CONCURS

pentru ocuparea postului de asistent universitar, poziţia 20, perioadă determinată

Anunţ privind proba practică pentru ocuparea postului de asistent universitar, poziţia 20, din statul de funcţii al Departamentului de Științe ale Comunicării și Relații Publice

Subiect proba practică: Media de socializare online și democratizarea accesului la producerea, distribuirea și comentarea informațiilor cu (pretinsă) valoare de știre

Durata probei practice: 50 de minute

Data şi ora desfășurării prelegerii academice: 28.06.2022, ora 13:00

Proba practică se va desfășura în Sala de Consiliu a FSSP, Corp A

 

Preşedinte comisie concurs,                                                               Data afişării:

Conf.dr. Gheorghe-Ilie Fârte                                                     26.06.2022, ora 13:00

Go to top