Filosofie

Filosofia, numită de către greci “iubirea de înțelepciune”, este un domeniu al curiozității și al marilor întrebări asupra existenței. Dacă ești fascinat de sistemul de gândire al lui Kant sau de Mitul peșterii al lui Platon, atunci specializarea Filosofie de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice este locul unde ar trebui să vii şi unde eşti aşteptat. Dincolo de aprofundarea marilor curente filosofice, studiul filosofiei te ajută să îți dezvolți capacitatea de argumentare și gândirea analitică, abilitatea de a scrie și de a vorbi clar și persuasiv.
Ca absolvent de Filosofie (bun cu licenţă, minunat şi cu master, ideal şi cu doctorat) oportunitățile tale de carieră sunt multiple. Graţie competențelor pe care le dobândești, poţi lucra în organizaţii cu legături multiple în mediul de afaceri, politic, administrativ, educaţional, cultural.
Platon spunea că filosofia este „cel mai preţios bun care le-a fost dat muritorilor de către zei”, şi pentru Platon filosof este acela care în viaţa lui teoretică şi practică are în vedere ceea ce este, nu ceea ce pare a fi. Un filosof din sec. VI e.n., pe nume David Armeanul, într-o lucrare intitulată Introducere în filosofie ajunge la şase definiţii ale filosofiei:

  1. filosofia este cunoaşterea celor ce sunt ca fiind cele ce sunt;
  2. filosofia este cunoaşterea lucrurilor divine şi omeneşti;
  3. filosofia este pregătire pentru moarte;
  4. filosofia este asemănarea cu divinitatea pe cât stă omului în putinţă;
  5. filosofia este artă a artelor şi ştiinţă a ştiinţelor;
  6. filosofia este dragoste de înţelepciune (philia sophias).

Iar un filosof german de secol XX, Karl Jaspers spunea că la originea filosofiei aflăm trei cauze:

  • uimirea: din uimire decurg, deopotrivă, întrebarea şi cunoaşterea;
  • îndoiala: are în vedere examinarea critică a cunoştinţelor dobândite în vederea unei certitudini clare;
  • cutremurarea: este conştiinţa pierderii de sine care îl face pe om să se interogheze pe sine.

 

Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2020-2023

 

Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Codul
disciplinei
Condiționări
(cod)
semestrul: I semestrul: II
Nr.ore/săpt. FV Cr Nr.ore/săpt. FV Cr
C S L C S L
SEM I Discipline obligatorii (Compulsory courses)                        
1 Introducere în filosofie (Introduction to Philosophy) L:F01   2 2   E 6          
2 Logica (Logics) L:F02   2 2   E 6          
3 Terminologie filosofică (Philosophical Terminology L:F03   2 2   E 5          
4 Introducere în științe politice. Cultura Civica (Introduction to Political Sciences. Citizenship) L:F04   2 2   E 5          
5 Metodologie filosofică (Philosophical Methodology) L:F05   2   2 E 4          
6 Limba modernă (Modern language) L:FLM1       2 L 4          
  Discipline facultative (Supplementary courses)                        
7 Educaţie fizică I (Physical Training) L:FEF1       2 EVP 2          
SEM II Discipline obligatorii (Compulsory courses)                        
8 Filosofie antică (Ancient Philosophy) L:F07             2 2   E 6
9 Ontologie (Ontology) L:F08             2 2   E 6
10 Filosofia artei (Philosophy of Arts) L:F09             2 2   E 5
11 Cultură și filosofie bizantină (Byzantine Culture and Philosophy) L:F10             2 2   C 5
12 Limba modernă (Modern language) L:FLM2                 2 L 4
13 Practica de specialitate I (Professional Practice I) L:FPR1                 2 L 4
  Discipline facultative (Supplementary courses)                        
14 Educaţie fizică II (Physical Training) L:FEF2                 2 EVP 2
15 Etică și integritate academică (Academic ethics and integrity) L:FEIA1             1   1 E 3
  Total ore pe semestru, Total probe pe semestru, Total credite pe semestru     10 8 3   30 8 8 4   30
                           
