profMariusDumitrescu

 

 

prof. univ. dr. Marius Dumitrescu

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CV academic RO   CV academic EN


 

profMariusDumitrescu

 

 

prof. univ. dr. Marius Dumitrescu

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CV academic RO   CV academic EN


 

DATE BIOGRAFICE:

 DATE BIOGRAFICE: Născut la 28 ianuarie 1966, Iaşi, judeţul Iaşi.

ADRESA: Iaşi, str. Sărăriei, nr.87, Judeţul Iaşi, cod 700116

TELEFON: +40.751.789509; +40.232.217.185

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

STUDII:

 • şef de promoţie, diploma de merit şi licenţiat al Facultăţii de Istorie – Filosofie, secţia Filosofie – Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, promoţia 1984 - 1989;
 • doctor în Filosofie din anul 1996.

TITLUL DIDACTIC în cadrulFacultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi:

- 2006 – în prezent: Conducător de doctorat,

- 01.09. 2003 – în prezent: Profesor universitar 

- 01.09.1999-30.08.2003: Conferenţiar universitar

- 01.09.1996-30.08.1999: Lector universitar

- 01.09.1993-30.08.1996: asistent universitar

- 01.09.1990-30.08.1996: preparator

FUNCŢII DE CONDUCERE:

 • Septembrie 2012 – în prezent: Director Şcoala Doctorală din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Ianuarie – septembrie 1990: Director Educativ, Liceul Industrial Nr. 2, Suceava

SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE:

 • 1996: University of Central England, Birmingham,  Marea Britanie: stagiu de pregătire şi formare profesională în cadrul Programului „TEMPUS“ – domeniul Antropologie
 • 1993: Université Lille 3,  Franţa: stagiu de pregătire şi formare profesională în cadrul Programului „TEMPUS“ – domeniile Filosofie modernă şi Antropologie

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ. CURSURI:

 • Filosofie modernă (Licenţă, anul II - secţia Filosofie)
 • Antropologie filosofică (Licenţă, anul III - secţia Filosofie)
 • Psihanaliza artei (Masterat, an II – secţia  Filosofie).
 • Teorii ale argumentării şi interpretării (Şcoala Doctorală)

DOMENII DE COMPETENŢĂ:

 • Filosofie modernă
 •  Antropologie filosofică

COMPETENŢE ACADEMICE INTERNAŢIONALE:

1.  profesor invitat la universităţi europene de prestigiu :

 • mai 1996 : Université Catholique de Louvain, Institut Supérieur de Philosophie, Faculté des Sciences Philosophiques, Centre de Philosophie moderne et contemporaine « Dr. O. Depré », Louvain-la Neuve, Belgia
 • aprilie 2004 : Université de Bourgogne, Faculté de Lettres et Philosophie, Dijon, France
 •  martie 2011 : Université de Bourgogne, Faculté de Lettres et Philosophie, Dijon, France

2. membru în juriul tezei de doctorat în cotutelă: Georgiana Albu Huian, Le rôle du cœur dans l'édification de la subjectivité et de la l'intersubjectivité augustiniennes, susţinută la Université Paris - Sorbonne, France,  2012

ORGANIZARE DE MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE CA MEMBRU AL COMITETELOR ŞTIINŢIFICE:

 • Colloque international La vigne, le vin et les ordres monastiques en Europe: une longue histoire, Iaşi, 27, 28 et 29 octobre 2011
 • LUMEN international scientific conference 2011 “Logos Universality Mentality Education Novelty”, Iaşi, February 18-19, 2011

POZIŢII EDITORIALE (MEMBRU ÎN COLECTIVE DE REDACŢIE):

 • 2014 - în prezent: membru al International Editorial Board Advisory, Postmodern Openings Journal,
 • 2014 - în prezent: membru al International Editorial Board Advisory, Romanian Journal for Multidimensional Education (Revista Românească pentru Educaţie Multidisciplinară)
 • 2009 - în prezent: referent ştiinţific la Editura LUMEN
 • 2007 - în prezent: referent ştiinţific al Annals of “Stefan cel Mare” University of Suceava, Philosophy, Social and Human Disciplines Series, Editura „ Stefan cel Mare” University Press,  Suceava
 • 2004 - 2005: membru în Colectivul Ştiinţific al revistei „Cultura - revista seminarului de filozofia culturii şi antropologie culturală”
 • 1992 - 1994: membru fondator şi redactor şef al revistei de cultură „Axis”;
 • 1986 - 1989: membru în colectivul redacţiei revistei studenţeşti „Dialog”.

MODERATOR LA SIMPOZIOANE ŞI CONFERINŢE DIN ŢARĂ:

 • International Symposium: The Demonical Nature of Power. Philosophical Perspective son Political Utopias, 25th November 2011, Iaşi, CNCSIS Grant „Axiological Maladies of European Culture”, no. 1993/2008
 • Conferinţa Anuală a Şcolilor Doctorale: „Rezultate de excelenţă în cercetarea ştiinţifică – un prim pas spre inserarea profesională”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 19-20 octombrie 2012, Proiectul POSDRU 107/1.5/5/78342 DOC-Paideia

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII ŞTIINŢIFICE, CULTURALE SAU PROFESIONALE, RECUNOSCUTE NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL:

 • membru al Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française;
 • membru fondator şi secretar al „Asociaţiei de  filosofie de limbă franceză din  România” afiliată la Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française  (A.S.P.L.F) până în 2014;
 • membru al Société d'études kantiennes de langue française;
 • membru al Societăţii Kant din Romania;

DIPLOME ŞI DISTINCŢII:

 • Premiul „Mircea Florian” al Academiei Române (1998) pentru volumul: Marius Dumitrescu, Descartes sau certitudinile îndoielii, Editura A92, Iaşi, 1996;
 • Diplomă de excelenţă, acordată de Asociaţia LUMEN, Iaşi, 19 februarie 2011

MEMBRU ÎN COMISII DE PROMOVARE, EVALUARE ŞI EXAMINARE LA NIVEL DE UNIVERSITATE

 • Cristian Moisuc, concurs de asistent, Facultatea de Filozofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2014;
 1. Codruţa Cuceu, concurs de cercetător gradul II, Institutul Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, „George Bariţiu”, 2013;
 2. Cătălin – Răzvan Dinică, concurs de conferenţiar, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2013;
 3. Rariţa Mihai, concurs de conferenţiar, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2013;
 4. Mihai Androne, concurs de conferenţiar, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2012;
 5. Sandu Ştefan Antonio, concurs de conferenţiar, Departamentul de Drept privat şi Ştiinţe conexe, Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, 2012;
 6. Ion Corduneanu, concurs de conferenţiar, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2012;
 7. Marius Popescu, concurs de lector, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2011;
 8. Vasile Pleşca, concurs de cercetător grad II, Institutul „Gh. Zane Iaşi”, 2010;
 9. Dan Sâmbotin, concurs de conferenţiar, Universitatea Apollonia, Iaşi, 2010;
 10. Andra Seceleanu, concurs de conferenţiar, Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa, 2009;
 11. Eugen Huzum, concurs de cercetător grad II, Institutul Gh. Zane Iaşi, 2009;
 12. Codrin Dinu Vasiliu, concurs de cercetător grad II, Institutul Gh. Zane Iaşi, 2009.

