Filosofie aplicată şi management cultural

Un master profesional de succes acest FAMC!  Licenţiaţi din varii domenii se înscriu an de an pentru a-l urma. Absolvenţi de Arte, Teologie, Litere, Psihologie, Asistenţă Socială, inclusiv Politehnică, nu mai vorbim de cei de la Filosofie, ne onorează cu prezenţa lor.
Asemenea studenţilor de la licenţă, masteranzii pot beneficia de stagii de studiu şi practică în străinătate prin programul Erasmus şi alte programe universitare.

Absolvenţii cursurilor masteratului de FAMC pot deveni sau îşi pot consolida poziţia în domeniul învăţământului liceal sau universitar, în consultanţă/expertiză/consiliere în instituţii de cultură şi administraţie publică, în cercetare (institute ale universităţii, Academiei, alte institute de cercetare), departamente de creaţie, presă scrisă/vorbită etc.

Şi pentru ca lucrul să fie bine făcut până la capăt, nu mai lipseşte decât înscriere la Şcoala Doctorală a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.
Succes!

 

Anul de studiu I
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Codul
disciplinei
Condiționări
(cod)
semestrul: I semestrul: II
Nr.ore/săpt. FV Cr Nr.ore/săpt. FV Cr
C S L C S L
SEM I Discipline obligatorii (Compulsory courses)                        
1 Rațiune și credință (Reason and Faith) MF 1   2 1 0 Ex 5          
2 Antropologie artistica (Artistic Anthropology) MF 2   2 1 0 Ex 5          
3 Filosofia culturii (Philosophy of Creation) MF 3   2 1 0 Ex 5          
4 Managementul institutiilor culturale (Management of Cultural Institutions) MF4   2 0 1 Ex 5          
5 Diplomatie culturala (Cultural Diplomacy) MF5   2 1 0 Ex 5          
6 Etica si integritate academica (Academical Ethics) MF5E   1 0 0 Ex 5          
SEM II Discipline obligatorii (Compulsory courses)                        
7 Hermeneutica radicala (Radical Hermeneutics) MF6             2 1 0 Ex 5
8 Etica profesionala (Professional Ethics) MF7             2 1 0 Ex 5
9 Fenomenologie aplicata si filosofie practica (Applied Phenomenology and Practical Philosophy) MF8             2 0 1 Ex 5
10 Filosofie si arta cinematografica (Philosophy and Cinematic Art) MF9             2 0 1 Ex 5
11 Managementul proiectelor culturale (Cultural Projects Management) MF10             2 1 0 C 5
12 Practica de specialitate I (Professional Practice I) MF10P             0 0 2 L 5
  Total ore pe semestru, Total probe pe semestru, Total credite pe semestru     11 4 1   30 10 3 4   30
                           
Anul de studiu II
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Codul
disciplinei
Condiționări
(cod)
semestrul: III semestrul: IV
Nr.ore/săpt. FV Cr Nr.ore/săpt. FV Cr
C S L C S L
SEM I Discipline obligatorii (Compulsory courses)                        
14 Cercetări hermeneutice actuale (Modern Hermeneutical Research) MF11   2 1 0 Ex 6          
15 Hermeneutica simbolismului religios (Hermeneutics of Relogious Symbolism) MF12   2 1 0 Ex 5          
16 Metafizică creștină (Christian Metaphysics) MF13   2 1 0 Ex 5          
17 Erezie și cenzură în Evul Mediu (Heresy and Censorship in the Midlle Ages) MF14   2 0 1 Ex 5          
18 Spiritualitatea Răsăritului creştin (Spirituality of Estern Christianity) MF15   2 1 0 Ex 5          
  Discipline Optionale (Optional courses), 1 din 3                        
18 Consiliere filosofica / Filosofie interculturala / Logica si filozofie in orizontul inteligentei artificiale (optional: 1 din 3) MF16   2 1 0 EX 4          
SEM II Discipline obligatorii (Compulsory courses)                        
  Psihanaliza artei (Psychoanalysis of Arts) MF17             2 1 0 Ex 5
21 Critică de artă (Art Critic) MF18             2 1 0 Ex 5
22 Fenomenologia artei (Phenomenology of Arts) MF19             2 1 0 Ex 5
23 Imagine și tradiție (Image and Tradition) MF20             2 1 0 Ex 5
24 Logică aplicată (Applied Logics) MF21             2 1 0 Ex 5
25 Practica de specialitate II (Professional Practice II) MF21P             0 0 2 L 5
  Total ore pe semestru, Total probe pe semestru, Total credite pe semestru     12 5 1   30 10 5 2   30
                           
Legendă                        
C - Curs; S - Seminar; L - Laborator / Lucrări practice                        
FV - Forma de evaluare: E - examen; C - colocviu; EVP - verificare pe parcurs; PP - prezentare proiect                      
Cr - Număr credite ECTS                        
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top