atestatului de abilitare,
 •  susținerea publică a tezei de doctorat și evaluarea rapoartelor din proiectele de cercetare științifică ale doctoranzilor,

 pentru perioada starii de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta, care au fost aprobate în ședința Senatului din data de 30 aprilie 2020.

le gasiți accesând următorul     AICI    

Go to top