 

MEMBRU ÎN COMISII DE EXAMEN DE GRAD

 • Paul Octav,Păcatele globalizării – o analiză antropologică, examen de gradul I, Botoşani, 2013;
 • Lazăr Radu Vasile, Secolele XV-XVII- Premisele modernităţii, examen de grad I, Suceava, 2011;
 • Vasile Bogdan Bilbor, Mitul naturii umane, examen de grad I, Piatra Neamţ, 2011
 • Hriţcu Iolanda Gabriela (căs. Olariu), Importanţa filozofiei kantiene pentru dezvoltarea antropologiei filozofice, examen de grad I,  Suceava, 2011;
 • Atodiroaei Mihaela, Morfologia sacrului la Mircea Eliade, examen de grad I, Bacău, 2010;
 •   Melinte Ana-Maria Daniela, Concepţia despre om a lui Mihai Ralea, examen de grad I, Huşi, 2010;
 •  Ţepeluş Mihaela, Fundamentele antropologice ale drepturilor omului, examen de grad I, Buzău, 2010;
 • Ghiurţu Mihaela, Vocaţia transcendentului în filozofia lui Lucian Blaga, examen de grad I, Huşi, 2009.

 

MEMBRU ÎN COMISIILE FINALE DE DOCTORAT :

 • ÎN ROMÂNIA

 

 • Johanna Ioana Schweighoffer, Concept, realitate istorică şi limbaj. Construcţia logico-filosofică a conceptului de naţiune la Alexandru Papiu Ilarian, teză de doctorat, Universitatea de Vest Timişoara, 2013;
 • Corina Săftescu-Jescu, Limbajul performativ şi ontologia realităţii sociale în concepţia lui John Searle, teză de doctorat, Universitatea de Vest Timişoara, 2013;
 • Eugenia Laura Popa ( El Bokiadi), Cultura ca „ software of the mind” - cazul lumii islamice, teză de doctorat, UAIC, 2012;
 • Oana Maria Loredana Ghineţ (căsăt. Strugariu), Clasic şi modern în silogistica românească, teză de doctorat, UAIC, 2012;
 • Bogdan-Ciprian Nechita, Filosofia şi estetica în gândirea lui Denis Diderot, teză de doctorat, UAIC, 2012;
 • Radu-Vasile Chialda, Barbaria; mutaţii axiologice contemporane,teză de doctorat, UAIC, 2011;
 • Iftimie Ovidiu – Dumitru, Semnificaţia teoriilor morfologice pentru discursul ontologic şi epistemologic contemporan, teză de doctorat, Universitatea de Vest Timişoara, 2011;
 • Ahmed Mihaela Meral, Estetizarea culturii. Imaginea ca model cultural postmodern,  teză de doctorat, Timişoara, Universitatea de Vest, 2011;
 • Lazu Robert, Mecanismele cunoaşterii în filozofia lui René Descartes, teză de doctorat, Universitatea de Vest Timişoara, 2011;
 • Lungu Marius Robert, Concepţia lui Mircea Eliade privind Filozofia Istoriei, teză de doctorat Universitatea de Vest Timişoara, 2011;
 • Marius Sidoriuc, Conceptul de ruină. Ruina ca heterotopie, teză de doctorat UAIC, 2011;
 • Ionel Eduard Apostu, Dimensiuni transpersonale în creaţia artistică, teză de doctorat, UAIC, 2010
 • Adela – Oana Barbu Băneş, De la filozofia teoretică la filozofia de brand, teză de doctorat, Universitatea de Vest Timişoara, 2010;
 • Magdalena Iorga, Valori şi dileme etice în învăţământul universitar românesc actual, teză de doctoratUAIC, 2010;
 • Irina Pop, Fundamentarea filozofică a imaginilor în procesul comunicării, teză de doctorat, Universitatea de Vest Timişoara, 2010;
 • Daniel Ungureanu, Fundamentalismul islamic ca formă a orbirii axiologice, teză de doctorat, UAIC, 2009;
 • Vlad Ichim, Filozofie şi ethos neoplatonic, teză de doctorat,  UAIC, 2008.
 • ÎN STRĂINĂTATE

 

  • Georgiana Albu Huian, Le rôle du cœur dans l'édification de la subjectivité et de la l'intersubjectivité augustiniennes, teză de doctorat în cotutelă, Université Paris - Sorbonne, France,  în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, 2012

 

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC al următoarelor teze de doctorat validate de către CNATDCU, cu  atribuirea titlului de DOCTOR în domeniul FILOZOFIE, pentru următorii doctoranzi:

1. Macovei Mădălina, Agresivitatea umană între natură şi cultură, 2014;

2. Jitaru Daniel, Iubirea ca esenţă a umanului, 2014;

3. Dulman Egmond Gabriel, Tragedia păcii imposibile. Eternele ciocniri sub schimbătoarele hegemonii, 2014;

4. Tofan Alexandra, De la bioputere la biotehnologie, către un „viitor postuman”, 2014;

5. Bogdan Ciprian Nechita, Filosofia şi estetica în gândirea lui Denis Diderot, 2012;

 

 

 

 

 

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE

NUME: DUMITRESCU

PRENUME: MARIUS

TITLU DIDACTIC: PROFESOR, Facultatea De Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

DIPLOMA DE DOCTOR ÎN FILOSOFIE (teza: „Metafizica lui Descartes”, coordonator Prof. Dr. Titus Raveica

 

VOLUME DE AUTOR:

 

 • Arta cinematografică între filosofie şi psihanaliză, Editura SEDCOM LIBRIS, Iaşi, 2021, p. 412, ISBN: 978-973-670-602-8;
 • Profeţiile lui Descartes şi mirabila Pace Westfalică , Editura SEDCOM LIBRIS, Iași, 2020, p. 558, ISBN: 978-973-670-559-5
 • Geneza barocă a filosofiei moderne, Editura SEDCOM LIBRIS, Iași, 2016, p. 591, ISBN: 978-973-670-548-9;
 • Psihanaliza aplicată în filosofie și artă, Editura SEDCOM LIBRIS, Iași, 2014;
 • Alchimia devenirii umane, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2007;
 • Dincolo de tainele filozofiei şi ale filozofilor, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2002;
 • Platon în oglinda timpului. Periplu în antropologia filozofică, Editura Edict, Iaşi, 2002;
 • Ce se întâmplă când filozofia este luată în serios ?, Editura Cantes, Iaşi, 1999;
 • Descartes sau certitudinile îndoielii, Editura A92, Iaşi, 1996;

 

CURSURI UNIVERSITARE PUBLICATE:

 • Prelegeri de antropologie filozofică, Editura Performantica, Iaşi, 2007;
 1. Antropologie politică,în vol. „Filozofie şi Ştiinţe politice IV”­, Învăţământ la distanţă,  Editura Universităţii „ Al.I. Cuza“, Iaşi, 2003, pp. 414-483;
 2. Propedeutică filozofică, în vol. „Filozofie şi Ştiinţe politice I“, anul I, semestrul I, Învăţământ la distanţă,  Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2001, pp. 8-69;

 

STUDII PUBLICATE IN EXTENSO ÎN VOLUME COLECTIVE INTERNAŢIONALE:

