Vă aducem la cunoştinţă următoarele:

 • Sesiunea de evaluare este stabilită în perioada 01.06 – 14.06.2020;
 • Sesiunea de restanţe şi măriri este stabilită în perioada 15.06. – 21.06.2020;
 • Examinarea se va susţine doar online pentru cele două sesiuni de evaluare;

Vă reamintim că este absolut necesar să completaţi Acordul de prelucare date privind consimțământul dumneavoastră de inregistrare audio/video a examenelor, pe care urmează să le susţineţi în sesiunea iunie 2020.

Activitati CI 11 15 mai 2020Dragi studenți,

Așa cum deja știți, activitățile derulate de Centrul de Învățare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași continuă și în luna mai. Așadar, vă invităm să participați la activitățile propuse pentru săptămâna 11 - 15 mai (consiliere profesională și orientare în carieră; strategii de învățare eficientă; tehnici de management al stresului; managementul timpului; activități remediale; metode de menținere a unei stări optime de sănătate; activități conexe vieții de student: internship, voluntariat; pregătirea lucrării de licență etc.), pentru care puteți opta prin prin accesarea link-ului de mai jos:

google docs

De asemenea, vă rugăm să vă înscrieți la cursurile dorite până la ora 20:00 a zilei precedente derulării activității/lor selectate. Ulterior înscrierii, veți fi contactați de către tutori prin e-mail sau/și telefon/sms, în ziua cursului ales.
Suntem acasă, cu voi!

Procedurile privind

 •  evaluarea semestrială la studii de licență și master,
 •  finalizarea studiilor de licență și master,
 •  admiterea la licență, master si conversie profesională,
 •  obținerea atestatului de abilitare,
 •  susținerea publică a tezei de doctorat și evaluarea rapoartelor din proiectele de cercetare științifică ale doctoranzilor,

 pentru perioada starii de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta, care au fost aprobate în ședința Senatului din data de 30 aprilie 2020.

le gasiți accesând următorul     AICI    

Stimati Coordonatori Erasmus+,

Anunt 

În cadrul proiectului CNFIS-FDI DezVoltarea INternaționalizării prin Cercetare și partenerIate straTegice 4 (VINCIT 4) este prevăzută finanțarea parțială a 10 participări la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale ale doctoranzilor și studenților înscriși la studii universitare de master ai Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Înscrierile se fac la Serviciul Relații Internaționale prin trimiterea unui mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. care va conține dosarul de candidatură cu următoarele documente:

1) cerere avizată de conducătorul științific (pentru doctoranzi) / decan (pentru masteranzi) – model anexat;

2) prezentarea dovezii privind acceptarea lucrării/ posterului la evenimentul științific.

Pentru a acoperi și perioada congreselor din timpul vacanței universitare de vară, acordarea finanțării se va face după regula primul venit – primul servit, cu condiția satisfacerii criteriilor de eligibilitate.

Cererile pentru finanțarea participării la congrese, conferințe, colloques și workshop-uri științifice internaționale cu articol / poster pot fi depuse pe tot parcursul proiectului, dar înainte de data evenimentului respectiv.

Conform regulilor proiectului FDI, nu sunt eligibile participări la simpozioane, precum și solicitările retroactive.

Finanțările pot fi acordate pentru evenimentele științifice care se încheie cel târziu la 10 decembrie 2020.

O persoană poate beneficia de finanțare din fondurile proiectului CNFIS-FDI-2020-0547 pentru participarea la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale o singură dată.

Sunt acceptate și participări la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale organizate online, pentru care se acoperă doar taxa de participare.

Dosarele de înscriere se pot trimite până la epuizarea sumei totale prevăzute în contract.

Deplasările la conferințe se vor aproba doar cu condiția ridicării restricțiilor de călătorie cauzate de pandemie.

Limitele de finanțare sunt:

 • - Taxa de participare în cuantum maxim de 200 EUR/persoană
 • - Transport în cuantum maxim de 400 EUR
 • - Cazare pentru maximum 2 nopți
 • - Diurnă pentru maximum 3 zile

Nivelul diurnei și indemnizației de cazare în străinătate sunt stabilite conform Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 modificată și actualizată.

Pentru conferințele internaționale care se desfășoară în țară, plafoanele sunt:

 • - Cazare: 230 lei / noapte
 • - Indemnizație de delegare: 20 lei / zi

Candidații pot folosi și alte finanțări pentru completarea costurilor participării la evenimentele științifice, cu respectarea strictă a evitării dublei finanțări.

Conform cerințelor proiectului, beneficiarii vor prezenta, la întoarcere, un raport referitor la participarea la conferință/ congres/ colloque și workshop-uri, după modelul oferit de Serviciul Relații Internaționale.

Director de proiect,

Prof. univ. dr. Henri LUCHIAN

Persoana de contact:

Alina Mihaela ROBU

Telefon: 0232 20 1821

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Cu deosebita consideratie,

Alina Mihaela ROBU, PhD

Erasmus+ Office

International Relations Office

==================================

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Bulevardul Carol I nr. 11

700506 IASI, ROMANIA

==================================

Tel. + 40 232 201821, Fax: +40 232 201802

 

PROGRAMUL PENTRU ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII DE CALCULATOARE ÎN ANUL 2020 - EURO 200 

 
În atenția studenților care doresc să aplice pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, prin PROGRAMUL EURO 200
 
Documente necesare întocmirii dosarului: 
 
 1.   Cerere tip ( document atasat );
 2.   Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;
 3.   Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
 4.   Adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
 5.   Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii - în original;
 6.   Declarația pe propria răspundere a studentului/ei în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (sub 150 RON) și  că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;
 7.   Adeverința eliberată de către Facultate din care să rezulte că studentul a promovat cu MINIMUM 45 DE CREDITE în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepția studenților din anul 1), respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul 1).
 
DEPUNEREA CERERILOR SI A DOCUMENTELOR NECESARE SE REALIZEAZĂ FIE PRIN SERVICII DE CURIERAT LA FACULTATEA DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE - SECRETARIAT, FIE PRIN  TRANSMITEREA LOR PRIN POȘTA ELECTRONICĂ, IN FOTOCOPIE, INTR-UN SINGUR E-MAIL, PÂNĂ LA DATA DE 17 APRILIE 2020, LA ADRESA DE EMAIL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., MENȚIONÂNDU-SE LA SUBIECT:  DOSAR PROGRAM EURO 200 NUME SI PRENUME
Go to top