Prorectorii UAIC pentru mandatul 2020-2024

În ședința Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de joi, 14 mai 2020, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, rectorul UAIC, a desemnat prorectorii pentru mandatul 2020-2024.

Astfel, prorectorii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru mandatul 2020-2024, validați de membrii Senatului UAIC, sunt:

  • Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU– Prorector pentru strategie, dezvoltare instituţională şi personal;
  • Prof. univ.dr. Mihaela ONOFREI – Prorector pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic;
  • Prof. univ. dr. Lucia CIFOR – Prorector pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
  • Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU– Prorector pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer tehnologic;
  • Conf. univ. dr. Florin BRÎNZĂ– Prorector pentru programe de masterat, studii doctorale, managementul calităţii și Extensiunile UAIC.

Prorectorul pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare va fi numit într-o viitoare ședință a Senatului, pentru a respecta Metodologia privind menținerea calității de titular în învățământul universitar și/sau în cercetare, după împlinirea vârstei de 65 de ani, având în vedere faptul că actualul Prorector se regăsește în această situație.

De asemenea, a fost aprobată Metodologia de concurs pentru ocuparea funcției de decan. Perioada de desfășurare a concursului pentru această funcție este 15 – 31 mai 2020, urmând ca decanii să fie validați în ședința Senatului din data de 11 iunie 2020.

Go to top