Afis Lansare Boboc

Dezbaterea "Semiotică şi comunicare"

Luni, 23 noiembrie 2015, ora 16.00

Sala Ferdinand, Corp A, Rectorat

Afis finalColocviul național al Centrului de Hermeneutică,
Fenomenologie şi Filosofie practică
Ediția a VII–a, Iași, 12–14 noiembrie 2015
Organizator : as. univ. dr. Cristian Moisuc

 

Joi, 12 noiembrie 2015
sala D3, corpul D al UAIC
Moderator : George Bondor

 

Programul evenimentului

afis 

Data: 28 mai 2015
Ora: 11:30
Locația: Sala Ferdinand (Corp A, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

Studiul-diagnostic privind nevoile de servicii sociale şi de securitate comunitară în mediul rural din Regiunea Nord-Est a fost realizat de Organizația Salvatii Copiii, Filiala Iași în colaborare cu Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu suportul oferit de compartimentelestructurile de analiză și prevenire a criminalității de la nivelul Inspectoratelor de Poliție Județene ale Regiunii Nord-Est. Studiul a vizat toate cele 506 comune ale Regiunii de dezvoltare Nord-Est și a fost structurat pe două dimensiuni: starea de fapt și nevoia de servicii sociale, respectiv, starea de fapt și nevoia de securitate comunitară. Temele abordate au vizat contextul demografic al mediului rural, izolarea comunelor din regiune, cauze, motive și factori favorizanţi ai dificultăţilor existente în mediul rural, instituții și beneficiari de serviciilor sociale şi de securitate comunitară.

Studiul-diagnostic face parte integrantă din activitățile derulate prin proiectul “Servicii sociale inovative pentru comunităţile rurale izolate din Regiunea Nord Est” (RO2013_C4_13). Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Cuvânt de deschidere: Prof.Dr. Nicu GAVRILUȚĂ, Decanul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice
Cuvânt de deschidere: Av. Ioana ATASIEI, Președinte Organizația Salvați Copiii, Filiala Iași
Cuvânt de deschidere: Chestor Ioan SCRIPNICIUC, Ispector Șef IPJ Iași
Prezentarea proiectului
Dr. Liviu-Adrian MĂGURIANU – Servicii sociale inovativepentru comunitățile rurale izolate din Regiunea de Nord-Est
Comunicări
Lect.Dr. Adrian LUPU – Serviciile sociale și de securitate în contextual demografic din Regiunea de Nord-Est a României. O abordare metodologică
Lect.Dr. Romeo ASIMINEI – Mediul rural din Regiunea de Nord-Est Intre izolarea spațială și izolarea administrativă
Prof.Dr. Ion IONESCU – Cauze, motive, factori favorizanți ai dificultăților existente în mediul rural al Regiunii de Nord-Est
Conf.Dr. Dumitru STAN – Realitate și dezirabilitate în rețeaua instituțională a serviciilor sociale și de securitate din mediul rural al Regiunii de Nord-Est
Dr. Liviu-Adrian MĂGURIANU, asistent social Ana VIERU, Psiholog Andrei CRĂCIUN – Modele de intervenție în comunitățile izolate
Comisar șef Mădălin ȚĂRANU – Parteneriat public-privat în intervenția psiho-socială

Luni, 25 mai 2015, la ora 16.00, la Librăria „Orest Tafrali” din Corpul A al Universității „Alexandru Ioan Cuza” va avea loc lansarea cărții „Mit, magie și manipulare politică”, semnată de prof. univ. dr. Nicu Gavriluță, decanul Facultății de Filosofie și Științe Social Politice.

Mit magie AFISlansareC

 

Go to top