 • Marius Dumitrescu, Psychoanalytic perspectives about aggression as the death drive (Todestrieb), In: Teodor N. Ţârdea (Redactor responsabil), The Survival strategy in terms of bioethics, anthropology, philosophy and medicine. Materials of the the 25th International Scientific Conference, volume 25, Editura CEP „Medicina”, Chişinău, Republica Moldova, 2019, pp. 164-168, ISBN: 978-9975-56-043-6
 • Marius Dumitrescu, Cerebralizing Juvenilization and Cultural Adjustment of Basic Human Behaviors, În: Vitalie Ojovanu (redactor responsabil), Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţională 08-09 noiembrie 2019, Centrul Editorial –Poligrafic Print Caro, Chişinău, Republica Moldova, 2019, pp. 27-31, ISBN 979-9975-56-701-5
 • Marius Dumitrescu. Metoda lui Descartes aplicată în Meditaţiile metafizice. In: Eudochia Saharneanu, Eugenia Bogatu (coordonatori), „Şcoala Internaţională de metodologie în ştiinţele socio-umane”, Chişinău, CEP USM, 2016, pp. 39-50, ISBN 978-9975-71-852-3.
 • Marius Dumitrescu. Anthropological Perspective on Neomatriarchy in Elisabethan England, în vol. 6th International Conference LUMEN 2015 Rethinking Social Action. Core Values, (Editors Antonio Sandu, Ana Frunză, Tomiţă Ciulei, Gabriel Gorghiu and Amalia Petrovici), Medimond Publishing Company, Bologna, Italy, 2015, ISBN 978-88-7587-725-5, pp. 493-496
 • Marius Dumitrescu, Theatrum Anatomicum and the Baroque Vision on Death, publicată in extenso în: The European Proceedings of social & Behavioural Sciences EPSBS, Future Academy, 2016, pp. 317-322, e-ISSN: 2357-1330 (Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index)
 • The Relationship between Body and Soul from the Perspective of Freud's Psychoanalysis, în: Antonio Sandu and Ana Caras (Editori), Procedia - Social and Behavioral Sciences. Logos Universality Mentality Education Novelty (LUMEN 2013), Iasi, Romania, 10-13 April 2013, volume 92, Elsevier, 2013, pp. 294-298
 • Le Monastére de Cetăţuia- une page du baroque de Iaşi, înVigne, vin et ordres monastiques en Europe – Une longue histoire, Editată deChaire UNESCO Culture et Traditions du Vin, Université de Bourgogne, octobre 2013, pp. 193-211;
 • Pouvoir, action et liberté chez John Locke, în L'action penser la vie, ”agir” la pensée, Actes du XXXIII Congrés International de L'Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (A.S.P.L.F.), Editura Librarie Phiolosophique J. Vrin, Paris, 2013, pp. 145-151;
 • Negativ Freedom in Spinozaʹs Philosophy,  în Unity and Diversity in Knowledge Society, International Conference 2012, Iaşi, Editura Institutul European, Iaşi, 2013, pp. 35-47;
 • Bachelard et les stratégies culturelles pour inhiber la violance, în Cahiers  Gaston Bachelard – Sciences, imaginaire, représentation: le bachelardisme aujourd'hui, Numéro 12, Sous la direction de Pierre Guenancia, Maryvonne Perrot et Jean – Jacques Wunenburger, Centre Georges Chevrier, Dijon, France,   2012, pp. 365-376
 • L'accord entre les causes efficientes et finales dans la théorie leibnizienne de l'harmonie préétablie, în: IX. Internationaler Leibniz-Kongress unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten, Natur und Subjekt, Vorträge 1. Teil, Herausgegeben von Herbert Breger, Jürgen Herbst und Sven Erder, Hanover, 2011, pp. 255-262;
 • Tema creaţiei continue în Eseurile de teodicee ale lui Leibniz, în LUMEN International Scientific Conference 2011 “Logos Universality Mentality Education Novelty”, Secţiunea Filozofie şi Ştiinţe Umaniste,  Editura LUMEN, Iaşi, 2011, pp.  49-67;
 • Legea naturală şi originea civilizaţiei occidentale moderne în viziunea lui John Locke, în Filozofia în contextul ştiinţei contemporane, Editura ASEM, Chişinău, 2010, pp. 79-86;
 • Formele nonviolente ale agresivităţii, în: Teodor N. Ţârdea (coord.), Bioetica, Filozofia şi Medicina în strategia de asigurare a securităţii umane - materialele Conferinţei a XV- a ştiinţifice Internaţionale 14 aprilie 2010”, Chişinău (Republica Moldova),  2010,pp.67-69;
 • Le rapport entre l'intellect et. la phantasia à Giordano Bruno, în : „Le même et l’autre - Identité et différence. Actes du XXXIème Congrès International de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (A.S.P.L.F.)  Budapest (Ungaria), 29 août – 2 septembre, 2006”,  Editura Eotvos Univ. Press, Budapest, 2009, pp. 199-205;
 •  Kant et. le mouvement spiritiste, în : Lorenzo Bianchi, Jean Ferrari et Alberto Postigliola (sous la direction), ”Kant et les Lumières européenes”, Liguori Editore Napoli et Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 2009, pp. 237-242 ;
 •  Les limites de la subjectivité, în : L'homme et. la reflexion. Actes du XXX- éme Congrés de  l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française - Nantes, 2004, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 2007, pp. 336 – 341 ;
 • La géométrie des passions chez René Descartes, în: A. Benmakhlouf et. J.-F. Lavigne (édités par), „Avenir de la Raison, devenir des Rationalités. Actes du XXIXe  Congrés de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française - Nice, 2002”, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 2004, pp. 546 - 550;
 • Descartes entre le baroque et le clasicisme moderne, în: B. Bourgeois et. J. Havet (édités par), „L’esprit cartésien. Quatrième centenaire de la naissance de Descartes – Actes du XXVI’e Congrès de l’Association des Sociétés  de Philosophie de Langue Française”, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, Franţa, 2000, pp. 1001-1004;
 • L’Eros Platonicien dans le Banquet, în: L. Langlois et. J.-M. Narbonne (édités par), La métaphysique - son histoire, sa critique, ses enjeux. Actes du XXVIIe Congrès de  l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française – Quebec, 1998”, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 2000, pp. 13-17.

                                                                                      

STUDII PUBLICATE IN EXTENSO ÎN VOLUME COLECTIVE DIN ŢARĂ:

