Anunț

 

privind concursul din 3 august 2020, ora 10, pentru ocuparea postului de conferentiar universitar, poziția 16, din statul de funcții al Departamentului de Filosofie.

Tema prelegerii academice: 

Polisemia conceptului de “voință generală” în secolele XVII -XVIII. Metafizică, teologie, politică. 

 

Concursul se va desfășura pe platforma GOOGLE MEET și va fi organizat de președintele comisiei de concurs.

 

Go to top