Anul de studiu II
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Codul
disciplinei
Condiționări
(cod)
semestrul: III semestrul: IV
Nr.ore/săpt. FV Cr Nr.ore/săpt. FV Cr
C S L C S L
  Discipline obligatorii (Compulsory courses)                        
16 Filosofie medievală (Medieval Philosophy) L:F11   2 2 0 E 6          
17 Gnoseologie (Philosophy of Knowledge) L:F12   2 2 0 E 4          
18 Estetică (Aesthetics) L:F13   2 2 0 E 6          
19 Epistemologie (Epistemology) L:F14   2 2 0 E 5          
20 Logică formalizată (Formal Logics) L:F15   2 2 0 E 5          
21 Limbi moderne III (Foreign Language III) L:FLM3   0 0 2 L 4          
  Discipline facultative (Supplementary courses)                        
22 Educaţie fizică II (Physical Training) L:FEF2                 2 EVP 2
SEM II Discipline obligatorii (Compulsory courses)                        
23 Filosofie modernă (Modern Philosophy) L:F16             2 2 0 Ex 6
24 Retorică (Rhetoric) L:F17             2 2 0 Ex 5
25 Hermeneutică (Rhetorics) L:F18             2 2 0 Ex 6
26 Filosofia minții (Philosophy of Mind) L:F19             2 2 0 C 5
27 Practica de specialitate II (Professional Practice II) L:FPR2             0 0 2 C 4
28 Limba modernă IV (Modern language) L:FLM4             0 0 2 L 4
  Discipline facultative (Supplementary courses)                        
29 Educaţie fizică II (Physical Training) L:FEF2                 2 EVP 2
  Total ore pe semestru, Total probe pe semestru, Total credite pe semestru     10 10 2   30 8 8 4   30
                           
Anul de studiu III
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Codul
disciplinei
Condiționări
(cod)
semestrul: V semestrul: VI
Nr.ore/săpt. FV Cr Nr.ore/săpt. FV Cr
C S L C S L
  Discipline obligatorii (Compulsory courses)                        
30 Metafizică  (Metaphyics) L:F20   2 2 0 Ex 6          
31 Filosofica clasică germană (Classical German Philosophy) L:F21   2 2 0 Ex 5          
32 Etică (Ethics) L:F22   2 2 0 Ex 6          
33 Fenomenologie (Phenomenology) L:F22   2 2 0 Ex 5          
34 Antropologie filosofică (Philosophical Anthropology) L:F24   2 2 0 Ex 4          
  Discipline opționale: 1 din 3 (Optional courses: 1 out of 3)     2 2 0 EX 4          
35 Filosofie moral-politică (Moral and Political Philosophy)/Semiotica (Semiotics)/Logica filosofica (Philosophical Logic) L:F25                      
36 Semiotică (Semiotics) L:F26                      
37 Logică filosofică (Philosophical Logics)  L:F27                      
SEM II Discipline obligatorii (Compulsory courses)                        
38 Filosofie contemporană (Contemporary Philosophy) L:F28             2 2 0 Ex 6
39 Axiologie (Axiology) L:F29             2 2 0 Ex 6
40 Filosofia limbajului (Philosophy of Language) L:F30             2 2 0 Ex 4
41 Istoria și filosofia religiei (History and Philosophy of Religion) L:F31             2 2 0 Ex 5
42 Filosofie românească (Romanian Philosophy) L:F32             2 2 0 C 5
  Discipline opționale: 1 din 4 (Optional courses: 1 out of 4)               2 2 0 C 4
43 Consiliere filosofică (Philosophical Counceling)                        
44 Filosofie analitică (Analitical Philosophy) L:F34                      
45 Filosofie orientală (Oriental Philosophy) L:F35                      
46 Redactarea textelor științifice (Scientific Paper Writing) L:F36                      
Go to top