 • Perspective psihanalitice asupra domniei lui Gheorghe Duca, în: Nicolae Râmbu, Teodor Negru, Marius Sidoriuc (Editori), „Demonia puterii”, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2012, pp. 184-192, ISBN: 978-973-703-726-8;
 • Despre afecte şi pasiuni în gândirea modernă, în: Nicolae Râmbu, Simona Mitroiu (Editori), „Filozoful – medic al culturii”, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2011, pp. 80-86, ISBN: 978-973-703-633-2;
 • Forme ale alienării culturale în epoca globalizării, în: Nicolae Râmbu, Teodor Negru (Editori), „Forme ale alienării culturale în epoca globalizării”, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2011, pp. 86-100, ISBN: 978-973-640-655-3;
 • Fascinaţia metodei euristice, în „De dignitate philosophiae. Volum omagial Teodor Dima”, Editura Terra Nostra, 2009, pp. 373-376
 • Perspective antropologice ale agresivităţii, în: Sorin-Tudor Maxim, Dan Ioan Dascălu, Bogdan Popoveniuc, Eusebiu Ionescu (coord.), „Violenţa în sport”, Editura Universităţii din Suceava, Suceava, 2006, pp. 18-26;
 • Hermeneutica lui Culianu aplicată la idolii lui Bacon, în: Nicu Gavriluţă (coord.),Ioan Petru Culianu -  memorie şi interpretare”, Editura T, Iaşi, 2002, pp. 213-220;
 • Specificul relaţiei dintre materie şi spirit în opera lui Ştefan Lupaşcu, în: Petru Ioan (coord.), „Ştefan Lupaşcu: un gânditor pentru mileniul trei”, vol. 2, Editura „Ştefan Lupaşcu“, Iaşi, 2001, pp. 295-300;
 •  Al cincilea grad de înţelepciune la Descartes, în: Sorin-Tudor Maxim şi Viorel Guliciuc (coord.), „2001: Umanism şi educaţie”, Editura Universităţii din Suceava, Suceava, 2001, pp. 49-54;
 • Descartes între baroc şi clasicismul modern”, în: Ştefan Afloroaei (coord.),  Petre Botezatu. In Memoriam. Itinerarii logico – filozofice, Editura Ankarom, Iaşi, 1996, pp. 223-227;
 • Analytical and Synthetical: a Relative Differention in the Field of Logical Semiotics, în: Rodica Croitoru (Editor), „Critic and doctrinal in Kant. The Third International Symposion of the Romanian Kant Society, September 19-21, 1992”,  Editura Universităţii Bucureşti,Bucureşti, 1992, pp. 50-54;

 

ARTICOLE ŞI STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE:

Articole publicate in reviste indexate ISI Web of science cu factor de impact:

 • Anca Sava, Marius Dumitrescu, Gabriela Florenţa Dumitrescu, Mihaela Dana Turliuc, Manuela Ciocoiu, Viorel Scripcariu. The mysterious “mental illness” of a philosopher: the case of Blaise Pascal. Romanian Journal of Morphology and Embryology, 2019; 60(4):1383–1389. PMID: 32239123. ISSN 1220-0522 (print) ISSN 2066-8279 (online)http://www.rjme.ro/RJME/resources/files/60041913831389.pdf
 • Marius Dumitrescu, The Christian Finality of John Locke's Theory of Empiricism, Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2020, Volume 12, Issue 3, pages: 416-425, ISSN: 2066-7329 | e-ISSN: 2067-9270. Covered in: Web of Science (WOS); EBSCO; ERIH+; Google Scholar; Index Copernicus; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; CEEOL; Ulrich  ProQuest;  Cabell,  Journalseek;  Scipio;  Philpapers;  SHERPA/RoMEO  repositories;  KVK; WorldCat; CrossRef; CrossCheck, https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/329 .
 • Marius Dumitrescu, The Archetype of Revolt in John Milton's Paradise Lost, Logos Universality Mentality Education Novelty: Philosophy & Humanistic Sciences, 2019, Volume 7, Issue 1, pages: 1-9 | doi: 10.18662/lumenphs/14, ISSN: 2284-5976 | e-ISSN: 2501-0409 Covered in: ERIH PLUS, CEEOL, Index Copernicus, CrossRef, CrossCheck, J-Gate, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat. doi: 10.18662/lumenphs/14
 • Marius Dumitrescu, Revealing the Unconscious through Dreams in Sigmund Freud’s Psychoanalysis, Postmodern Openings / Deschideri Postmoderne. Dec 2019, Vol. 10 Issue 4, pp. 144-152.

publicate în reviste de specialitate din străinătate:

 • Gabriela Florenţa Dumitrescu, Marius Dumitrescu, A Princess of Edinburgh as the Reformer of the Romanian Health System, Vesalius. Journal of the International Society for the History of Medicine, June 2018; Vol. XXIV, No.1, pp. 32-45; ISSN:1373-4857.  http://www.vesalius.org.uk/images/issues/VolXXIVN1June2018.pdf
 • Marius Dumitrescu, Antecedentele Cogito-ului, în File de Filozofie, 2-3, Editura „Ştiinţa”, Chişinău, 1996, pp. 68-74;
 • „Antecedentele Cogito-ului”, în File de Filozofie, nr. 2-3, Editura „Ştiinţa”, Chişinău, 1996, pp. 68-74;

publicate în reviste de specialitate din ţară:

