Metodologia cadru de organizare a referendumului la nivelul Universității pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului

Data și locul de desfășurare a referendumului: 11 iunie 2015, Sala Senat

Componența Biroului Electoral al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași:

    • Lector univ. dr. Septimiu Panainte – membru
    • Prof. univ. dr. Vasile Cocriș – membru
    • Prof. univ. dr. Constantin Zălinescu – membru
    • Prof. univ. dr. Gheorghe Fârte – membru
    • Prof. univ. dr. Dumitru Alexandroaei – membru
    • Student Iulian Coțovanu – membru
    • Student Liviu Pădurescu – membru
    • Prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan – membru supleant
    • Lector univ. dr. Vlad Rădulescu – membru supleant
    • Student Dumitru Alexandru Aioanei – membru supleant
Go to top