Documentatia

pentru acordarea burselor sociale pentru semestrul al II-lea, anul  universitar 2016 - 2017.

SAPTAMANA ACEASTA, 27-02 - 03.03, SUNTETI INVITATI LA SECRETARIAT PENTRU LA OPTIONALELE SEMESTRULUI 2.

Bibioteca de filosofie

Adresa:  Str. Lăpuşneanu Nr. 34, Iaşi
Telefon:  0232 410.530

 http://www.bcu-iasi.ro/biblioteca-filosofie

Programul bibliotecii

Luni – Vineri:  
Împrumut la domiciliu: 9.00 - 13.30; 15.00 - 19.30
Access la sala de lectură: 8.30 - 19.30
Sâmbătă – Duminică: Închis

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

ADEVERINŢELE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT CTP DE TIP STUDENŢESC

SUNT VALABILE 7 ZILE DE LA DATA ELIBERĂRII.

PROGRAMARE LICENŢĂ  ŞI DISERTAŢIE SPECIALIZĂRILE
COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE , FORMA ZI ŞI ID
 MASTER RELAŢII PUBLICE ŞI PUBLICITATE
DATA SUSŢINERII EXAMENULUI,  17 FEBRUARIE 2017, ASTFEL:
LICENŢĂ ZI – INTERVALUL ORAR  9,00-10,20, SALA D 305, CORPUL D UNIVERSITATE
DISERTAŢIE ZI – INTERVALUL ORAR  10,30-11,30, SALA D 305,
LICENŢĂ ID – INTERVALUL ORAR 11,30-13,30, SALA D 305


RECOMANDAT CA STUDENŢII SĂ SE PREZINTE CU O ORĂ MAI DEVREME PROGRAMARII!

ÎNSCRIERI LICENŢĂ/ DISERTAŢIE
SESIUNEA FEBRUARIE 2017

 

PERIOADA ÎNSCRIERII:

  • FEBRUARIE 2017 -10 FEBRUARIE 2017

 

1.

 

Fişă de înscriere - formularul se completează la secretariat;

2.

Fotocopie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

3.

Fotocopie după actul de identitate;

4.

Numai pentru cei care nu au aceste acte la dosar:
  • Diploma de bacalaureat în original;
  • Diploma de licenţă în original (numai pentru disertaţie);
  • Foaia matricolă/Suplimentul la diploma de licenţă în original (numai pentru disertaţie).

5.

Un exemplar din lucrarea de absolvire/licenţă/disertaţie şi acordul cadrului didactic coordonator pentru depunerea lucrării;

6.

Chitanţa de plată a taxei de REPETARE a examenului de licenţă/disertaţie: 200 RON (dacă este cazul).

Notă: Absolvenţii studiilor universitare de masterat (absolvenţi Bologna) înmatriculaţi începând cu anul I 2008-2009 pot repeta examenul de disertaţie o singură dată într-unul din anii universitari următori, în cadrul examenului de disertaţie programat pentru absolvenţii anului respectiv şi cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de examinare stabilite de Senatul Universitaţii. Dacă şi la a doua susţinere a disertaţiei masterandul nu obţine medie de promovare, acesta va primi un certificat de absolvire a programului de masterat şi foaia matricolă.


 EXAMENELE DE LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE SE VOR SUSŢINE ÎN INTERVALUL:
          13 FEBRUARIE 2017-19 FEBRUARIE 2017

 

Go to top