 • Marius Dumitrescu, Hobbes’s theory regarding the hypothesis of a natural state of mankind, Agathos. An International Review of the Humanities and Social Sciences, 2020, volume 11, Issue 1(20), pp. 17-31 (revistă internaţională, indexată în: ERIH Plus, EBSCO, ProQuest, ESCI of the Web of Science Core Collection; ISSN: 2069 – 1025, e-ISSN: 2248 – 3446) https://www.agathos-international-review.com/issue11_1/04.Dumitrescu%20final.pdf
 • Marius Dumitrescu, Overcoming the Value Conflict between Individual Freedom and State Authority in Spinoza’s Theological-Political Treatise, Agathos. An International Review of the Humanities and Social Sciences, 2018, volume 9, Issue 2(17), pp. 21-29 (revista internationala, indexata in: ERIH Plus, EBSCO, ProQuest, ESCI of the Web of Science Core Collection; ISSN: 2069 – 1025, e-ISSN: 2248 – 3446).
 • Marius Dumitrescu, Optical Illusion: a perspective on the sense of sight in early modern philosophical thinking, Agathos. An International Review of the Humanities and Social Sciences, 2017, volume 8, Issue 2(15), pp. 47-56 (revista internationala, indexata BDI in: ERIH +, EBSCO, ProQuest, DOAJ). ISSN: 2069 – 1025; e-ISSN: 2248 – 3446; ISSN-L:   2069 - 1025
 • Psihanaliza unei capodopere sau mnemotehnica păcatelor în Infernul din Divina Comedie, în Revista Ethos, Institutul European, 2013, nr. 9, pp. 36-46
 • Rational Structures of Politics in Montesquieu's – The Spirit of the Laws. Part II:The Separation of the Three State Powers- The Essence of Citizens' Liberty, în Agathos – An International Review of the Humanities and Social Sciences, Volume 4 , Issue 2/2013, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” , Iaşi, 2013, pp. 15-25
 • Rational Structures of Politics in Montesquieu's – The Spirit of the Laws. Part I: The Key Elements Legitimating the Power and Its Sources, în Agathos – An International Review of the Humanities and Social Sciences, Volume 4, Issue 1/2013, Editura Universităţii „ Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013, pp. 33-46
 • Teoria pulsiunilor în perspectivă freudiană, în Symposion. Revistă de Ştiinţe Socio-umane, Editată de Academia Română, Institutul de cercetări economice şi sociale „Gh. Zane”, Iaşi, 2010, Tomul VIII, nr. 1 (15), pp. 148- 160;
 • Cultura ca factor de inhibiţie a agresivitaţii, în Cercetări filozofico-psihologice. Pentas Super Omnia. Revistă editată de Academia Română, Institutul de Filozofie şi Psihologie „Constantin-Rădulescu-Motru”, Societatea Germano-Română de Filozofie - Karlsruhe - Münster - Bucureşti - Braşov – Iaşi, Anul II, august 2010, Nr.1., pp. 103-108; ISSN: 2066-7566
 • Ipostaze ale temporalităţii, în Symposion. Revistă de Ştiinţe Socio-umane, Editura  Academiei Române, Institutul de Ştiinţe Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Iaşi, 2009 , Tomul VII, nr. 2 (14), pp. 497- 502; ISSN 1584-174X
 • Soluţia postcartesiană asupra comunicării substanţelor în Etica lui Spinoza, în Symposion. Revistă de Ştiinţe Socio-umane, Editura Academiei Române, Institutul de Ştiinţe Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Iaşi, 2008, Tomul VI, nr. 2 (12), pp. 566-583; ISSN 1584-174X
 • The Baroque - An Expression of Ambiguity , în Annals of “Stefan cel Mare” University of Suceava, SERIES PHILOSOPHY,SOCIAL AND HUMAN DISCIPLINES, pp. 7-25, Editura „Ştefan cel Mare” University Press,  2008
 • „Globalizarea şi revelaţiile erei post moderne”, în Symposion. Revistă de Ştiinţe Socio-umane, Editura Academiei Române, Institutul de Ştiinţe Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Iaşi, 2007 , Tomul V, nr.1(9), pp. 275-292; ISSN 1584-174X
 • „Giordano Bruno and the Hermetic Experience”, în Cultura - revistă internaţională de filozofia culturii şi axiologie, serie nouă, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2006, Nr. 5, pp. 174-184; ISSN: 1584-1057
 • „Perspectiva pragmatică asupra antropologiei la Imm. Kant”, în Cultura - revistă internaţională de filozofia culturii şi antropologie culturală, nr. 3, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2005, pp. 127-132; indexată în Arts & Humanities Citation Index ISSN: 1584-1057 ;
 • „Ideea perfectibilităţii umane la Immanuel Kant”, în Revista de Filozofie, tomul LII, nr. 5-6, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005, pp. 759-766;
 • „Omul între natură şi cultură”, în Symposion. Revistă de Ştiinţe Socio-umane, Editată de Academia Română, Institutul de Ştiinţe Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Iaşi, 2005, pp. 194-200; ISSN 1584-174X
 • ”Kant şi mişcarea spiritistă, în Symposion. Revistă de Ştiinţe Socio-umane, Editată de Academia Română, Institutul de Ştiinţe Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Iaşi, tomul III, nr. 2 (6), 2005, pp. 340-344; ISSN 1584-174X
 • „Max Scheler - Despre specificul prezenţei omului în lume”, în Cultura - revistă internaţională de filozofia culturii şi antropologie culturală, nr. 1, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2004, p. 75-82;
 • „Antropologia cioraniană ca iniţiere în alchimia culturii”, în Cultura - revistă internaţională de filozofia culturii şi antropologie culturală, nr. 2, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2004, pp. 78-86;
 • „Al cincilea grad de înţelepciune la Descartes”, în ROPHIR – Revista Română de Filozofie (pe Internet), nr. 3-4, 2002, pp. 35-47, http//www.rophir.usv.ro/actual/2MariusDumitrescu.pdf;
 • „Salvarea cetăţii  asediate”, în Analele ştiinţifice ale Univ„ Al. I. Cuza “ din  Iaşi (serie nouă), Filozofie, tomul XLIX, 2002, pp. 249-255 ;
 • „Lumea ca joc al fantasmelor în Faust-ul lui Goethe”, în Revista de Filozofie, tomul XLIX, 1-2, Editura Academiei Române, Bucureşti , 2002, pp. 63-77;
 • „Omul în orizontul conceptului de entelehie la Aristotel”, în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza“ din Iaşi (Serie nouă), Filozofie, tomul XLVII-XLVIII, Iaşi, 2000-2001, pp. 54-57;
 • „Treptele Eros-ului în dialogul Lysis al lui  Platon”, în Buletinul ştiinţific al Fundaţiei de ştiinţă şi cultură „Moldova“, nr. 8, Editura Cugetarea, Iaşi, 1999, pp. 245-250;
 • „Eros-ul platonician în dialogul «Banchetul»”, în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I. Cuza“  din  Iaşi, (Serie nouă), Filozofie, Tomul XLV, Iaşi,1999, p. 94-96;
 • „Statutul ontic al ruşinii”, în Ethos (Serie nouă), Filozofie, tomul XLV, Iaşi, 1999;
 • „Cogito-ul din perspectiva „Y“ – ului pitagorician”, în Anuarul Fundaţiei Academice „Petre Andrei“, seria Ştiinţe Socio – Umane, tom IX,  Iaşi, 1999;
 • „Le défi cartesien par l’idée de mathesis universalis”, în Revue Roumaine de Philosophie, 42-43, pp. 25-32, Bucureşti, 1998-1999;
 • „Specificul matricei de gândire abstract – autoreflexive”, în Buletinul ştiinţific al Fundaţiei de ştiinţă şi cultură „Moldova“, nr. 7, Editura Cugetarea, Iaşi, 1998, pp. 201-206;
 • „Hamlet sau Zodia alterităţii”, în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I. Cuza“ din Iaşi (Serie nouă), Filozofie, Tomul XLIII – XLIV, Iaşi, 1997-1998, pp. 87-90;
 • „Interpretări şi semnificaţii ale teoriei ideilor”, în Buletinul ştiinţific al Fundaţiei de ştiinţă şi cultură „Moldova“, nr. 6, Editura „Cugetarea”, Iaşi, 1997, pp. 149-154;
 • „Despre finit şi infinit în filozofia Renaşterii”, în Anuarul Fundaţiei Academice „Petre Andrei“, seria Ştiinţe Socio – Umane, tomul VI, Iaşi,1996, pp. 50-53;
 •  „Descartes sau să nu lăsăm spiritul să lenevească”, în Buletinul ştiinţific al Fundaţiei de ştiinţă şi cultură „Moldova“, nr. 5, Editura „Cugetarea”, Iaşi, 1996, pp. 125-127;
 • „Sensul umanist al doctrinei federaliste”, în Buletinul ştiinţific al Fundaţiei de cultură „Moldova“, nr.5, Editura „Cugetarea”, Iaşi,1996, pp. 145-152;
 • „Significations du concept de Physis chez les presocratiques”, în Revue Roumaine de Philosophie, 39,  1-2, Bucarest, 1995, pp. 117-119;
 • „Critica formelor substanţiale la Descartes”, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare“, secţiunea Filozofie şi ştiinţe socio- umane, Suceava, anul II, 1994, pp. 81-87;
 • „Aproape de Fiinţă. Eseu asupra filozofiei presocratice”, în Analele ştiinţifice  ale Universităţii „ Al. I. Cuza“ din Iaşi (serie nouă), Filozofie, Tomul XXXIX, Iaşi, 1993, pp. 136-142;
 •  „Absolut şi relativ în «Regulile carteziene»“, în Anuarul Fundaţiei Academice „Petre Andrei “, tomul III, Ştiinţe socio-umane, Iaşi, 1993, pp. 90-95;
 • „Avatarurile cunoaşterii de sine”, în Ethos. Revistă de Teorie a culturii ( serie nouă), nr.4, Iaşi, 1992, pp. 157-158;
 • „Tematica raportului corp-suflet în filozofia lui Ioan Petrovici”, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza“ din  Iaşi (serie nouă),  Filozofie, tomul XXXVIII, nr. 1-2, Iaşi, 1992, pp. 144-147;
 • „Motivul anamnetic la Platon”, în Revista de filozofie, tomul XXXIV, 1987;

 

 

LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE DE PRESTIGIU :

a. în străinătate:

