Filosofie aplicată şi management cultural

Un master profesional de succes acest FAMC!  Licenţiaţi din varii domenii se înscriu an de an pentru a-l urma. Absolvenţi de Arte, Teologie, Litere, Psihologie, Asistenţă Socială, inclusiv Politehnică, nu mai vorbim de cei de la Filosofie, ne onorează cu prezenţa lor.
Asemenea studenţilor de la licenţă, masteranzii pot beneficia de stagii de studiu şi practică în străinătate prin programul Erasmus şi alte programe universitare.

Absolvenţii cursurilor masteratului de FAMC pot deveni sau îşi pot consolida poziţia în domeniul învăţământului liceal sau universitar, în consultanţă/expertiză/consiliere în instituţii de cultură şi administraţie publică, în cercetare (institute ale universităţii, Academiei, alte institute de cercetare), departamente de creaţie, presă scrisă/vorbită etc.

Şi pentru ca lucrul să fie bine făcut până la capăt, nu mai lipseşte decât înscriere la Şcoala Doctorală a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.
Succes!


plan de învăţământ 2017-2018

 

 Anul I, Semestrul 1

 

 

 

Cod disciplină

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

MF1

Ratiune si credinta \ Reason and Faith

2

1

6

MF2

Antropologie artistica \ Anthropology Artistic

2

1

6

MF3

Filosofia creaţiei \ Philosophy of Creation

2

1

6

MF4

Managementul instituţiilor culturale \ Management of Cultural Institutions

2

1

6

MF5

Diplomaţie culturala \ Cultural Diplomacy

2

1

6

 

Anul I, Semestrul 2

 

 

 

Cod disciplină

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

MF6

Hermeneutica radicala \ Radical Hermeneutics

2

1

6

MF7

Etica profesională \ Professional Ethics

2

1

6

MF8

Fenomenologie aplicata si filosofie practica \ Applied Phenomenology and Practical Philosophy

2

1

6

MF9

Managementul resurselor umane în instituţii culturale \ Human Resource Management of Cultural Institutions

2

1

6

MF10

Managementul proiectelor culturale \ Management of Cultural Projets

2

1

6

 

Anul II, Semestrul 3

 

 

 

Cod disciplină

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

MF11

Cercetari hermeneutice actuale \ Modern Hermeneutical Research

2

1

6

MF12

Hermeneutica simbolismului religios \ Hermeneutics of Religious Symbolism

2

1

6

MF13

Metafizică creştină \ Christian Metaphysics

2

1

6

MF14

Spiritualitatea Răsăritului creştin \ Eastern Spirituality Christinity

2

1

6

MF15

Erezie si cenzură în Evul Mediu \ Heresy and Censorship in the Middle Age

2

1

6

 

Anul II, Semestrul 4

 

 

 

Cod disciplină

Disciplina

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

MF16

Psihanaliza artei \ Psychanalyse of Art

2

1

7

MF17

Critica de artă \ Critic of Art

2

1

8

MF18

Fenomenologia artei \ Phenomenology of Art

2

1

8

MF19

Imagine si traditie \ Image and Tradition

2

1

7

 

Examen disertaţie

 

 

 

Go to top