Având în vedere vacantarea unui loc din partea Departamentului de Sociologie și Asistență Socială în cadrul Consiliului Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice,

în conformitate cu Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Mandatul 2020-2024, se demarează alegerile conform următorului calendar:

Nr.crt.

Activitate

Termen

1.

Depunerea declarațiilor de candidatură pentru Consiliul Facultății

13 – 17 martie 2023

2.

Afisarea listelor electorale și a listelor cuprinzând candidații pe site-ul Facultății

20 martie 2023

3.

Depunerea eventualelor contestații privind componența listelor de votare

21 martie 2023

4.

Afișarea listelor de votare finale

23 martie 2023

5.

Alegerea membrilor Consiliului Facultății (în adunarea generală a facultății)

24 martie 2023

6.

Dacă nu se întrunește cvorumul legal, alegerile se reiau la data de 27 martie 2023

27 martie 2023

7.

Depunerea eventualelor contestații

28 martie 2023

8.

Soluționarea eventualelor contestații

30 martie 2023

9.

Sedință de Senat pentru validarea rezultatelor alegerilor pentru funcția de membru în Consiliul Facultății

31 martie 2023

 

LISTA ALEGĂTORILOR afișat 20,03,2023

Go to top