Perioada de inscriere la examenele de finalizare a studiilor:

21 iunie 2021- 24 iunie 2021, ora 12.00 p.m.
Înscrierea se face exclusive online!!!!

 

LICENȚĂ
 
Atenţie!!!!!
Următoarele documente  în format pdf se trimit secretarei specializării:

1. Fişă de înscriere la examenul de finalizare a studiilor – anexa 2;
2. Formular privind înscrierea numelui după căsătorie pe documentele oficiale conform Ordinul MEN, (unde este cazul);
3. Acordul de prelucrare a datelor – finalizare studii;
4. Declaraţia de autenticitate – Anexa 1, semnată de candidat şi de către profesorul coordonator;
5. Cerere eliberare acte finalizare studii (adeverinţă absolvent);
6. Lucrarea de licenţă/disertaţie în format pdf;
7. Raportul de similitudine;
8. Copie după certificatul de naştere;
9. Copie după certificatul de căsătorie (acolo unde este cazul);
10. Copie după cartea de identitate;
11. Fişa de lichidare – se va ocupa secretariatul. (Model NOU!!!)
Documentele (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru licenţă; şi (diploma de bacalaureat, foaia matricolă, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru disertaţie. Se vor aduce în momentul în care veţi veni să vă ridicaţi adeverinţa de absolvent.

Specializarea Filosofie  - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Specializarea Sociologie  - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Specializarea Resurse umane - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Specializarea Asistenţă socială (I.F + I.D.) – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Specializarea Relaţii Internaţionale si Studii Europene  -  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Specializarea Ştiinţe politice – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Specializarea Comunicare şi relaţii publice  - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Atenţie!!!
Următoarele documente se trimit secretarului/secretarilor comisiei/comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor :
 1. Declaraţia de autenticitate – Anexa 1, semnată de candidat şi de către profesorul coordonator;
 2. Lucrarea de licenţă/disertaţie în format pdf;
 3. Raportul de similitudine;

LICENŢĂ
Secretar specializarea  Filosofie  - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Secretar specializarea   Sociologie         Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Secretar specializarea  Resurse umane -  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Secretar specializarea  Asistenţă socială (I.F + I.D.)
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Secretar specializarea   Relaţii Internaţionale si Studii Europene  - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretar specializarea   Ştiinţe politice – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Secretar specializarea   Comunicare şi relaţii publice  - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

MASTER:

 

1. Fişă de înscriere la examenul de finalizare a studiilor – anexa 2;
2. Formular privind înscrierea numelui după căsătorie pe documentele oficiale conform Ordinul MEN, (unde este cazul);
3. Acordul de prelucrare a datelor – finalizare studii;
4. Declaraţia de autenticitate – Anexa 1, semnată de candidat şi de către profesorul coordonator;
5. Cerere eliberare acte finalizare studii (adeverinţă absolvent);
6. Lucrarea de licenţă/disertaţie în format pdf;
7. Raportul de similitudine;
8. Copie după certificatul de naştere;
9. Copie după certificatul de căsătorie (acolo unde este cazul);
10. Copie după cartea de identitate;
11. Fişa de lichidare – se va ocupa secretariatul. (Model NOU!!!)
Documentele (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru licenţă; şi (diploma de bacalaureat, foaia matricolă, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru disertaţie. Se vor aduce în momentul în care veţi veni să vă ridicaţi adeverinţa de absolvent.

Secretar – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Atenţie!!!
Următoarele documente se trimit secretarului/secretarilor comisiei/comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor :

 1. Declaraţia de autenticitate – Anexa 1, semnată de candidat şi de către profesorul coordonator;
 2. Lucrarea de licenţă/disertaţie în format pdf;
 3. Raportul de similitudine;

Filosofie aplicată şi management cultural - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Securitate comunitară şi controlul violenţei - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Probaţiune, mediere şi asistenţa social a victimelor infracţiunilor - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Masterat European privind protecţia drepturilor copilului  - promotii vechi - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Familia şi managementul resurselor familiale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Supervizare şi planificare socială - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Relaţii publice şi publicitate -  (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)
Politici publice şi management institutional - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Marketing politic şi comunicare - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Studii europene de integrare şi Securitate - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Studii de dezvoltare internaţională - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Prezentarea oportunităților de angajare oferite de Serviciul de Informații Externe

Serviciul de Informații Externe organizează la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași o prezentare a oportunităţilor de carieră oferite de instituţie.  Evenimentul va avea loc miercuri,  23 iunie 2021, ora 12.00, în Sala Senatului (Corp A, et. I) și sunt așteptați studenții UAIC din ultimul an de studiu (licența, master, doctorat).

