SAPTAMANA ACEASTA, 27-02 - 03.03, SUNTETI INVITATI LA SECRETARIAT PENTRU LA OPTIONALELE SEMESTRULUI 2.

Bibioteca de filosofie

Adresa:  Str. Lăpuşneanu Nr. 34, Iaşi
Telefon:  0232 410.530

 https://www.bcu-iasi.ro/biblioteca-filosofie

Programul bibliotecii

Luni – Vineri:  
Împrumut la domiciliu: 9.00 - 13.30; 15.00 - 19.30
Access la sala de lectură: 8.30 - 19.30
Sâmbătă – Duminică: Închis

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

ADEVERINŢELE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT CTP DE TIP STUDENŢESC

SUNT VALABILE 7 ZILE DE LA DATA ELIBERĂRII.

PROGRAMARE LICENŢĂ  ŞI DISERTAŢIE SPECIALIZĂRILE
COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE , FORMA ZI ŞI ID
 MASTER RELAŢII PUBLICE ŞI PUBLICITATE
DATA SUSŢINERII EXAMENULUI,  17 FEBRUARIE 2017, ASTFEL:
LICENŢĂ ZI – INTERVALUL ORAR  9,00-10,20, SALA D 305, CORPUL D UNIVERSITATE
DISERTAŢIE ZI – INTERVALUL ORAR  10,30-11,30, SALA D 305,
LICENŢĂ ID – INTERVALUL ORAR 11,30-13,30, SALA D 305


RECOMANDAT CA STUDENŢII SĂ SE PREZINTE CU O ORĂ MAI DEVREME PROGRAMARII!

ÎNSCRIERI LICENŢĂ/ DISERTAŢIE
SESIUNEA FEBRUARIE 2017

 

PERIOADA ÎNSCRIERII:

  • FEBRUARIE 2017 -10 FEBRUARIE 2017

 

1.

 

Fişă de înscriere - formularul se completează la secretariat;

2.

Fotocopie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

3.

Fotocopie după actul de identitate;

4.

Numai pentru cei care nu au aceste acte la dosar:
  • Diploma de bacalaureat în original;
  • Diploma de licenţă în original (numai pentru disertaţie);
  • Foaia matricolă/Suplimentul la diploma de licenţă în original (numai pentru disertaţie).

5.

Un exemplar din lucrarea de absolvire/licenţă/disertaţie şi acordul cadrului didactic coordonator pentru depunerea lucrării;

6.

Chitanţa de plată a taxei de REPETARE a examenului de licenţă/disertaţie: 200 RON (dacă este cazul).

Notă: Absolvenţii studiilor universitare de masterat (absolvenţi Bologna) înmatriculaţi începând cu anul I 2008-2009 pot repeta examenul de disertaţie o singură dată într-unul din anii universitari următori, în cadrul examenului de disertaţie programat pentru absolvenţii anului respectiv şi cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de examinare stabilite de Senatul Universitaţii. Dacă şi la a doua susţinere a disertaţiei masterandul nu obţine medie de promovare, acesta va primi un certificat de absolvire a programului de masterat şi foaia matricolă.


 EXAMENELE DE LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE SE VOR SUSŢINE ÎN INTERVALUL:
          13 FEBRUARIE 2017-19 FEBRUARIE 2017

 

ANUNŢ IMPORTANT

SESIUNE REEXAMINĂRI

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR SI MASTERANZILOR

PERIOADA PENTRU SUSŢINEREA MĂRIRILOR/RESTANŢELOR ESTE ÎN INTERVALUL 13.02.2017-19.02.2017

 

          Taxa pentru refacerea activităţii didactice (studii de licenţă) se plăteşte pentru examenele nepromovate în anii de studii anteriori, indiferent de statutul studentului (buget/taxă).

Taxa pentru refacerea activităţii didactice la o disciplină se stabileşte astfel: taxa de şcolarizare pe semestrul în curs/30*nr. de credite alocate disciplinei respective.

Taxa de reevaluare  (restanţe din anii anteriori) – licenţă cu frecvenţă (zi) -250 lei/ex.

Studenţii restanţieri vor achita taxele pentru fiecare examen nepromovat la orice unitate BRD, taxă refacere activitate didactică, cod 35.

Chitanta în copie xerox şi cererea pe care vor fi enumerate disciplinele la care vor susţine examenul, va fi depusă între 6 februarie – 10 februarie 2017 la secretariatul facultăţii

Studenţii care nu au depus cererea şi o copie de pe chitanţa care face dovada achitării taxei de refacere a activităţii didactice nu se vor putea prezenta la sesiunea de restanţe.

Excepţie de la plata acestei taxe fac studenţii reînmatriculaţi şi repetenţi în acelaşi an de studiu care vor achita taxa de şcolarizare recalculată (afişată în programul Esims). În acest caz, studenţii au obligaţia de a se prezenta în anul universitar curent la toate examenele nepromovate pentru care s-a recalculat taxa de şcolarizare.

Conform art. 53 din regulament licenţă şi art. 67 regulament master, un student poate beneficia, într-un semestru, de o singură mărire de notă, care se va susţine numai în semestrul respectiv.

CERERILE PENTRU MĂRIRE ŞI REEXAMINARE SE DEPUN LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII ÎN INTERVALUL 6 -10 FEBRUARIE 2017.

 

 

Go to top