SELECŢIE PENTRU MOBILITĂŢI DE PREDARE ALE CADRELOR DIDACTICE

în cadrul Programului Erasmus+ pentru anul universitar 2016-2017

Sesiunea a doua

Centralizator Filosofie-Erasmus 2014-2020 cu domenii

Anexa_V_HE_Staff Mobility Agreement  teaching 2016_2017

Anunţ

DEPUNEREA DOSARELOR: 3 aprilie, 2017

SELECŢIA VA AVEA LOC PE DATA DE 6 aprilie, 2017

Stimați colegi,

Vă invităm să vă depuneți candidatura pentru o mobilitate de predare în cadrul Programului Erasmus+ 2016-2017. Facultatea noastră mai dispune de 2 mobilități x max. 1000 EUR.

Durata maximă a unei mobilități de predare este de 2 luni (8 ore de predare/săptămână sau un număr de zile mai mic de o săptămână), iar durata minimă este de 2 zile (fără transport) și 8 ore de predare. Din programul de predare va trebui să reiasă clar că activitățile de predare se vor desfășura în cel puțin două zile consecutive.

Nu este permisă dubla finanțare a unei mobilității (finanțarea concomitentă din fonduri Erasmus și alte fonduri europene).

Criteriile ce vor fi avute în vedere la selecție vor fi următoarele:

  • contributia la dezvoltarea programului Erasmus (incheierea de acorduri bilaterale), participarea la programele Erasmus Mundus prin evaluarea candidaturilor primite de FACULTATEA NOASTRĂ, participarea la programul de burse AUF “Eugen Ionesco”;
  • aportul la derularea programului Erasmus şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu universităţile partenere;
  • derularea de activitati didactice cu studentii straini Erasmus sositi la FACULTATEA NOASTRĂ în ultimii trei ani;
  • abilităţile şi competenţele lingvistice ale cadrelor didactice;
  • acceptul de principiu al universitatii partenere pentru efectuarea mobilitatii, accept concretizat printr-o invitație în acest sens;
  • proiectul de activitate propus (Teaching Programme – doc anexat)
  • acordarea de prioritate cadrelor didactice care nu au mai beneficiat de o mobilitate de predare Erasmus.

Dosarele de candidatură se pot depune până pe data de 4 aprilie, 2017 la Secretariatul Facultătii de Filosofie şi Ştiinte Social-Politice, la Secretara sefă și vor conține:

1. CV

2. Programul de predare (Teaching Programme) - formular anexat

3. Acceptul de principiu din partea universităţii partenere, în care se menționează perioada în care se va desfășura mobilitatea, cu menţionarea zilelor de predare;

4. Adeverință de salariat cu o dată din perioada în care se depun candidaturile.

Universitățile partenere pentru care există acorduri încheiate cu facultatea noastră sunt cele din tabelul centralizator anexat.

Cu mulțumiri pentru colaborare,

prof.univ.dr. Daniela Şoitu

Coordonator Erasmus + studiu şi predare

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

Go to top