Dacă ești interesat să afli detalii privind posibilitatea dezvoltării unei cariere în Serviciul de Informaţie Externe, te rugăm să confirmi prezența la acest eveniment la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Inregistrare OPŢIUNI CAZARE pentru anul universitar 2021-2022 

 Studenţii din ciclurile de licenţă, master şi doctorat, care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2021-2022, se vor înscrie completand formularul online, până la data de 31 iulie 2021: 

Conform art. 36 din Regulamentul de cazare (din cadrul Regulamentului serviciilor pentru studenţi): "studenţii care nu completează tabelul (formularul) de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc în căminele studenţeşti."

IMPORTANT ! ! !
Informare privind protecția datelor cu caracter personal, prelucrate în cadrul procesului de repartiţie cazare

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, completate în prezentul formular, sunt necesare pentru: realizarea obiectului de activitate principal al instituției, respectiv educaţie şi cultură; iniţierea şi derularea de raporturi juridice între dumneavoastă şi instituție; îmbunătăţirea modului de comunicare cu studenții; comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre student şi universitate.
Acest formular va ajuta, strict, la întocmirea listelor de cazare, respectiv la repartizarea studenților Facultății de Filosofie și Științe Social - Politice în campusurile Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 • Detalii despre spaţiile de cazare ale UAIC: 

http://www.uaic.ro/studenti/cazare/

Studenţii care solicită cazare în baza unor

 • criterii medicale
 • criterii sociale specifice: student orfan de unul sau ambii părinți/ student aflat in plasament familial (bunici, asistent maternal profesionist, alte persoane)/ student aflat in plasament rezidential (case de copii/centre de plasament) / studente-mame cu copii/ student cu părinţi participanţi la Revoluţie / caz fraţi (soră-soră / frate-frate)
 • studenţii familişti
 • alte cazuri specifice (studenți cu stagii Erasmus, SEE)

vor completa formularul on-line și vor depune dosare specifice pentru fiecare caz în parte online pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la 31.07.2021

Doar cele 3 optiuni completate in formular vor fi luate in calcul la repartizarea in cămin.
Actele necesare pentru cazurile speciale:AICI
Pentru orice alte detalii/amănunte/probleme despre procedura și etapele de cazare, puteti contacta administratorul financiar Petronela Mihailovici email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / nr. telefon: 0232-201283

 

Serviciul de Informații Externe, instituție de stat specializată în domeniul informațiilor externe, selecționează, în vederea încadrării, studenți din ultimul an de licență, masteranzi și doctoranzi cu un potențial de dezvoltare profesională și nivel ridicat de pregătire educațională  și care doresc să-și valorifice cunoștințele de psihologietehnice sau operative.

Mai multe informatii ...

lnstructiuni sanitare pentru studenti, prevenirea contaminarii studentilor Universitatii ,,Alexandru loan Cuza" din lași

cu coronavirusul SARS COV-2, pe perioada activitatilor didactice/de practica studenteasca din perioada 14 iunie-31 august 2021

Pe durata pandemiei cu SARS-CoV-2, in vederea prevenirii și combaterii efectelor bolii in toate locatiile din cadrul Universitatii ,,AI.I.Cuza" din lași, se vor lua și se vor mentine masuri temporare și, dupa caz, graduale, in scopul protejarii drepturilor la viata, la integritate fizica și la ocrotirea sanatatii.
Aplicarea masurilor dispuse de legiuitor se face proportional cu nivelul și amploarea riscului de contaminare caracteristic fiecarui amplasament.
In aceasta perioada, fiecare persoana trebuie sa respecte cu strictete in continuare regulile privind distantarea fizica și igiena. 

 PROGRAMUL ,,EURO 200" 

(ajutor financiar pentru studenti in vederea achizitionarii de calculatoare) 

,,EURO 200" este un program prin care studentii din cadrul institutiilor de 1nvatamant superior acreditate din Romania, cu o varsta de pana la 26 de ani și care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 250 RON pe membru de familie, pot beneficia de un ajutor financiar în vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, confonn H .G. nr. 297/03.05.2018. Ajutorul financiar reprezinta echivalentul in lei a 200 de Euro pentru un calculator si se acorda o singura data in cadrul unei familii. 

 

Termen depunere documente online 15 iunie 2021, ora 16.00.

Persoana contact Cristina Lucan

Email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1. Calendar,
 2. Procedura,
 3. Precizari,
 4. Model cerere
Go to top