ANUNȚ CONCURS SUPLINIRE PLATA CU ORA

DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunță organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante de către personal didactic asociat, prin plata cu ora, conform statului de funcții, anul universitar 2017-2018.

Informații suplimentare

Go to top