Programare sesiune restanţe, măriri şi finalizare studii (licenţă/disertaţie)
SEPTEMBRIE 2020
PERIOADĂ SESIUNE: 31 AUGUST 2020 -6 SEPTEMBRIE 2020

PERIOADA 31 AUGUST 2020 -2 SEPTEMBRIE 2020
SE VOR SUSŢINE EXAMENELE RESTANTE PENTRU STUDENŢII DIN AN TERMINAL ( ANUL III LICENŢĂ, ANUL II MASTER);

PERIOADA 31 AUGUST – 6 SEPTEMBRIE
SESIUNE RESTANŢE ŞI MĂRIRI PENTRU STUDENŢII DIN ANII 1, 2  LICENŢĂ ŞI 1 MASTER

PERIOADA 3 – 4 SEPTEMBRIE 2020
EXAMEN FINALIZARE STUDII MASTER

PERIOADA 3 – 6 SEPTEMBRIE 2020
EXAMEN FINALIZARE STUDII LICENŢĂ

 

ATENŢIE!!!!
UN STUDENT SE POATE PREZENTA LA ACELAŞI EXAMEN DE RESTANŢĂ SAU MĂRIRE O SINGURĂ DATĂ, FIE ÎN SESIUNEA 15-22 IUNIE,  FIE IN  SESIUNEA  31 AUGUST – 6 SEPTEMBRIE.

Programările referitoare la examenele restante și măriri note se vor publica pe 13,06,2020,

 

EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR (LICENŢĂ/DISERTAŢIE), SESIUNEA IULIE 2020 SE VA DESFĂŞURA PE PLATFORMA GOOGLE SUITE (GMeet)

Ghid de utilizare GMeet.

 

Vă aducem la cunoştinţă următoarele:

 • Perioada de înscriere la examenul de licenţă/disertaţie este 15.06 – 22.06.2020;
 • Documentele necesare înscrierii la examenul de finalizare a studiilor licenţă / disertaţie se transmit în format electronic pe e-mail, la secretara de resort (secretara specializării);
 • Următoarele documente se vor transmite secretarului comisiei de evaluare a examenelor de finalizare a studiilor: lucrarea de licenţă / disertaţie în format pdf, declaraţia de originalitate semnată în prealabil de către profesorul coordonator şi raportul de similitudine;
 • Înscrierea se va realiza doar online;

Documente finalizare studii - https://www.fssp.uaic.ro/studenti/finalizare-studii

 • Fişă de înscriere la examenul de finalizare a studiilor – anexa 2;
 • Formular privind înscrierea numelui după căsătorie pe documentele oficiale conform Ordinul MEN, (unde este cazul);
 • Acordul de prelucrare a datelor – finalizare studii;
 • Declaraţia de autenticitate –Anexa 1, semnată de candidat şi de către profesorul coordonator;
 • Cerere eliberare acte finalizare studii (adeverinţă absolvent);
 • Lucrarea de licenţă/disertaţie în format pdf;
 • Raportul de similitudine;
 • Copie după certificatul de naştere;
 • Copie după certificatul de căsătorie (acolo unde este cazul);
 • Copie după cartea de identitate;
 • Fişa de lichidare – se va ocupa secretariatul.

Documentele (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru licenţă; şi (diploma de bacalaureat, foaia matricolă, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru disertaţie. Se vor aduce în momentul în care veţi veni să vă ridicaţi adeverinţa de absolvent.

În cazul studenţilor care au de susţinut examene restante din sesiunile anterioare celei din  intervalul 1-14 iunie 2020, este necesară trimiterea unui mesaj prin email către secretara de resort  care să conţină o cerere (cererea trebuie să conţină o adresă de email oficială a studentului şi un număr de telefon) în care studenţii să menţioneze denumirea disciplinei, profesorul titular, anul şi semestrul restanţei.
Cererea se transmite nu mai târziu de data de 10 iunie 2020.

Pentru restanţele din sesiunea curentă, studenţii trebuie să contacteze profesorul titular.

 

          Pentru simplificarea procedurilor legate de completarea fişei de lichidare, se vor urma paşii:

 1. Şeful de an/reprezentant al studenţilor va prelua fişele de lichidare completate de către colegii din an/grupă;
 2. Şeful de an/reprezentant al studenţilor va depune fişele la filiala BCU Filosofie (contact  dna Dana Dimitriu);
 3. Şeful de an/reprezentant al studenţilor va depune fişele la Direcţia Financiar Contabilă (DEBITE- Corp J, camera 3, parter, contact dna Raluca Borş). Este necesară o copie a C.I. a fiecărui student. Tipărirea copiilor C.I. este asigurată de către secretariatul facultăţii.
 4. Şeful de an/reprezentant al studenţilor va depune fişele la Compartimentul Burse (Căminul C12, camera 4, contact Roxana Dragalina). Se vor obţine aici şi ştampilele  pentru Biroul Social (Căminul C12, camera 5).
 5. Şeful de an/reprezentant al studenţilor va depune fişele la secretara de resort din cadrul facultăţii.

 

 

Go to top