  • La liberté négative et la condition de citoyen dans la modernité, XXXIVe Congrès ASPLF „La citoyenneté”, Louvain-la-Neuve, Belgia, 21-25 août 2012
  • L'accord entre les causes efficientes et finales dans la théorie leibnizienne de l'harmonie préétablie, IX. Internationaler Leibniz-Kongress - Natur und Subjekt,, Hanover, Germany, 26. September bis 1. Oktober 2011
  • Kant sur l'idée du „meilleur des mondes possibles, Xe Congrès International de la Société d’Etudes Kantiennes de Langue Française: „Kant: Théologie et Religion”, Abbaye de Neumunster, Luxembourg,  5-8 octobre 2011
  • Pouvoir, action et liberté chez John Locke, XXXIIIé Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française ”L’Action penser la vie - „agir” la pensée”, Venise (Italie), 17-21 Août 2010
  • Formele nonviolente ale agresivităţii, Conferinţa a XV- a ştiinţifice Internaţionale ”Bioetica, Filozofia şi Medicina în strategia de asigurare a securităţii umane”, Chişinău (Republica Moldova),  14 aprilie 2010
  • L'affect et la passion dans l'Anthropologie du point de vue pragmatique, Lucrare prezentată în limba franceză la IXe Congrès international de la Société d'Etudes Kantiennes de Langue Française : “Kant, la science et les sciences”, Lyon (France), 8-12 septembre 2009
  • Legea naturală şi originea civilizaţiei occidentale moderne în viziunea lui John Locke, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Filozofia în contextul ştiinţei contemporane”, Chişinău (Republica Moldova), 23 octombrie 2009
  • Les ouvertures  de Je chez Descartes, XXXIIé Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française,  Tunis (Tunisie), 28 Août-1er Septembre 2008
  • Geometria pasiunilor în Etica lui Spinoza, Conferinţa „Rolul filozofiei în contextul ştiinţei contemporane”, Chişinău (R. Moldova), 2-4 noiembrie 2008
  • „Le rapport entre l'intellect et. la phantasia à Giordano Bruno”, XXXI – éme Congres de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française.,  Budapest (Ungaria), 29 août – 2 septembre 2006
  • „Kant et. le mouvement spiritiste”, la  Colloque International: Kant et les Lumieres Europeennes, Naples (Italy), 20-23 octobre 2005
  • Le cogito cartésien et l'Y de Pytagore”,  la Colloque – Histoire de la philosophie: Le travail de la réflexion (Descartes et Merleau – Ponty), Dijon (France), 7 avril 2004.
  • „Les limites de la subjectivité”, XXX- éme Congrés de  l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française - Nantes, 2004
  • „La géométrie des passions chez René Descartes”, XXIX’e Congrés de  l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française, Nice (France), 27 août – 1 septembre 2002
  • „La justice comme fondement de la paix chez Platon”, XXVIII’e Congrés de  l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française, Bologna (Italy), 29 août – 2 septembre 2000
  • „L’Eros Platonicien”, XXVII'e Congrès de  l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française, Quebec (Canada), 18 août  - 22 août 1998
  • „The Cartesian Provocation Through the Idea of Mathesis Universalis, Paideia. Twentieth World Congress of Philosophy. Philosophy Educating Humanity - Abstracts, Boston (U.S.A.), 10-16 August,1998
  • „Descartes entre le baroque et le clasicisme moderne”, XXVI’e Congrès de l’Association des Sociétés  de Philosophie de Langue Française, Paris (France), 30 août - 3 septembre 1996
  • „Significations du concept de Physis chez les présocratiques”, XXV’e Congrés de l’Association des Sociétés  de Philosophie de Langue Française, Lausanne (Elveţia), 25-28 août 1994
  • „From Totalitarism to pluripartidism in the post-revolutionary Romania”, la Colloque Sociologie Cosmopolite, Strasbourg (France), 1990;

 • în ţară:
 • Raportul dintre suflet şi trup din perspectiva psihanalizei lui Freud, LUMEN International Scientific Conference 2011 “Logos Universality Mentality Education Novelty”,  Iaşi, 10-13, Aprilie,  2013
 • Conceptul de libertate negativă la Spinoza, International Conference, Iaşi, Romania, 27-30 September 2012
 • Perspective psihanalitice asupra domniei lui Gheorghe Duca, International Symposium: The demonical nature of power. Philosophical perspectives on political utopias, organizat în cadrul proiectului CNCSIS: ”Axiological Maladies of European Culture”, nr. 1993/2008, Iaşi, 25th November 2011
 •  Le Monastère Cetăţuia – une page du baroque de Iasi, Colloque international : La vigne, le vin et les ordres monastiques en Europe: une longue histoire, Iaşi, 27, 28 et 29 octobre 2011
 • The „Continous Creation” Theme in Leibniz's Philosophy, LUMEN International Scientific Conference 2011 “Logos Universality Mentality Education Novelty”,  Iaşi, February 18-19,  2011
 • Pactul cu diavolul în perioada barocului, la Colocviul Naţional cu participare internaţională: Mileniul III. Dialogul Umanismelor?, Suceava , 27 - 30 octombrie 2005
 • Ideea de perfectibilitate  a naturii umanela Kant, Seminarul Internaţional Immanuel Kant, , Centrul Cultural German, Iaşi, Romania, 19 noiembrie 2004
 • „Omul în gândirea lui Ştefan Lupaşcu”, la Conferinţa Internaţională „Ştefan Lupaşcu: 2000”, Iaşi, 16-17 octombrie 2000;

LUCRĂRI PREZENTATE LA MANIFESTĂRI NAŢIONALE DE SPECIALITATE:

 • „Strategii culturale de inhibare a violenţei”, la Simpozionul Naţional: Forme ale Alienării Culturale în Epoca Globalizării”, organizat în cadrul proiectului CNCSIS: ”Maladiile axiologice ale culturii europene”, nr. 1993/2008, Iaşi, 10 decembrie 2010
 • „Raportul dintre raţiune şi universul pasiunilor la Descartes, Spinoza şi Kant”, la  Simpozionul Naţional organizat în cadrul proiectului CNCSIS ”Maladiile axiologice ale culturii europene” nr. 1993/2008, Iaşi, 30 octombrie 2009
 • „Arta imaginarului la Giordano Bruno”, la „Zilele academice timişene”, Timişoara, 25-26 mai 2007.
 • „Hermeneutica lui Culianu aplicată la idolii lui Bacon”, la Simpozionul Naţional „ Ioan Petru Culianu, interpret al culturii tradiţionale şi moderne”, Iaşi, 23-24 noiembrie 2001
 •  „Omul în gândirea lui Ştefan Lupaşcu”, la Conferinţa Internaţională „Ştefan Lupaşcu: 2000”, Iaşi, 16-17 octombrie 2000;
 • „Descartes şi originile spiritului democratic modern”, la Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Universităţii „Mihail Kogălniceanu”: „Integrare legislativă europeană”, 30 aprilie  1999;
 • „Despre finit şi infinit în filozofia Renaşterii”, la Simpozionul „Petre Andrei”- Savantul şi omul politic, Iaşi, 27-28 iunie 1996;
 • „Descartes între baroc şi clasicismul modern”, la Simpozionul Naţional „Petre Botezatu”, Iaşi, 29-30 martie 1996;

 

