Filosofie

Filosofia, numită de către greci “iubirea de înțelepciune”, este un domeniu al curiozității și al marilor întrebări asupra existenței. Dacă ești fascinat de sistemul de gândire al lui Kant sau de Mitul peșterii al lui Platon, atunci specializarea Filosofie de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice este locul unde ar trebui să vii şi unde eşti aşteptat. Dincolo de aprofundarea marilor curente filosofice, studiul filosofiei te ajută să îți dezvolți capacitatea de argumentare și gândirea analitică, abilitatea de a scrie și de a vorbi clar și persuasiv.
Ca absolvent de Filosofie (bun cu licenţă, minunat şi cu master, ideal şi cu doctorat) oportunitățile tale de carieră sunt multiple. Graţie competențelor pe care le dobândești, poţi lucra în organizaţii cu legături multiple în mediul de afaceri, politic, administrativ, educaţional, cultural.
Platon spunea că filosofia este „cel mai preţios bun care le-a fost dat muritorilor de către zei”, şi pentru Platon filosof este acela care în viaţa lui teoretică şi practică are în vedere ceea ce este, nu ceea ce pare a fi. Un filosof din sec. VI e.n., pe nume David Armeanul, într-o lucrare intitulată Introducere în filosofie ajunge la şase definiţii ale filosofiei:

  1. filosofia este cunoaşterea celor ce sunt ca fiind cele ce sunt;
  2. filosofia este cunoaşterea lucrurilor divine şi omeneşti;
  3. filosofia este pregătire pentru moarte;
  4. filosofia este asemănarea cu divinitatea pe cât stă omului în putinţă;
  5. filosofia este artă a artelor şi ştiinţă a ştiinţelor;
  6. filosofia este dragoste de înţelepciune (philia sophias).

Iar un filosof german de secol XX, Karl Jaspers spunea că la originea filosofiei aflăm trei cauze:

  • uimirea: din uimire decurg, deopotrivă, întrebarea şi cunoaşterea;
  • îndoiala: are în vedere examinarea critică a cunoştinţelor dobândite în vederea unei certitudini clare;
  • cutremurarea: este conştiinţa pierderii de sine care îl face pe om să se interogheze pe sine.

În 1987, la Paris, Cioran publică Aveux et Anathèmes (Mărturisiri şi anateme). Putem citi acolo un lucru teribil: "când trebuie să luăm o hotărâre capitală, cel mai primejdios lucru este să cerem ajutorul cuiva, ştiut fiind că, exceptând câţiva rătăciţi, nimeni nu ne vrea sincer binele". Filosofia ne scoate în cale asemenea rătăciţi. Credeţi că e puţin lucru !?

 

Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2017-2018

 

Anul de studiu I
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei semestrul: I semestrul: II
Nr.ore/săpt. FV Cr Nr.ore/săpt. FV Cr
C S L C S L
SEM I Discipline obligatorii (Compulsory courses)                    
1 Introducere în filosofie ( Introduction to Philosophy ) 2 2   E 6          
2 Logica ( Logics ) 2 2   E 6          
3 Terminologie filosofică (Philosophical Terminology 2 2   E 5          
4 Introducere în științe politice. Cultura Civica (Introduction to Political Sciences. Citizenship) 2 2   E 5          
5 Tehnologie în informatică și comunicare ( Technology in Computer Science and Communication ) 1   1 E 4          
6 Limba modernă (Modern language)     2 L 4          
  Discipline facultative (Supplementary courses)                    
7 Educaţie fizică I (Physical Training)     2 EVP 3          
SEM II Discipline obligatorii (Compulsory courses)                    
  Filosofie antică ( Ancient Philosophy )           2 2   E 6
8 Ontologie ( Ontology )           2 2   E 6
9 Istoria și filosofia artei ( History and Philosophy of Arts )           2 2   E 5
10 Cultură și filosofie bizantină ( Byzantine Culture and Philosophy )           2 2   C 5
11 Limba modernă (Modern language)               2 L 4
12 Practica de specialitate I (Professional Practice I)               2 L 4
  Discipline facultative (Supplementary courses)                    
  Educaţie fizică II (Physical Training)               2 EVP 3
13 Etică și integritate academică (Academic ethics and integrity)           1   1 E 3
  Total ore pe semestru, Total probe pe semestru, Total credite pe semestru 9 8 3   30 8 8 4   30
                       
