“Movetia” Action
and a Swiss-Romanian partnership agreement (2. – 9. 06. 2017)

In the frame of the Swiss-European Mobility Programme run by Movetia (Switzerland), professor Michael Fieger from Theologische Hochschule Chur, Switzerland, visited the Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences of “Al.I. Cuza” University, Romania between 2.06.2017 and 9.06.2017. Professor Fieger and Assoc. Prof. Wilhelm Tauwinkl (University of Bucharest, Romania), gave a lecture to the students of the Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, on the topic “Text, context, and pre-text: Job”. In the same time, the guests of the Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences held a workshop together with the researchers from the “Traditio” Center, within “Al.I. Cuza” University. As a result of the visit, an agreement between Theologische Hochschule Chur and the Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences was signed by both parties, the possibility of a joint summer school organized in 2019 being discussed.

În perioada 2.06.2017 – 9.06.2017 a avut loc, cu sprijinul programului de schimburi academice susţinut de Movetia (Swiss-European Mobility), vizita prof. dr. Michael Fieger (Theologische Hochschule Chur). Împreună cu dl. conf. dr. Wilhelm Tauwinkl (Universitatea din Bucureşti), domnia-sa a susţinut o conferinţă („Text, context şi pre-text: cartea Iov”) adresată studenţilor Facultaţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Totodată, oaspeţii Universităţii noastre au avut o întâlnire de lucru cu cercetătorii Centrului „Traditio”, Departamentul de cercetare interdisciplinar – domeniul socio-uman. Cu ocazia acestei vizite, a fost consfinţit un acord de parteneriat academic între Theologische Hochschule Chur, Elveţia, şi Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, fiind discutată posibilitatea organizării în comun, în acest cadru, a unei şcoli de vară în 2019.

Auf Einladung von assoziierten Prof. Dr. Adrian Muraru von der Universität Iasi / Rumänien hielt Prof. Dr. Michael Fieger von der Theologischen Hochschule Chur im Rahmen einer Movetia Mobilität zusammen mit assoziierten Prof. Dr. Wilhelm Tauwinkl von der Universität Bukarest in der Zeit vom 2. bis zum 9. Juni 2017 an der Universität Iasi eine einführende Vorlesung über „Text, context, and pre-text: Iob”. In derselben Zeit fand auch ein Workshop mit Forschern vom „Traditio“ Zentrum der Universität Iasi statt. Die Forscher aus diesem Zentrum wurden eingeladen, in „Vulgata in Dialogue. A Biblical online Review“ ihre Forschungsergebnisse zu publizieren. Am 6. Juni 2017 wurde ein Partnerschaftsvertrag zwischen der Theologischen Hochschule Chur und der Fakultät für Philosophische und Sozialpolitische Wissenschaften der „Alexandru Ioan Cuza“ Universität Iasi durch die Unterschrift des Dekans der Fakultät, Prof. Dr. Contiu Soitu ratifiziert. Während der kleinen Feier der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages wurde über eine mögliche „Summer School 2019“ der beiden Institutionen in Iasi diskutiert.

 

AfisEfectele Secularizarii

 

MARIA SANDU "Efectele secularizării asupra relaţiei părinţi-copii"

Miercuri, 14 decembrie 2016, ora 14

Librăria OREST TAFRALI

 

Afis Cost1409
 
Vã invitãm în data de 15 aprilie, în intervalul 9.00-16.00, în Sala Senatului a Universitãţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi la o dezbatere pe tema: Cercetãri multidisciplinare asupra cursului vieţii, pe trei dimensiuni:
1.     Cursul vieţii şi politici publice
2.     Tranziţii şi traiectorii profesionale
3.     Muncã, sãnãtate şi bunãstare. Principii şi decizii
Manifestarea este organizatã de Reţeaua naţionalã de specialişti din proiectul European de cercetare COST, Acţiunea IS 1409Gender and health impacts of policies extending working life in western countries.
Vor participa reprezentanţi ai unor organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale interesate de temã, profesori, cercetãtori şi studenţi.
Concluziile manifestãrii vor contribui la identificarea provocărilor și oportunităților cu privire la impactul vieții profesionale extinse, în funcţie de gen, asupra sănătății şi bunăstării.
 
Contact organizatori: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (prof.univ.dr. Daniela Şoitu)
Go to top