RECENZII DE CĂRŢI:

1. „Catherine Kintzler: Condorcet. L’instruction publique et la naissance du citoyen (Collection Filio-Essais, Editura Gallimard, Paris, 1987), în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi (serie nouă), Filozofie, tomul XXXIX, Iaşi, 1993, pp. 267-268;

 

 

 CITĂRI ŞI RECENZII ALE CREAŢIEI DE AUTOR ÎN LUCRĂRI DE SPECIALITATE/PREZENŢA ÎN BAZE DE DATE/BIBLIOTECI ŞI ENCICLOPEDII ON-LINE

A. în reviste de specialitate din ţară:

a). Dumitrescu, Marius, L'affect et la passion dans l'Anthropologie du point de vue pragmatique, Lucrare prezentată în limba franceză la IXe Congrès international de la Société d'Etudes Kantiennes de Langue Française : “Kant, la science et les sciences”, Lyon (France), 8-12 septembre 2009, recenzată în :

 • Rodica Croitoru, Al IX-lea Congres Internaţional al Societăţii de Studii Kantiene de Limbă Franceză. Kant, Ştiinţa şi Ştiinţele, Lyon, 8-12 septembrie 2009, în Cercetări filozofico-psihologice - Pentas Super Omnia, Editată de Academia Română, Institutul de Filozofie şi Psihologie Constantin-Rădulescu-Motru, Societatea Germano-Română de Filozofie - Karlsruhe - Münster - Bucureşti - Braşov – Iaşi, Anul II, august 2010, Nr.1., pp. 187-188

b). Dumitrescu, Marius. Descartes sau certitudinile îndoielii, Editura A92, Iaşi, 1996

citată în:

 • Rodica Iacobescu: Cunoaştere şi metode în filozofia modernă, Analele Universităţii ”Ştefan cel Mare” Suceava. Seria Filozofie şi Discipline Socio-Umane, 2005, pp. 45 şi 47;  ISSN 2069-4016

c). Dumitrescu, Marius. Alchimia devenirii umane, Editura Tipomoldova, 2007

citată în:

 • Popoveniuc, Bogdan. War and Peace – The Culture of Civilization, Annals of “Stefan cel Mare” University of Suceava, PHILOSOPHY, SOCIAL AND HUMAN DISCIPLINES SERIES, Editura „ Stefan cel Mare” University Press, Suceava, 2008, p. 40-41; ISSN 2069-4016
 • Buletinul Noutăţilor 2009, Biblioteca ”Petre Dulfu” Baia Mare,

http://www.bibliotecamm.ro/pdf/buletin2009.pdf

d). Dumitrescu, Marius. Pactul cu diavolul în perioada barocului, lucrare prezentată la Colocviul Naţional cu participare internaţională, Suceava 27 - 30 octombrie 2005, recenzată în:

 • Marius Cucu, Manifestarea ştiinţifică: Mileniul III. Dialogul Umanismelor? – recenzie, Analele Universităţii ”Ştefan cel Mare” din Suceava, Seria Filozofie şi Disciplinele socio-umane, 2005, pp. 135-140

 http://www.apshus.usv.ro/arhiva/2005.pdf#page=137

e). Dumitrescu, Marius. Perspective antropologice ale agresivităţii,  în Maxim Sorin, Dan Ioan Dascalu, Bogdan Popoveniuc, Eusebiu Ionescu (coord.), Violenta in sport,

recenzată în:

 • Andreea Costin, Recenzii – Violenţa în sport, Romanian Sociology (Sociologie Românească), Editura Polirom, Iaşi, issue: 02 / 2008, p.  115 ; ISSN 1220-5389

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=d8e09e62-ec8b-4d6b-b838-a99586008a82&articleid=58545a47-c0f1-4f7e-a29c-cf27f5c22f77#a58545a47-c0f1-4f7e-a29c-cf27f5c22f77

f). Marius Dumitrescu, Pouvoir, action et liberté chez John Locke, publicată în vol. Résumés de la Communications de XXXIIIéme Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française: ”L’Action. Penser la vie - „agir” la pensée”, Venise (Italy), 17-21 Août 2010, p.11

citată în :

 • Eugeniu Nistor, Congresul internaţional de filozofie de la Veneţia, LitArt,  Târgu-Mureş, septembrie 2010, anul I, nr. 6, pp. 1-2
 • Rodica Croitoru, Al XXXIII-lea Congres Internaţional al Asociaţiilor de Filozofie de limba franceză. Acţiunea. Gândirea vieţii – activismul gândirii, Cercetări filozofico-psihologice, Bucureşti, 2010, anul II, nr. 2, pp. 159-162

g).Dumitrescu, Marius - Alchimia devenirii umane, Editura Tipomoldova, 2007 recenzată în:

 • Cucu, Marius. Reviews: The alchemy of human evolution by Marius Dumitrescu, Annals of “Stefan cel Mare” University of Suceava, PHILOSOPHY, SOCIAL AND HUMAN DISCIPLINES SERIES, Editura „Stefan cel Mare” University Press,  2008, pp.104-106, ISSN 2069-4016

h). Dumitrescu, Marius. Dincolo de tainele filosofiei şi ale filosofilor, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2002.

 • Pascal, Marius. Adevărul lui Descartes, Editura Fundaţiei Academice  AXIS, Iaşi, 2013, pp. 45, 46, 47, 57
  • citare în bibliografii critice internaţionale din străinătate:

a). Dumitrescu, Marius. „Ideea perfectibilităţii umane la Immanuel Kant (The Ideea of Human Perfectibility by Immanuel Kant), Revista de Filozofie, 2005, Tomul LII, no. 5 - 6, pp. 759-766, citată în :

 • Romanian Kant Bibliography 2008-2009, Rumänische Kant Literatur, p. 2,

 http://ikant.org/Mambo/files/Rumanische%20Kant%20Literatur.pdf

 • Bibliographischer Informationsdienst Nr. 35 Mai 2006,

http://www.kant.uni-mainz.de/bibliographie/bid_3506.html

 • North American Kant Society: Kant Review, Cambridge volume 1, Issue 1, 2011

http://northamericankantsociety.onefireplace.org/ 

 • Kant Review, Cambridge volume 1, Issue 1, 2011

http://northamericankantsociety.onefireplace.org/

b). Dumitrescu Marius, "Le défi cartésien par l'idée de mathesis universalis," Revue Roumaine de Philosophie 42-43: 25-32 (1999),  citată în:

c). Dumitrescu, Marius: Kant et le mouvement spiritiste, in: Kant et les Lumières européennes,Lorenzo Bianchi, Jean Ferrari et Alberto Postigliola (sous la direction), Liguori Editore Napoli et Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 2009, pp. 237-242 citată în:

„Johannes Gutenberg” Universität Mainz, Germany, Bibliographischer Informationsdienst Nr. 42, Dezember 2009,

http://www.kant.uni-mainz.de/bibliographie/BID_4209.html

 • Université du Luxembourg, Publications de la Societé d'Études Kantiennes de Langue Française, Articles sur Kant, 2003-2011,

http://wwwfr.uni.lu/recherche/flshase/laboratoire_de_philosophie_et_d_histoire_des_idees/societe_d_etudes_kantiennes/bibliographie

d). Dumitrescu, Marius. Descartes sau certitudinile îndoielii , Editura A92, 1996, citată în :

