fotoDanChitoiu

 

Prof. univ. dr. Mihai Dan Chițoiu

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CV academic


Născut la 8 noiembrie 1961, la Târgu Ocna, judeţul Bacău. Am urmat Liceul „Costache Negri” din Târgu Ocna între 1976 şi 1980. Din 1983 am urmat cursurile Facultăţii de Istorie şi Filosofie, secţia Filosofie-Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. În perioada studenţiei am fost interesat de spiritualitatea orientală, indiană şi chineză mai cu seamă, dar şi de filosofia antică greacă. De altfel am devenit şi membru al Societăţii pentru Studii Orientale de pe lângă Academia Română. Am aprofundat, de asemenea, aspecte legate de logicile alternative, în intenţia de a înţelege alte tipuri de raţionalitate decât cea europeană modernă de factură occidentală. În perioada studenţiei am fost şi redactor al revistei „Opinia Studenţească”. Am absolvit în 1987 facultatea cu o teză de licenţă având ca temă logica dialectică. Între 1987 şi 1990 am fost profesor la mai multe şcoli din judeţul Bacău.
În 1990, în urma unui concurs, am ocupat postul de preparator la Facultatea de Filosofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ţinând seminarii de Filosofie Antică şi Istoria Religiilor. În 1991 am fost numit asistent, iar din 1995am ocupat un post de lector la aceeaşi facultate. Din această perioadă datează orientarea mea către cercetarea spiritualităţii răsăritene creştine, fapt concretizat în susţinerea unui curs de Cultură şi Filosofie Bizantină. În 1999 am obţinut titlul de Doctor în Filosofie cu teza Problema virtuţii la Platon, sub îndrumarea Prof.univ.dr. Constantin Marin, la aceeaşi universitate. În acelaşi an am publicat volumul Virtute şi cunoaştere la Platon, la Editura Junimea. În 2000 am fost Visiting Scholar la University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A. Am făcut cercetări şi la Dumbarton Oaks, Harvard University, la ambele universităţi cercetările fiind legate de filosofia bizantină, dar şi de hermeutică. Aceste cercetări au fost concretizate în apariţia unei cărţi, Repere în Filosofia Bizantină,la Editura Axis, în 2003. Din 2003 sunt Conferenţiar la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice. Între 2006 şi 2009 am fost directorul proiectului internaţional “Persoana umană, determinism şi libertate” în cadrul GrantuluiScience and Ortodoxy – Research and Education, finanţat de Templeton Foundation, U.S.A. Între 2011 şi 2013, în cadrul unui proiect al Academiei Române, am efectuat o cercetare post-doctorală cu tema “Evaluări ale presupoziţiilor care influenţează constituirea limbajelor despre realitate”. Între 2014 şi 2015, coordonez o echipă de cercetare în alt proiect al Academiei Române cu finanţare europeană, tema fiind “Filosofie şi religie în spaţiul românesc”. Am fost invitat ca Research Professor la Notre Dame-Louaize University din Beirut (Liban) – 2012 şi Catholic University of America (U.S.A.) – 2013, am efectuat stagii de cercetare în Grecia (Hellenic Open University) – 2012 şi Portugalia (Catholic University of Portugal – Braga) – 2012. În iunie 2014 am organizat la Academia Română – Filiala Iaşi şila Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, sub patronajul Council for Research in Values and Philosophy (U.S.A.), conferinţa internaţională Values and Identity in the World of Today. Între studiile mele recent publicate amintesc:The Spiritual Experience as Scientific Experiment?: How Science can meet Religion, în Philosophy Study, U.S.A., 2013; Repetition as Resumption:From Litany to Thinking in Byzantium, Revista Portuguesa de Filosofia, Braga, Portugalia, 2013,Person and Personal Reality: The Actuality of the Eastern Christian Understanding of Man, în volumul “Values of the Human Person. Contemporary Challenges”, CRVP, Washington D.C., 2013;Restoration of Man and World, în volumul “Compassion and Forgiveness. Religious and Philosophical Perspectives from around the World”, Notre Dame University Press, Beirut, 2013. Sunt membru în Editorial Board a mai multe reviste de filosofie din străinătate (amintesc:The Journal of Chang'an University (Social Sciences Edition), Xi’an, China, International Journal of Humanities and Social Sciences (BSU-IJHSS), Egipt, Journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research (JSSIR) - Karachi, Pakistan, reviewer laRevista Portuguesa de Filosofia, Portugalia), ca şi a mai multor societăţi ştiinţifice internaţionale (între care: Council for Research in Values and Philosophy (CRVP), U.S.A., American Academy of Religion (AAR), U.S.A., Society for Promotion of Byzantine Studies (SPBS), U.K.).

Go to top