ANUNŢ

 

Miercuri, 13 iulie, 2016, ora 12:00, domnul Conf. Dr. Netedu Adrian va susţine, în Sala de Consiliul a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, corp A, prelegerea academică cu titlul: Recensământul populaţiei, repere teoretice şi practice. Studiu de caz Recensământul României 2011 în cadrul concursului pentru ocuparea postului didactic vacant pentru funcţia de profesor (poziţia 13 din Statul de Funcţii) scos la concurs la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice şi publicat de către Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice în Monitorul Oficial al României, nr. 571, partea a III-a, din 10 mai 2016.
Comisia de concurs, constituită în conformitate cu hotărârea Consiliului Facultăţii şi aprobată de către Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este compusă din :

Preşedinte: Prof. Univ. Dr. Nicu GAVRILUŢĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Membri: Prof. Univ. Dr. Marian PREDA, Universitatea Bucureşti
  Prof. Univ. Dr. Liviu CHELCEA, Universitatea Bucureşti 
  Prof. Univ. Dr. Claudiu COMAN,  Universitatea „Transilvania”, Braşov 
  Prof. Univ. Dr. Conţiu ŞOITU, Universitatea „Alexandru loan Cuza” din laşi
Membru 
supleant:
Prof. Univ. Dr. Gabriel Jderu, Universitatea Bucureşti

                  
                     
                      
   

 

Decan:                                                                                                             Data afișării:

Prof.univ.dr. Nicu GAVRILUŢĂ                                                                  11 iulie 2016, ora 10:00

 

 

 

Go to top