 • Bulletin Cartesien XXVII, publié par Centre d'Études Cartésiennes de Paris – Sorbonne, dirijé par Jean – Luc Marion et. Michel Fichant, avec le concours du Centro di Studi su Descartes e il seicento dell'Università di Lecce, p. 7, http://www.cartesius.net/bulletin_XXVII.html;
 • Thierry Gontier –  Marile opere ale filozofiei moderne (trad. din lb. franceză de Mihaela Gafiţescu),Editura Institutul European, Iaşi, 1998;
 • Bulletin Cartesien XXXII, publié par Centre d'Études Cartésiennes de Paris – Sorbonne et. par le Centro di Studi su Descartes e il seicento dell'Università di Lecce – bibliographie internationale critique des études cartésiennes pour l'année 2001, p.28,

 http://www.paris-sorbonne.fr/fr/IMG/pdf/bull_32.pdf;

Archives de philosophie, Editeur G. Beauchesne, Paris, vol. 62, 1-2, 1999, p. 42

e). Marius Dumitrescu, „L’Eros Platonicien dans le Banquet, vol. La métaphysique - son histoire, sa critique, ses enjeux.  Actes du XXVII e Congrès de  l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française - Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 2000, pp. 13-17, inclus în:

- Bibliographie Platonicienne 2001 – 2002. Travaux d'interpretation sur Platon et. ses œuvres, p.21, http./www.platosociety.org/bibliografia/pdf/Platon2001-2002.pdf;

                           

 

 

 

  • citări în monografii româneşti:

a). Dumitrescu, Marius,Descartes sau certitudinile îndoielii, Editura A92, Iasi, 1996, citată în:

 • Anton Adămuţ – Filozofia Sfântului Augustin, Editura Polirom, Iaşi, 2001
 • Dan Sâmbotin - De imitatione Dei. Meditaţiile carteziene. Restructurarea universului din perspectiva omului. Eseu hermetic, Paideia. Colecţia de studii şi eseuri, Bucureşti, 2003;
 • Doina Balan – Nistor - Omul în orizontul căutării - Blaise Pascal, Editura Performantica, Iaşi, 2003;
 • Marcel Chelba, Introducere Critică, Editura Crates, Reşiţa, 2004,  pp.  244-246
 • Mărgărit, Mariana. Teza de doctorat – Cogito-ul cartesian şi perspectivele filozofiei moderne, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filozofie, 2008, Bucureşti, p. 23
 • Pascal, Marius. Adevărul lui Descartes, Editura Fundaţiei Academice  AXIS, Iaşi, 2013, pp. 42, 129

b).Dumitrescu, Marius,Dincolo de tainele filozofiei si ale filozofilor, Editura TipoMoldova, Iasi, 2002, ISBN 973-85494-1-8 citată în:

 • Sorin-Tudor Maxim, Toleranţa. Dreptul la diferenţă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004;
 • Mărgărit, Mariana. Teza de doctorat – Cogito-ul cartesian şi perspectivele filozofiei moderne, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filozofie, 2008, Bucureşti, p. 23
 • Dominte, Merişor. Matila C. Ghyka şi frumosul vizual – repere în istoria filozofiei şi artelor plastice, Editura Performantica, Iaşi, 2008, p. 330; ISBN 978-973-730-445-2
 • Juncu, Horia Stelian. Kalokagathia în filozofia şi arta clasică elenă. Clasic şi modern în sculptura românească din secolul XX, Editura Panfilius, Iaşi, 2006, p. 44; ISBN 973-7876-23-7

c). Dumitrescu Marius, - Alchimia devenirii umane, Editura Tipomoldova, 2007, citată în:

 • Popoveniuc, Bogdan. Ecce homo!? : studii şi eseuri de antropologie, Editura Universităţii ”Ştefan cel Mare” din Suceava, 2008, p. 290; ISBN 978-973-666-299-7
 • Pascal, Marius. Adevărul lui Descartes, Editura Fundaţiei Academice  AXIS, Iaşi, 2013, p. 108
 • Ţenu, Irina Cristina. Orizontul filosofic al relaţiei dintre identitate şi etnicitate, Editura Junimea, Iaşi, 2012, p. 254

d). Dumitrescu,  Marius, Omul în orizontul conceptului de ”entelehie” la Aristotel, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza“ din Iaşi (Serie nouă), Filozofie, tomul XLVII-XLVIII, Iaşi, 2000-2001, p. 54-57, citată în :

 • Cucu, Marius. Cioran şi Exodul spre veşnicie, Junimea, Iaşi, 2007, p. 244

e). Dumitrescu Marius. Aproape de fiinţă. Eseu asupra filozofiei presocratice, Analele Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi (Seria Filozofie), 1993, 39, I-2, pp. 136-142, inclusă în :

*** Studii clasice, vol. XXXI-XXXIII, 2000, p. 128

f). Dumitrescu Marius. Significations du concept de phisis chez les présocratiques, Revue Roumaine de Philosophie, Editura Academiei Române, 1995, inclusă în :

*** Studii clasice, vol. XXXI-XXXIII, 2000, p. 128

  • Recenzii ale creaţiei de autor:

1. Constantin Marin, Marius Dumitrescu: Descartes sau certitudinile îndoielii  în Buletinul Ştiinţific al Fundaţiei de Ştiinţă şi Cultură „Moldova” a Universităţii „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, nr. 6, Editura „Cugetarea” Iaşi, 1997, pp. 207-208;

2. Bogdan Popoveniuc, Marius Dumitrescu, Ce se întâmplă când filozofia este luată în serios?în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi (Serie nouă), seria Filozofie, Tomul XLVII-XLVIII, Editura Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi, 2000-2001, pp. 275-276;

3. Vasile Pleşca, Marius Dumitrescu, Platon în oglinda timpului. Periplu în antropologia filosofică  în Symposion - Revistă de Ştiinţe Socio – Umane, Tomul I, Nr. 1, Editura Academiei Române, Iaşi, 2003, pp. 221-222.

4. Marius Popescu: Filozofia şi incertitudinile ei (Marius Dumitrescu, Dincolo de tainele filozofiei şi ale filozofilor, Editura Moldova, Iaşi, 2002), Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi. Seria Filozofie, vol. 49-51, 2002, p. 420 – 423

5. Marius Cucu, Reviews: The alchemy of human evolution by Marius Dumitrescu, Annals of „Ştefan cel Mare” University of Suceava, Philosophy, Social And Human Disciplines Series, Editura „Ştefan cel Mare” University Press,  2008, pp. 104-106, ISSN 2069-4016

  • Menţionări în dicţionare şi monografii :

 

  • Nicolae Busuioc, Dicţionarul scriitorilor  ieşeni contemporani, Editura Junimea, Iaşi, 1997, p. 161;
  • N. Busuioc şi Fl. Busuioc, Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani. Dicţionar 1945-2008, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Vasiliana'98, Iaşi, 2009, pp. 274-275
  • ROPHIDAS. Romanian Philosophical Databases Systems, http://www.rophidas.ro/filozofi_de_azi.php
  • Enciclopedia On-line a Filozofiei Româneşti, http://www.romanian-philosophy.ro/autori.html
  • Petru Ioan, Coordonate ale filozofiei ieşene, pe parcursul a trei jubilee, Editura Ştefan Lupaşcu, Iaşi, 2010, pp. 248-249; 547; 562
Go to top