pozaAlTofan200

Prof. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan

email:

CV academic RO   CV academic EN


 

Prof. univ. dr. la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Departamentul de Filosofie. Are ca domenii de interes filosofia germană a secolului al XIX-lea, filosofia religiei, teoria critică timpurie, teoriile secularizării. Susţine cursuri şi seminarii de Filosofie românească, Metafizică creştină, Teorie critică, Filosofie contemporană, Filosofia religiei.

Este membru al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie şi Filosofie Practică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi al Centrului de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţă, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

A beneficiat de burse şi stagii  de cercetare în România şi Germania: bursier DAAD (Berlin, 2006-2007), KAAD (Berlin, 2009-2010); bursier Ștefan Odobleja al Colegiului „Noua Europa”, Bucureşti (2012-2013). Este membru fondator al Alumni-Club Iaşi-Konstanz.

Este membru în comitetul de redacţie al revistelor Meta. Research in Hermeneutics, Phenomenology and Practical Philosophy şi Logos&Episteme. An International Journal of Epistemology.

Cărţi publicate:

Logica si filosofia religiei. O re-lectura a prelegerilor hegeliene, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 2010, City Lights. Despre experienţă la Walter Benjamin, Editura Humanitas, Bucureşti, 2014, Cuvinte, imagini, lucruri. Teorie critică la Theodor W. Adorno şi Walter Benjamin, Editura Universităţii ”Al. I. Cuza” Iaşi, 2014 (în pregătire).

Articole (selecţie):

„On How God Does not Die in the Idea. The Hegelian Project of Philosophy of Religion”, Journal for the Study of Religions and Ideologies, nr. 22, februarie 2009

„Social Norms and Religious Values. About secularization”, European Journal of Science and Theology, Vol. 5, nr. 3/2009

„The End of Secularization Or The Public Rebirth of Christianity”, Ratio Sociologica-Journal of Social Sciences: Theory and Applications, Universita degli Studi "G. d'Annunzio", Chieti-Pescara, Italy, nr. 2/2009

„Secularization and Religious Pluralism. Towards a Genealogy of Public Space”, European Journal of Science and Theology, Vol. 7, nr.2/2011

„Hans Blumenberg and the Critique of Secularization”, European Journal of Science and Theology, vol 8/3, 2012

„Eschatologie şi teologie politică. Iudaism şi creştinism”, Revista Transilvania, Sibiu, 4/2012,

„Conceptul de experienţă la Walter Benjamin. Teologie, cunoaştere şi politică”, Revista Transilvania, Sibiu, nr. 9/2012

„Cum se citeşte un text filosofic. Lectură şi gândire speculativă la Constantin Noica”, Simpozionul Naţional C. Noica, ed. III. Pagini despre sufletul românesc, Iaşi, mai 2011,  (ed. Mona Mamulea, O. Grama), Ed. Academiei române, 2011

„Sur la légitimité théologique de la démocratie”, Meta. Research in  Hermeneutics, Phenomenology and Practical Philosophy, Vol. I, nr. 1/2011

„Problema interpretarii filosofice la Constantin Noica”, Revista Transilvania, Sibiu, 9/2010

„Illustrated Books and Old Photos. Image in Walter Benjamin’s Works”, New Europe College Yearbook, 2012/2013.

Participări la conferinţe (selecţie):

Universitatea de vară Langue et langage. Comprehension, argumentation et traduction, Ecole Normale Superieure, Paris, 2005

Universitatea de vară Usages de la norme : savoirs, politique, societe, Saranda, Albania, 1-11 Septembrie 2008

Campus europeen d’ete Nouvelles figures d’etat. Violence, droit et societe, Toulouse, Universite Le Mirail, 8-16 Iulie 2009

Universitatea de vară Espace public, philosophie et culture scientifique : les enjeux pour la démocratie, Belgrad, Serbia, iulie 2010

Political Theology Agenda 2010, Geneva, Elveţia, august 2010

Colocviul naţional Sensuri ale corpului, Iaşi, octombrie 2010

Simpozionul naţional Constantin Noica, ediţia a III-a, Iaşi, mai 2011

Colocviul naţional Urmă-sediment-memorie corporală, Societatea română de fenomenologie, Bucureşti, 24 iunie 2013

Granturi de cercetare:

- membru al grantului CNCSIS Ideea europeana în filosofia românească. Dificultăţi ale reconstrucţiei ei actuale, cod 646. Coordonator de proiect: Prof. Univ. Dr. Stefan Afloroaei, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (2006)

- membru al grantului CNCSIS Origen. Fundamente ale spaţiului filosofic european (Comentariul corpusului bilingv adnotat al intrepretării origeniene la Hexateuh), cod 2029. Coordonator de proiect : Lector Dr. Adrian Muraru, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (2009-2011)

- bursier postdoctoral in cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/56815 Societatea Bazată pe Cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (2010, 2011)

Go to top