Contractul 11PFE/30.12.2021 aferent proiectului cu titlul: Sustinerea competitivitatii in cercetare-dezvoltare si inovare prin dezvoltarea capacitatii institutionale a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.

In sedinta BECA din data de 13.01.2022 a fost aprobata METODOLOGIA PRIVIND ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PUBLICAREA DE ARTICOLE STIINTIFICE, PARTICIPARI LA CONFERINTE INTERNATIONALE SI STAGII DE CERCETARE, FORMARE SI DOC

Precizari:

1. Proiectul are in vedere sustinerea activitatii de cercetare pentru toate cadrele didactice si cercetatorii din UAIC.

2. Pentru anul 2022 perioada de depunere a cererilor de finantare se face in doua etape:

  • Etapa I, 30/12/2021 - 31/05/2022
  • Etapa II, 01/06/2022 - 31/10/2022

Depunerea este continua, documentele urmand a fi depuse la Serviciul pentru Managementul Activitatilor de Cercetare Stiintifica.

3. Prin intermediul proiectului se doreste acordarea de sprijin financiar pentru urmatoarele tipuri de activitatii:

OS1.A1. publicarea de articole in reviste indexate Web of Science din cvartilele Q1 (zona rosie) și Q2 (zona galbena) pentru toate domeniile stiintifice si din cvartila Q3 (zona alba) și Art&HumanitiesCitation Index (AHCI) pentru domeniile Stiinte sociale si umaniste;

OS1.A2. participare la conferinte internationale cu lucrare invitata sau acceptata spre prezentare;

OS4.A1. realizarea de stagii de cercetare (1-6 luni) la universitati prioritar din Top 500 ARWU si /sau Top 501-1000 ARWU sau institute de cercetare;

OS4.A2. realizarea de stagii de formare in tara sau in strainatate, pentru intelegerea/invatarea de noi tehnici de lucru utile in proiecte inter/trans-disciplinare;

OS4.A3. realizarea de stagii de documentare in tara sau in strainatate, in vederea demararii de noi proiecte de cercetare cu subiecte ce pot oferi avantaj competitiv in competitii nationale si internaționale

4. Pentru plata taxelor de publicare, lucrari sau conferinte, va rugam sa aveti in vedere conditiile contractuale, respectiv prevederile art.9, lit q): <sa se asigure ca orice publicatie sau orice rezultat aparut si raportat in urma activitatilor finantate prin prezentul contract, va avea mentionat numele finantatorului si numarul contractului de finantare, după modelul>:

„Authors are thankful to Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitization, within Program 1 – Development of the national RD system, Subprogram1.2 – Institutional Performance – RDI excellence funding projects, Contract no.11PFE/30.12.2021, for financial support”

5. Mai multe informatii vor fi disponibile pe pagina web a proiectului:

https://www.uaic.ro/sustinerea-competitivitatii-in-cercetare-dezvoltare-si-inovare-prin-dezvoltarea-capacitatii-institutionale-a-universitatii-alexandru-ioan-cuza-din-iasi-uaic-inov-imp2/

Go to top