Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Asociaţia Alternative Sociale, Academia de Studii Economice Bucureşti şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România, organizează la Iaşi programul de studii postuniversitare de Economie socială în domeniul ştiinţelor social-politice, program care are alocate  10 credite ECTS. Programul de studii a fost dezvoltat în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, cofinanţat prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013 – Fondul Social European. Programul este acreditat de Direcţiei Generale de Învăţământ Superior a Ministerului Educaţiei Naţionale
Scopul proiectului a fost de construire a capacităţii strategice a sectorului economiei sociale în concordanţă cu dezvoltarea sustenabilă, în vederea sprijinirii creşterii economice prin incluziunea socială a grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii. Obiectivul a vizat dezvoltarea competenţelor în economie socială pentru specialiştii din domeniul incluziunii sociale (asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, sociologi, jurişti ş.a.).
Persoanele care doresc să participe la cursurile postuniversitare trebuie să depună un dosar de candidatură care trebuie să conţină:

  • fişa de înscriere la cursul postuniversitar
  • diploma de licenţă sau echivalentă în copie legalizată / adeverinţă de studii (pentru anul curent de absolvire);
  • certificatul de naştere (copie legalizată),
  • certificatul de căsătorie, în cazul candidaţilor care, după căsătorie, şi-au schimbat numele (copie legalizată).

Perioada şi comisia de înscriere/admitere sunt aceleaşi cu cele ale programelor de studii de licenţǎ şi master organizate de Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice. Pentru anul universitar 2015-2016, 13-18 iulie 2015 şi 7-9 septembrie 2015.
Mai multe date despre înscrierea şi admiterea la programele de studiu organizate de Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice gǎsiţi la adresa: http://www.fssp.uaic.ro
Pentru prima promoţie, costurile costurile au fost acoperite din fondurile proiectului, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Pentru anii universitari ulteriori, taxele se calculeaza prin inmultirea costului pe credit cu numarul de credite al programului de studii. Pentru anul 2015-2016, taxa de şcolarizare este de 500 de lei (50leix10credite). Numǎrul minim de cursanţi pentru activarea şi funcţionarea programului de studii este de 30.
Pentru informaţii suplimentare despre proiect, vă rugăm să accesaţi http://profitpentruoameni.ro/ .
Pentru informaţii despre Fondul Social European şi Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, vă rugăm să accesaţi www.fseromania.ro.

Prezentare program

Plan de învăţământ

Coordonator activităţi partener,
prof. dr. Conţiu Tiberiu Cristi ŞOITU
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
B-dul Carol I nr. 11, Iaşi-700506

Go to top