afis 20 oct 2017Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene vă invită să participați la conferința:

Ce spune „criza migranților” despre politicile UE?

Ruxandra Ivan

(Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București)

Moderator:

Ovidiu Gherasim-Proca

20  octombrie,  ora  14

Sala  D2  (corp D,  etaj  I )

 

În ultimii ani, recesiunea economică a fost însoțită de transformări politice, conflicte și mișcări sociale de mare amploare. Mișcările de protest pentru democrație și împotriva inegalității sociale au generat efecte ce depășesc cu mult sfera politicii naționale. Au îndepărtat bariere în calea participării, ignorând granițele dintre state. Din nefericire, alte bariere au început să le înlocuiască pe cele vechi. Realitățile geopolitice, dezbaterile referitoare la migrație și mișcările politice naționaliste remodelează contextul mobilizării politice.

Seria de conferințe PATTERNS Lectures „Granițe, bariere și cultura protestului. Noua politică a mișcărilor sociale în Europa Centrală și de Est” își propune să aducă în dezbatere aceste transformări și să prezinte unele dintre conceptele sau modelele de analiză fără înțelegerea cărora barierele ce se ridică în interiorul și la granițele externe ale Uniunii Europene devin incomprehensibile.

Ruxandra Ivan este conferențiar la Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București, unde predă cursuri de analiză a politicii externe, teoria relațiilor internaționale și politică internațională. Este doctor în științe politice la Universitatea din București și la Université Libre de Bruxelles. A publicat extensiv pe tema politicii externe a României după Războiul Rece, inclusiv primul studiu aprofundat referitor la politica externă românească postcomunistă (La politique étrangère roumaine 1990-2006, ediții de l'Université de Bruxelles, 2009). Printre cele mai recente publicații ale sale se numără un volum colectiv din ce în ce mai des citat despre regionalismul internațional în zona mării negre (New Regionalism or No Regionalism? Emerging Regionalism at the Black Sea Area, Ashgate, 2012).

 


 

The Department of Political Science, International Relations and European Studies invites you to participate to the following lecture:

What says „the migrants' crisis” about EU policies?

Ruxandra Ivan

(Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București)

Moderator:

Ovidiu Gherasim-Proca

20  octombrie,  ora 14

Sala  D2  ( corp D,  etaj  I )

 

In recent years, economic recession has engendered large scale political transformations, conflicts and social movements. The major protests for democracy and against social inequality generated effects way beyond the boundaries of national politics. They encouraged participation and easily bypassed state borders. Unfortunately, new barriers have begun to replace the old ones. Geopolitical realities, debates about migration and nationalist movements are reshaping the context of political mobilization.

The PATTERNS Lectures conference series „Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” aims to discuss these transformations and to present some of the concepts and models of analysis without which the barriers now rising inside and at the borders of the European Union become incomprehensible.

 

Ruxandra Ivan is Associate Professor at the Department of Political Science, International Relations and Security Studies, Faculty of Political Science, University of Bucharest, where she teaches course on foreign policy analysis, international relations theory and international politics. She holds doctoral degrees in political science from the University of Bucharest and the Université Libre de Bruxelles. She published extensively on Romanian foreign policy after the Cold War, including the first in-depth overview of postcommunist Romanian foreign policy (La politique étrangère roumaine 1990-2006, Editions de l’Université de Bruxelles, 2009). Among her most recent publications there is an increasingly quoted collective volume on Black Sea international regionalism (New Regionalism or No Regionalism? Emerging Regionalism at the Black Sea Area, Ashgate, 2012)publicitate logouri

 

Go to top