Program ERASMUS +
Stagii de studiu şi practică: 2016-2017

 

Sunteţi invitat să participaţi la întalnirea informativă preselecţie: 

Miercuri 2 martie, ora 13.00 Sala D2, Corp D, etaj 1.

 

Studentii de la specializarea Asistenta Sociala, anii I, II si III sunt invitati , in intervalul 29 februarie-4 martie 2016, sa se inscrie la una din cele doua oferte, pentru disciplina Asistenta Sociala aplicata si Practica de specialitate, la secretariatul Facultatii de Filosofie si Stiinte Social Politice. Anuntul este valabil pentru studentii care nu indeplinesc conditiile de notare si nr.de ore acumulate pentru aceste discipline pe perioada anului universitar sau pentru cei care doresc sa faca practica/cercetare in aceste institutii. Alte informatii primiti de la profesorii coordonatori, asa cum rezulta din tabel:

An/Grupa

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

An  I

Conf.dr. N.Mihalache

Conf.dr.G.Irimescu

Asist.dr.C.Palaghia

Munteanu Luminita(pentru toti studentii din anul I inscrisi la DAC)

Conf.dr. N.Mihalache

An  II

Prof.dr.S.Cojocaru

Conf.dr.G.Irimescu

Conf.dr. M.Mihaila

-

An  III

Prof.dr. C.Soitu

Prof.dr.D.Soitu

Conf.dr. M.Radoi

-

Practica de sem.=3 h/sapt x 14 saptamani

Practica de vara =3 h/zi x 10 zile

 

 

Coordonator general practică

Conf.dr. N.Mihalache"

In perioada 24.02.2016-04.03.2016,studentii care  nu au depus dosar  pentru obtinerea bursei de ajutor social in primul semestru si indeplinesc conditiile din metodologie, vor depune dosarele la secretariatul specializarii unde sunt inscrisi in anul univ.2015-2016

Studentul care a obtinut bursa de ajutor social in primul semestru NU TREBUIE SA MAI DEPUNA DOSAR IN SEMESTRUL AL 2 LEA, BURSA PRELUNGINDU-SE AUTOMAT , CONDITIA FIIND CA STUDENTUL SA NU INREGISTREZE MAI MULT DE 2 RESTANTE PE SEMESTRU.

Metodologie

 alegeriStudentesti2016

În această perioadă se aleg noii studenți reprezentanți în Consiliile Facultăților și Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Calendar

11-15 ianuarie: depunerea candidaturilor pentru Senatul Universității şi Consiliul Facultății la secretariatele Facultăților

18-20 ianuarie: are loc în fiecare Facultate primul scrutin al alegerilor pentru Consiliu şi propunerilor pt Senat.

21-22 ianuarie: dacă este cazul (cvorumul la primele alegeri este <30%), are loc al doilea tur de scrutin al alegerilor pentru Consiliu și propunerilor pentru Senat.

25 ianuarie: are loc alegerea studenților pentru Senat la nivel de Universitate dintre propunerile votate la nivel de Facultate.

Informaţii suplimentare despre Alegeri Academice 2016

Sesiunea de examene şi restanţe semstrul I an univ 2015-2016

 • Sesiunea de examene semestrul I 2015-2016 va avea loc în perioada 18 ianuarie -31 ianuarie 2016.  Se aplică prevederile aprobate în Hotătrârea Consiliului Facultăţii nr 200/16.09.2014
 • Sesiunea de restanţa va avea loc în perioada 8 februarie-14 februarie 2016
 • Studenţii care nu au achitat taxa de şcolarizare întegral până la data de 15 ianuarie 2016 se vor adresa cu o cerere domnului decan prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă
 • Notele vor fi trecute în gestiunea de şcolaritate după achitarea taxei de şcolarizare
 • Regulamentul didactic privind desfăşurarea activităţii în sesiune:
 • Art. 51. “ Orice student beneficiază, la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, de posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit, în cursul anului curent, la două evaluări finale pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar conform planului de învăţământ din anul universitar în care s-a înscris”
 • Art.52 şi 53 . Măriri şi reexamninările studentului în regim de taxă de credit:

-un student poate beneficia, la cerere, de o singură mărire de notă într-un semestru
- taxa de credit în valoare de 250 lei/disciplină, an univ. 2015-2016 se achită dacă studentul  nu a promovat  o disciplină după cele două evaluări gratuite.
-studentul reinmatriculat nu plăteşte taxă de credit şi nici taxă de echivalare a examenelor conform Hotărârii Consiliului Facultăţii nr.  203/ 13.01.2015.  Aceştia au dreptul de a participa la două examinări gratuite la examanele restante (derogare art.73.  alin 1.2)

 • Regulamentul didactic privind taxele de şcolarizare:

 Art. 71. Taxa de şcolarizare se achită integral sau în rate, astfel:
    Semestrul I  - tranşa I- 750 lei ( 50% din taxa semestrială ) până la 31 octombrie 2015
                       -tranşa II- 1500 lei (100% din taxa semestrială) până la 15 ianuarie 2016
                Semestrul II  - tranşa I-  750 lei (50% din taxa semestrială) până la 15 martie 2016
                       -tranşa II- 1500 lei (100% din taxa semestrială) până la 15  mai 2016
Art.73.  alin 1.2 Derogare conform Hotărârii Consiliului Facultăţii nr.  203/ 13.01.2015. Studentul reinmatriculat nu plăteşte taxă de credit pentru examenele nepromovate şi nici taxă de echivalare a examenelor conform Hotărârii Consiliului Facultăţii nr.  203/ 13.01.2015.  Aceştia au dreptul de a participa la două examinări gratuite la examanele restante.  Studentul reimatriculat plăteşte taxa de şcolarizare restantă şi prima tranşa din taxa semestrială, conform alin 3

Art.75. In caz de retragere de la studii sau de întrerupere a studiilor a studentului cu taxă:
   STUDII DE LICENTA ZI
- 1 octombrie- 5 decembrie a anului universitar- 50%  din taxa de şcolarizare pe sem. I
      - 6 decembrie-15 martie a anului universitar – integral taxa de şcolarizare sem. I
      - 16 martie-15 mai a anului universitar- taxa sem I+ 50 % din taxa de şcolarizare pe sem. II
     -  după data de  15 mai a anului universitar- taxa sem I+II integral 100 %
STUDII DE LICENTA ID

 • 10 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I, dacă în 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului, dacă nu a primit resursele de învăţare;    
 • 50% din taxa semestrială, dacă a primit resursele de învăţare
 • 100% taxa scolarizare semestrială, după efectuarea activităţilor de tutoriale directe

 In cazul întreruperii de studii, în momentul reluării studiilor va achita diferenţa de taxă de şcolarizare rămasă neplătită plus diferenţa de taxă dintre seria cu care este în prezent

Documente primite:

Go to top