PROGRAMUL PENTRU ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII DE CALCULATOARE ÎN ANUL 2020 - EURO 200 

 
În atenția studenților care doresc să aplice pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, prin PROGRAMUL EURO 200
 
Documente necesare întocmirii dosarului: 
 
  1.   Cerere tip ( document atasat );
  2.   Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;
  3.   Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
  4.   Adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
  5.   Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii - în original;
  6.   Declarația pe propria răspundere a studentului/ei în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (sub 150 RON) și  că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;
  7.   Adeverința eliberată de către Facultate din care să rezulte că studentul a promovat cu MINIMUM 45 DE CREDITE în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepția studenților din anul 1), respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul 1).
 
DEPUNEREA CERERILOR SI A DOCUMENTELOR NECESARE SE REALIZEAZĂ FIE PRIN SERVICII DE CURIERAT LA FACULTATEA DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE - SECRETARIAT, FIE PRIN  TRANSMITEREA LOR PRIN POȘTA ELECTRONICĂ, IN FOTOCOPIE, INTR-UN SINGUR E-MAIL, PÂNĂ LA DATA DE 17 APRILIE 2020, LA ADRESA DE EMAIL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., MENȚIONÂNDU-SE LA SUBIECT:  DOSAR PROGRAM EURO 200 NUME SI PRENUME

UAIC a decis suspendarea activității didactice și a evenimentelor în perioada 13-31 martie 2020

Consiliul de Administrație al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a decis, în ședința din data de 12 martie 2020, în urma măsurilor adoptate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență privind evitarea răspândirii infecției cu COVID-19 (coronavirus), suspendarea activităților didactice față în față, începând de vineri, 13 martie și până la data de 31 martie a.c.. Activitățile didactice se vor desfășura în sistem online, iar cele  care nu pot fi derulate prin intermediul platformelor online vor fi recuperate ulterior, după un grafic stabilit la nivelul fiecărei facultăți.

Au mai fost suspendate activitățile extracurriculare programate să se desfășoare în cadrul UAIC în perioada stabilită, care implică aglomerări de persoane (conferințe, workshop-uri, evenimente culturale etc.), dar și activitatea cantinelor Universității, a ceainăriei din Grădina Botanică, a cafenelelor (din corp B, Tafrali și „La Balenă”).

Consiliul de Administrație al UAIC a decis și închiderea temporară a căminelor universității. Vor putea rămâne cazați în continuare studenții familiști, studenții internaționali, studenții proveniți de la casele de copii și centre de plasament familial, studenții care fac dovada că lucrează, precum și studenții doctoranzi.

De asemenea, s-a decis sistarea  temporară a deplasărilor angajaților și ale studenților în străinătate. Pentru a evita situațiile de carantină/izolare în țări de destinații sau de tranzit, aceste deplasări vor fi reprogramate.

Activitățile administrative și de cercetare din cadrul UAIC vor continua să se desfășoare în condiții normale, însă se suspendă programul cu publicul față în față.

S-a hotărât și închiderea temporară a complexului de sere și a corpului administrativ din Grădina Botanică,  precum și a Muzeului Universității.

UAIC pune pe primul plan siguranța studenților și angajaților săi, urmând ca în funcție de evoluția situației și de deciziile autorităților centrale să adopte toate măsurile care se impun.

Vă rugăm să accesați periodic site-ul Universității, www.uaic.ro, sau pagina de Facebook a instituției, pentru a vă informa cu privire la această situație.

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

15 RECOMANDĂRI privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19)

 

Conform procedurii operaţionale pentru eliberarea permiselor/vizelor de acces la Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", studenţii vor solicita eliberarea/vizarea permisului direct la sediul BCU pe tot parcursul anului universitar, cu condiţia păstrării statutului de student la învăţământ cu frecvenţă.

Permisele de acces la bibliotecă se emit şi sunt valabile după cum urmează:

  1. Pentru semestrul II, an universitar 2019-2020, permisele se vor emite/viza în lunile martie-iunie şi vor fi valabile până la data de 30.09.2020, cu condiţia păstrării statutului de student înmatriculat la învăţământ cu frecvenţă;
  2. Pentru anul universitar 2020-2021, permisele se vor emite/viza şi vor fi valabile până la data de 30.09.2021, cu condiţia păstrării statutului de student înmatriculat la învăţământ cu frecvenţă;
  3. Pentru perioada iulie-septembrie 2020, respective iulie-septembrie 2021,BCU va oferi utilizatorilor UAIC având calitatatea de student înmatriculat la studii universitare de licenţă, master şi doctorat, la forma de învăţământ cu frecvenţă (studenţi români, UE şi SEE, români de pretutindeni precum şi studenţi străini din state terţe UE), în cadrul UAIC, servicii echivalente permiselor de acces la sala de lectură, fără perceperea unei taxe.

 


Conform adresei nr. 426/10.03.2020, Colegiul National Iasi suspenda toate activitatile scolare si extrascolare ce se desfasoara in cladirile in care sunt spatii folosite de noi. Prin urmare, activitatile de curs/seminar din perioada 11-22 martie se suspenda, urmand a fi recuperate/reprogramate ulterior.


Conducerea Facultatii de Filosofie si Stiinte Social-Politice

Studentii de la specializarea Asistenta sociala,care s-au inscris  la World Vision pentru realizarea stagiului de practica, sunt invitati pe data de

11 martie 2020, in Amf.D1 corp D, orele 14-16,

la o intalnire cu reprezentantul WV , in vederea organizarii activitatii de practica.

Prezenta obligatorie.

 

Studentii anului II, AS, grupele 4 si 5, sunt invitati miercuri, 26 februarie, orele 10-12 in Amf.MK, pentru intalnirea cu responsabilul coordonator de practica;

Coord.gen.practica 

Conf.dr.N.Mihalache

 

Studentii care s-au inscris pentru efectuarea stagiului de practica la DAS(Directia de Asistenta Sociala)-langa Piata Nicolina, sunt invitati la sediul institutiei, luni 24 februarie 2020, orele 12,30, pentru distributia pe servicii.

Coord.gen.practica 

Conf.dr.N.Mihalache

 

Studenții care s-au înscris pentru realizarea stagiului de practică și voluntariat la asociația noastră, sunt așteptati LUNI, 24.02.2020, ora: 14:00, la Centrul Rezidențial de Reabilitare Socială pentru Alcoolism, Iași pe Sos. Rediu, nr.21C (prima poartă după Mănăstirea Catolică).

În cazul în care nu găsesc locația, pot telefona la numărul de telefon: 0232 228 204 pentru mai multe informații.

Go to top