Anunţ privind proba prelegerea academică pentru ocuparea postului de lector universitar, poziţia 51,

din statul de Funcţii al Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială


Subiect prelegere academică: Motivarea acțiunilor antreprenoriale din sectorul social
Durata probei practice: maxim 50 de minute
Data şi ora desfășurării prelegerii academice:  28.06.2022, ora 08:00
Proba practică se va desfășura în sala HR Lab, Corp A
Preşedinte comisie concurs, 
Conf.Univ.Dr. Romeo ASIMINEI          Data afişării: 26.06.2022, ora 08:00

Go to top