Tabere studentesti 2019

 

REPARTIZĂRI TABERE 2019

ÎNTÂLNIREA COMISIEI DE SELECŢIE CU STUDENŢII FACULTĂŢII DE FILOSOFIE, BENEFICIARI / REZERVE AI TABERELOR DE VARĂ, PENTRU ALEGEREA LOCAŢIILOR DISPONIBILE VA AVEA LOC:

LUNI, 24 IUNIE 2019, ORA 10,

LA BIROUL ADMINISTRATORULUI ȘEF  FACULTATE.

IMPORTANT!

STUDENŢII SE VOR PREZENTA CU CARTE DE IDENTITATE/PAŞAPORT ŞI CARNET DE STUDENT.

 

 

Lista studentilor inscrisi pentru a beneficia de locuri in taberele studentesti 2019 Format PDF

 

Proces Verbal selectie studenti care vor beneficia de locuri in taberele studentesti 2019 si a studentilor din listele de rezerva

 

COMISIA DE SELECȚIE A STUDENȚILOR BENEFICIARI

DE LOCURI ÎN TABERELE STUDENȚEȘTI 2019

  

 • Decan: Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu ȘOITU
 • Prodecan: Conf. univ. dr. Alexandru GRĂDINARU
 • Administrator financiar: Laura-Cătălina PAȘCU
 • Reprezentanţi studenţi:

Marius-Alexandru FLORESCU

Emanuel-Ionuț ZANOSCHI

Întrunirea Comisiei în vederea selecției beneficiarilor de locuri în taberele studențești 2019 va avea loc LUNI, 3 IUNIE 2019, ora 10.30, Sala Consiliu.

 

 

ÎNSCRIERE EXAMENE FINALIZARE STUDII LICENŢĂ/MASTER
SESIUNEA IULIE 2019

 

PERIOADA PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR (TOATE PROMOŢIILE): 

24 -27 IUNIE 2019

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE SE POT DESCĂRCA
https://www.fssp.uaic.ro/studenti/finalizare-studii

LUCRAREA DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE TREBUIE SĂ AIBĂ INCLUSĂ:

 1. DECLARAŢIA DE ORIGINALITATE SEMNATĂ DE CĂTRE ABSOLVENT ŞI PROFESORUL COORDONATOR;
 2. CD-UL CU LUCRAREA SCANATĂ ÎN FORMAT PDF ŞI LIPIT PE COPERTA LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE;

 

 

 

SESIUNE EXAMENE
3 IUNIE – 16 IUNIE 2019

 

SESIUNE RESTANŢE ŞI MĂRIRI

20 IUNIE -26 IUNIE 2019

 

PERIOADĂ PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENELE ÎN VEDEREA MĂRIRII NOTEI:

18 -19 IUNIE 2019

 

 • ÎNSCRIEREA LA EXAMENELE DE MĂRIRE SE VA FACE DE CĂTRE TITULAR, PE TABEL, LA SECRETARIAT (EXCLUS CERERI)
 • ANII I ŞI II AU DREPTUL LA 2 MĂRIRI  PE SEMESTRU, ANUL III LA 1 MĂRIRE PE SEMESTRU;

PENTRU STUDENŢII CARE SUNT LA TAXĂ:

 • PÂNĂ LA DATA DE 31 MAI 2019 AU OBLIGAŢIA SĂ ACHITE TAXA DE ŞCOLARIZARE AFERENTĂ SEMESTRULUI ŞI EVENTUALELE RESTANŢE ALE TAXEI DIN URMĂ;
 • DACĂ TAXA NU ESTE ACHITATĂ NU VOR FI TRECUTE NOTELE DIN SESIUNE;
 • STUDENŢII CARE NU POT ACHITA TAXA LA TERMEN POT FACE O CERERE ADRESATĂ DOMNULUI DECAN PENTRU AMÂNAREA PLĂŢII TAXEI PÂNĂ LA O DATĂ STABILITĂ.

 

 

 

 

 afis sociologie

Mobexpert oferă oportunități de dezvoltare, training, vizite la fabricile Mobexpert în cadrul unui program de internship plătit în perioada 1 iulie – 27 septembrie 2019.

Prezentarea programului de internship va avea loc vineri, 24 mai 2019, ora 12:00, Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu (Corp A)

Go to top