ANUNŢ CONCURS SUPLINIRE PLATA CU ORA
DEPARTAMENTUL DE ÎNVAȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi anunţă organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante de către personal didactic asociat, prin plata cu ora, conform statului de funcţii, anul universitar 2019-2020.

Download PDF

 

Go to top