Anul de studiu II
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei semestrul: III semestrul: IV
Nr.ore/săpt. FV Cr Nr.ore/săpt. FV Cr
C S L C S L
SEM I Discipline obligatorii (Compulsory courses)                    
14 Filosofie medievală (Medieval Philosophy) 2 2 0 E 6          
15 Gnoseologie ( Philosophy of Knowledge ) 2 2 0 E 4          
16 Estetică ( Aesthetics ) 2 2 0 E 6          
17 Filosofia minții (Philosophy of Mind) 2 2 0 E 5          
18 Logică formalizată (Formal Logics) 2 2 0 E 5          
19 Limbi moderne III (Foreign Language III) 0 0 2 L 4          
SEM II Discipline obligatorii (Compulsory courses)                    
  Filosofie modernă ( Modern Philosophy )           2 2 0 Ex 6
21 Retorică ( Rhetoric )           2 2 0 Ex 5
22 Hermeneutică (Rhetorics)           2 2 0 Ex 6
23 Epistemologie (Epistemology)           2 2 0 C 5
24 Practica de specialitate II (Professional Practice II)           0 0 2 C 4
25 Limba modernă IV (Modern language)           0 0 2 L 4
  Total ore pe semestru, Total probe pe semestru, Total credite pe semestru 10 10 2   30 8 8 4   30
                       
Anul de studiu III
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei semestrul: V semestrul: VI
Nr.ore/săpt. FV Cr Nr.ore/săpt. FV Cr
C S L C S L
SEM I Discipline obligatorii (Compulsory courses)                    
29 Metafizică  (Metaphyics) 2 2 0 Ex 6          
30 Filosofica clasică germană (Classical German Philosophy) 2 2 0 Ex 5          
31 Etică ( Ethics ) 2 2 0 Ex 6          
32 Fenomenologie (Phenomenology) 2 2 0 Ex 5          
33 Antropologie filosofică (Philosophical Anthropology) 2 2 0 Ex 4          
  Discipline opționale: 1 din 3 (Optional courses: 1 out of 3) 2 2 0 EX 4          
34 Filosofie moral-politică (Moral and Political Philosophy)                    
34 Semiotică (Semiotics)                    
35 Logică filosofică (Philosophical Logics)                     
SEM II Discipline obligatorii (Compulsory courses)                    
36 Filosofie contemporană ( Contemporary Philosophy )           2 2 0 Ex 6
  Axiologie (Axiology)           2 2 0 Ex 6
37 Filosofia limbajului ( Philosophy of Language )           2 2 0 Ex 4
38 Istoria și filosofia religiei ( History and Philosophy of Religion )           2 2 0 Ex 5
39 Filosofie românească ( Romanian Philosophy )           2 2 0 C 5
  Discipline opționale: 1 din 4 (Optional courses: 1 out of 4)           2 2 0 C 4
41 Filosofia creatiei (Philosophy of Creativity)                    
  Filosofie analitică (Analitical Philosophy)                    
42 Filosofie orientală ( Oriental Philosophy )                    
42 Redactarea textelor științifice (Scientific Paper Writing)                    
  Total ore pe semestru, Total probe pe semestru, Total credite pe semestru 12 12 0   30 12 12 0   30
  Promovarea examenului de licenta         10 ECTS        
                       
                       
                       
                       
  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT            
   SYLLABUS            
  Level 1 (initial training) towards teaching certification            
  monospecializare             
  single major            
                       
Nr. crt.
Discipline de învătământ
Număr de ore pe săptămână Total ore Evaluare Credite      
C A C A Total      
Curriculum - nucleu: Discipline de pregătire psihopedagogică  fundamentală (obligatorii)                                                                                                                                         Core curriculum. (Compulsory) fundamental psycho pedagogical courses      
1 Psihologia educației 2 2 28 28 56 E 5      
Educational Psychology      
2 Pedagogy I: Fundamentele pedagogiei; Teoria si metodologia curriculumului
- Fundamentals of Pedagogy, 
- Curriculum Theory and Methodology
2 2 28 28 56 E 5      
3 Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării 2 2 28 28 56 E 5      
Pedagogy II: Learning Theory and Methodology + Assessment Theory and Methodology      
4 Managementul clasei de elevi 1 1 14 14 28 E 3      
Class  Management      
Discipline de pregătire didactică  şi practică de specialitate (obligatorii) (Compulsory)
Teaching Training and Specialised Traineeship
Teaching Training and Specialised Traineeship
     
5 Didactica specializării Filosofie, domeniul Filosofie 2 2 28 28 56 E 5      
Methodology of Teaching Philosophy, Field: Philosophy      
6 Instruire asistată de calculator 1 1 14 14 28 C 2      
Computer aided learning      
7 Practică pedagogică în învătământul preuniversitar obligatoriu (1), specializare Filosofie, domeniul Filosofie - 3 - 42 42 C 3      
Teaching Traineeship in secondary education 1, Philosophy Specialization, Field: Philosophy       
8 Practică pedagogică în învătământul preuniversitar obligatoriu (2), specializare Filosofie, domeniul Filosofie - 3 - 36 36 C 2      
Teaching Traineeship in Secondary Education (2), Philosophy Specialization, Field: Philosophy       
TOTAL - Nivelul I - - 140 218 358 5 E + 3 C 30      
  Examen de absolvire: Nivelul I  - - - - - E 5      
Graduation exam -  Level 1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top