pozaBogdanMihailescu200

 

Lector univ. dr. Bogdan Constantin Mihailescu

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CV academic


Lector la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. Susţine cursuri şi seminarii de Istoria ideilor politice, Teorie politică, Epistemologie politică, Teoria democraţiei, Protecţia drepturilor (la specializarea Ştiinţe Politice, studii de licenţă) şi Teoria deciziei (la specializarea Politici publice, studii masterale). Coordonează lucrări de licenţă şi de disertaţie în domeniul ştiinţelor politice.

Doctor în Ştiinţe Politice cu o teză despre Gândirea liberală între fundaţionalism şi reconstrucţie. Formator în cadrul programului de formare continuă Educaţie pentru o democraţie participativă, organizat de Fundaţia Euroed - Centrul Internaţional de Limbi Moderne/ Centrul Regional pentru educaţie şi comunicare. Face parte din colegiul de redacţie al Analelelor ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (secţiunea Ştiinţe Politice).

Lucrări recente: Decizionism, postmodernism şi relaţii internaţionale, Revista Asociaţiei de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, vol. III (în curs de apariţie); Postmodernism şi democraţie, în Ana Gugiuman (coord.), Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane, Academia Română – Filiala Iaşi, Editura Argonaut, Cluj-Napoca (în curs de apariţie);Limite şi probleme ale guvernanţei electronice, în Virgil Stoica şi Ovidiu Ghersaim-Proca (coord.), Guvernanța electronică. De la promisiuni teoretice la realități empirice, Editura Universităţii ,,Al. I Cuza”, Iaşi (în curs de apariţie); Ideology and progress, în Revista de Economie Socială, vol. III/nr.1, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013; Trei perspective asupra tiraniei, înAnalele ştiinţifice ale Universităţii ,,Al. I Cuza” din Iaşi, Secţiunea Ştiinţe Politice, tomul VIII, Editura Universităţii ,,Al. I Cuza”, Iaşi, 2013; Politics without progress?,înAnalele ştiinţifice ale Universităţii ,,Al. I Cuza” din Iaşi, Secţiunea Ştiinţe Politice, tomul VII, Editura Universităţii ,,Al. I Cuza”, Iaşi, 2012; Decizie şi  democraţie, în Ana Gugiuman (coord.), Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane, Academia Română – Filiala Iaşi, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2012; Experience and rationalism in politics, în Theory and History of Political Science: the global and national experience, National Fedkovych University of Chernivtsi, BUKREK,Ukraine, 2012; Gândirea liberală şi sufletul democraţiei, în Adrian Viţalaru, Iulian Ghercă, Liviu Cărare (coord.), Spaţiul românesc între democraţie şi totalitarism, Editura Junimea, Iaşi, 2011; Ethics, justice and postmodern politics, în Analele ştiinţifice ale Universităţii ,,Al. I Cuza” din Iaşi, Secţiunea Ştiinţe Politice, tomul VI, Editura Universităţii ,,Al. I Cuza”, Iaşi, 2011; Diplomaţia şi drepturile omului în secolul XXI, în Paul Nistor şi Adrian Bogdan Ceobanu (coord.), Diplomaţie şi destine diplomatice în lumea românească, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2010; Limitele liberalismului, în Analele ştiinţifice ale Universităţii ,,Al. I Cuza” din Iaşi, Secţiunea Ştiinţe Politice, tomul V, Editura Universităţii ,,Al. I Cuza”, Iaşi, 2010; Review: Anton Carpinschi & Diana Mărgărit, International Organizations (Editura Universităţii ,,Al. I Cuza”, Iaşi, 2012), în Analele ştiinţifice ale Universităţii ,,Al. I Cuza” din Iaşi, Secţiunea Ştiinţe Politice, tomul VII, Iaşi, 2012; Review: Axel Gosseries, Despre dreptatea între generaţii (Editura Paideia, Bucureşti, 2011), în Analele ştiinţifice ale Universităţii ,,Al. I Cuza” din Iaşi, Secţiunea Ştiinţe Politice, tomul VI, Editura Universităţii ,,Al. I Cuza”, Iaşi, 2011.

Cursuri universitare publicate: Postmodernism în teoria şi practica politică, Stiinte Politice ID, Universitatea ,,Al. I. Cuza” - Iaşi, 2011 (anul primei apariţii); Politici educaţionale (în colaborare cu Petre Dumitrescu şi Ovidiu Gherasim-Proca), Ştiinţe Politice ID, volumul IX, Editura Universităţii ,,Al. I. Cuza” Iaşi, 2007 (anul primei apariţii); Teoria si practica democraţiei (în colaborare cu Anton Carpinschi), Stiinte Politice ID, volumul IV, Editura Universitaţii ,,Al.I. Cuza”, Iaşi, 2005 (anul primei apariţii); Organizaţii internaţionale (în colaborare cu Anton Carpinschi şi Dan Andrei Ilaş), Ştiinţe Politice ID, volumul IX, Editura Universitaţii ,,Al.I. Cuza”, Iaşi, 2005 (anul primei apariţii); Politici culturale (în colaborare cu Anton Carpinschi şi Ovidiu Gherasim-Proca), Ştiinţe Politice ID, volumul IX, Editura Universitaţii ,,Al.I. Cuza”, Iaşi, 2005 (anul primei apariţii); Istoria ideilor politice moderne (în colaborare cu Petre Dumitrescu), Ştiinte Politice ID, volumul II, Editura Universităţii ,,Al. I. Cuza”, Iaşi, 2004 (anul primei apariţii); Epistemologie politică (în colaborare cu Petre Dumitrescu), Ştiinţe Politice ID, volumul VI, Editura Universităţii ,,Al. I. Cuza”, Iaşi, 2004 (anul primei apariţii).

Granturi realizate: membru al echipei de cercetare în cadrul grantului CNCSIS Elite politice locale în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, 2004; membru al echipei de cercetare în cadrul grantului CNCSIS  Guvernarea electronică în oraşele României. Evaluare şi dinamică, 2007-2008.

Go to top