SUPLINIRE PLATA CU ORA

DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Interviul va avea loc: Marți, 20 septembrie 2016, ora 18:00,
Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială

Actele necesare pentru dosar:

  1. COPIE BULETIN (cod numeric personal şi adresa actuală);
  2. Copie DIPLOME DE STUDII (de licenţă, de masterat sau adeverinţă pentru studenţii la master/studii aprofundate, de doctorat);
  3. Copie completă după CARTEA DE MUNCĂ sau ADEVERINŢA CU VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT (doar pentru cei cu funcţia de bază într-o instituţie de învăţământ); şi/sau alte documente care stau la baza stabilirii vechimii în învăţământ;
  4. Adeverinţa de la locul de muncă cu ACORDUL UNITĂŢII (al senatului universitar pentru cadrele didactice asociate provenite din alte instituţii de învăţămănt superior), pentru susţinerea de activităţi didactice în regim de plata cu ora;
  5. CONT BANCAR – un act oficial din partea băncii în care să fie specificat numărul contului (extras de cont), sucursala la care este deschis contul şi tipul de cont (cont personal, card VISA, card Maestro etc.); contul se poate deschide la orice instituţie bancară;
  6. CV;
  7. Proces verbal (se întocmeşte de către facultate);

Dacă există deja dosare din anii precedenţi, este necesară doar reactualizarea actelor (o nouă adeverinţă de acord din partea instituţiei de bază, reactualizare informaţiilor privind vechimea în învăţământ, CV actualizat, modificări de adresă, cont)

Go to top