ANUNȚ CONCURS
SUPLINIRE PLATA CU ORA

DEPARTAMENTUL DE FILOSOFIE

 

Departamentul de Filosofie, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunță organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante de către personal didactic asociat, prin plata cu ora, conform statului de funcții, anul universitar 2017-2018.

CALENDARUL CONCURSULUI


Depunerea dosarului

21-22 septembrie 2017, 10:00-12:00
Secretariat

Analiza dosarelor

22 septembrie 2017

Interviu

22 septembrie 2017, ora 13:00
Departamentul de Filosofie

ACTELE NECESARE PENTRU DOSAR:

  1. COPIE BULETIN;
  2. Copie DIPLOME DE STUDII (de licenţă, de masterat sau adeverinţă pentru studenţii la master/studii aprofundate, de doctorat);
  3. ADEVERINŢA care să ateste VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT (doar pentru cei cu funcţia de bază într-o instituţie de învăţământ); şi/sau alte documente care stau la baza stabilirii vechimii în învăţământ;
  4. ACORDUL scris al SENATULUI universității unde este titular (pentru personalul didactic sau de cercetare titular într-o altă instituție de învăţământ superior sau de cercetare) pentru susţinerea de activităţi didactice în regim de plata cu ora;
  5. CONT BANCAR – un act oficial din partea băncii în care să fie specificat numărul contului (extras de cont), sucursala la care este deschis contul şi tipul de cont (cont personal, card VISA, card Maestro etc.); contul poate fi deschis / se poate deschide la orice instituţie bancară;
  6. CV redactat în limba română;
Go to top