Filosofie

Filosofia, numită de către greci “iubirea de înțelepciune”, este un domeniu al curiozității și al marilor întrebări asupra existenței. Dacă ești fascinat de sistemul de gândire al lui Kant sau de Mitul peșterii al lui Platon, atunci specializarea Filosofie de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice este locul unde ar trebui să vii şi unde eşti aşteptat. Dincolo de aprofundarea marilor curente filosofice, studiul filosofiei te ajută să îți dezvolți capacitatea de argumentare și gândirea analitică, abilitatea de a scrie și de a vorbi clar și persuasiv.
Ca absolvent de Filosofie (bun cu licenţă, minunat şi cu master, ideal şi cu doctorat) oportunitățile tale de carieră sunt multiple. Graţie competențelor pe care le dobândești, poţi lucra în organizaţii cu legături multiple în mediul de afaceri, politic, administrativ, educaţional, cultural.
Platon spunea că filosofia este „cel mai preţios bun care le-a fost dat muritorilor de către zei”, şi pentru Platon filosof este acela care în viaţa lui teoretică şi practică are în vedere ceea ce este, nu ceea ce pare a fi. Un filosof din sec. VI e.n., pe nume David Armeanul, într-o lucrare intitulată Introducere în filosofie ajunge la şase definiţii ale filosofiei:

  1. filosofia este cunoaşterea celor ce sunt ca fiind cele ce sunt;
  2. filosofia este cunoaşterea lucrurilor divine şi omeneşti;
  3. filosofia este pregătire pentru moarte;
  4. filosofia este asemănarea cu divinitatea pe cât stă omului în putinţă;
  5. filosofia este artă a artelor şi ştiinţă a ştiinţelor;
  6. filosofia este dragoste de înţelepciune (philia sophias).

Iar un filosof german de secol XX, Karl Jaspers spunea că la originea filosofiei aflăm trei cauze:

  • uimirea: din uimire decurg, deopotrivă, întrebarea şi cunoaşterea;
  • îndoiala: are în vedere examinarea critică a cunoştinţelor dobândite în vederea unei certitudini clare;
  • cutremurarea: este conştiinţa pierderii de sine care îl face pe om să se interogheze pe sine.

În 1987, la Paris, Cioran publică Aveux et Anathèmes (Mărturisiri şi anateme). Putem citi acolo un lucru teribil: "când trebuie să luăm o hotărâre capitală, cel mai primejdios lucru este să cerem ajutorul cuiva, ştiut fiind că, exceptând câţiva rătăciţi, nimeni nu ne vrea sincer binele". Filosofia ne scoate în cale asemenea rătăciţi. Credeţi că e puţin lucru !?

 

Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2017-2018

 

 

Anul I, Semestrul 1

 

 

 

Cod disciplină

Discipline obligatorii

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

DO1

Introducere in filosofie / Introduction to Philosophy

2

2

6

DO2

Logica / Logics

2

2

6

DO3

Terminologie filosofica / Philosophycal Terminology

2

2

5

DOB4

Introducere in stiinte politice. Cultura civica / Introduction to Political Sciences. Citizenschip

2

2

5

DO5

Limbi moderne I / Foreign Languages I

 

2

4

DOB6

Tehnologie în informatică şi comunicare / Technologie in Computer Science and Communication

 

2

4

 

Anul I, Semestrul 2

 

 

 

Cod disciplină

Discipline obligatorii

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

DO7

Filosofie antica / Ancient Philosophy

2

2

6

DO8

Ontologie / Ontology

2

2

6

DO9

Istoria si filosofia artei / History and Philosophy of Art

2

2

5

DO10

Cultura si filosofie bizantina / Byzantine Culture and Philosophy

2

2

5

DO11

Limbi moderne II / Foreign Languages II

 

2

4

DO12

Practica de specialitate I / Professional Practice I

 

2

4

 

Anul II, Semestrul 3

 

 

 

Cod disciplină

Discipline obligatorii

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

DO13

Filosofie medievala / Medieval Philosophy

2

2

6

DO14

Gnoseologie / Gnoseology

2

2

4

DO15

Estetica / Aesthetics

2

2

6

DO16

Epistemologie / Epistemology

2

2

5

DO17

Logica formalizata / Formal Logic

2

2

DO18

Limbi moderne III / Foreign Languages III

 

2

 

Anul II, Semestrul 4

 

 

 

Cod disciplină

Discipline obligatorii

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

DO19

Filosofie moderna / Modern Philosophy

2

2

6

DO20

Retorica / Rhetoric

2

2

5

DO21

Hermeneutica / Hermeneutics

2

2

6

DO22

Filosofia mintii / Philosophy of Mind

 2

2

5

DO23

Limbi moderne IV / Foreign Languages IV

 

2

4

DO24

Practica de specialitate II / Professional Practice II

 

2

4

 

Anul III, Semestrul 5

 

 

 

Cod disciplină

Discipline obligatorii

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

DO25

Metafizica / Metaphysics

2

2

6

DO26

Filosofia clasica germana / Classical German Philosophy

2

2

5

DO27

Etica / Ethics

2

2

6

DO28

Fenomenologie / Phenomenology

2

2

5

DO29

Antropologie filosofica / Philosophical Anthropology

 2

2

4

 

Discipline opţionale (1 din 4)

 

 

 

DOP30

Hermeneutica formelor simbolice/ Semiotica / Logica filosofica / Teoria critica

Moral and Political Philosophy / Semiotics /Puilosophical Logics / Critical Theory

2

2

4

 

Anul III, Semestrul 6

 

 

 

Cod disciplină

Discipline obligatorii

Ore curs

Ore
seminar/laborator

ECTS

DO31

Filosofie contemporana / Contemporary Philosophy

2

2

6

DO32

Axiologie / Axiology

2

2

6

DO33

Filosofia limbajului / Philosophy of Language

2

2

4

DO34

Istoria si filosofia religiei / History and Philosophy of Religion

2

2

5

DO35

Filosofie romaneasca / Romanian Philosophy

 2

2

5

 

Discipline opţionale (1 din 4)

 

 

 

DOP36

Filosofia culturii / Filosofie analitica/ Filosofie orientala / Redactarea textelor științifice

Philosophy of Culture / Analitical Philosophy / Oriental Philosophy / Paper Writing

2

2

4

 

Examen de Licenţă

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Discipline din modulul psiho-pedagogic

 

 

 

Semestrul 1

Educational Psychology

2

2

5

Semestrul 2

Pedagogie I (Foundations of Education + Theorz and Metodologz Curriculum)

2

2

5

Semestrul 3

Pedagogie II (Teoria şi Metodologia Instruirii + Teoria şi Metodologia Evaluării)

2

2

5

Semestrul 4

Didactica disciplinelor socio - umaneTeaching of the socio-human disciplines

2

2

5

Semestrul 5

Practică pedagogică / Practice Teaching

 

3

5

Semestrul 5

Instruire asistată de calculator

1

1

2

Semestrul  5

Managementul clasei de elevi

1

1

3

Semestrul 6

Practică pedagogică / Practice Teaching

 

3

5

 

Examen de absolvire nivel I

 

 

5

Go to top