POZA SILVIU GRECU

Conferenţiar univ. dr. Silviu-Petru Grecu

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CV academic


 

Silviu-Petru Grecu este conferenţiar universitar doctor în cadrul Departamentului de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea “Al.I.Cuza”, Iaşi. Este absolvent al Facultăţii de Filosofie, specializarea Ştiinţe Politice cu o teză de licenţă în epistemologia şi metodologia cercetării (2006) şi al unui program de masterat în domeniul studiilor europene (2008). În anul 2011 obţine titlul ştiinţific de doctor cu o teză ce vizează modelarea statistico-matematică a dinamicii politice din spaţiul european (Modelarea cantitativ-multivariată a proceselor de consolidare democratică din Europa Centrală şi de Est). De la absolvirea programului de studii universitare de licenţă a fost profesor de ştiinţe sociale (2006-2008) în cadrul învăţământului preuniversitar şi cadru didactic asociat al facultăţii pentru disciplina Metode de cercetare în ştiinţele politice. Din anul 2008 este membru  titular al  Departamentului de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, parcurgând toate treptele academice până la poziţia de conferenţiar universitar: preparator universitar (2008-2012), asistent universitar (2012-2014), lector universitar (2014-2020) şi conferenţiar universitar (2020-prezent). Pe lângă activitatea didactică  a ocupat poziţiile de asistent de cercetare şi cercetător ştiinţific postdoctoral în cadrul unor programe şi proiecte de cercetare din cadrul universităţii (granturi ce au vizat dimensiunea E-Government şi geografia electorală a spaţiului românesc) şi al Academiei Române (filiala Iaşi). În perioada 2014-2015 a beneficiat de un stagiu de cercetare postdoctorală în cadrul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale “Ghe. Zane”, Academia Română, filiala Iaşi. În perioada 2010-2013 a beneficiat de o mobilitate de cercetare doctorală în domeniul metodelor statistice aplicate în cadrul Laboratoire de Statistique et des Probabilités en Sciences Economiques et Sociales, Faculté de Sciences Economiques et Sociales ,Université des Sciences et des Technologies Lille 1, Franţa (2010) şi de un curs de specializare postuniversitară în Evaluarea de Politici Europene la Centro Superior de Estudio de Gestion, Universidad Complutense, Madrid, Spania (2013). De asemenea, în intervalul 2010-2015 a participat la o serie de cursuri de formare în domeniul scrierii academic, a evaluării programelor academice (Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative, Bucureşti) şi a managementului cercetării şi a proiectelor de cercetare (Academia Română).

Activitatea didactică: În prezent este titularul următoarelor discipline:  Psihologie politică (Anul I SP), Statistică aplicată (Anul II SP), Metode de cercetare în ştiinţele sociale/ politice             (Anul I SP, II RISE), Analiza comparată (Anul III RISE) şi Analiza Datelor (Anul I Masterat PPMI). Din anul 2012 coordonează lucrări de licenţă şi disertaţie în domeniul psihologiei politice/ atitudinilor şi comportamentelor social- politice,  analizei comparate a sistemelor politice şi metodologiei cercetării ştiinţifice, fiind şi membru al comisiilor de îndrumare pentru tezele de doctorat din cadrul departamentului. Este mebru al comisiilor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat şi a comisiilor pentru acordarea gradelor didactice  din învăţământul preuniversitar (gr. II şi gr. I). În ultimii ani a coordonat stagiile de practică pedagogică şi formare pentru studenţii departamentului care urmează modulul de pregătire psiho-pedagogică. Din anul 2021 este responsbil al programului de licenţă în Ştiinţe Politice privind activitatea de acreditare/ evaluare periodică.

Activitatea de cercetare ştiinţifică: În calitate de unic autor/ co-autor a publicat: Modele de analiză în consolidarea democratică. Perspective comparate în Europa Centrală şi de Est (2012), Democraţie şi comportamente electorale în România (co-autor, 2012), Atlasul        Electoral al României 1990 – 2009, ediţie trilingvă (co-autor, lucrare coordonată de prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, 2013). De asemenea a publicat peste 30 de studii ştiinţifice, articole în jurnale, capitole în volume colective şi recenzii de specialitate atât la nivel național cât şi internaţional. Cele mai semnificative studii şi articole ştiinţifice din ultimii ani de activitate de cercetare ştiinţifică sunt: Statistical Approach of Environmental Quality Management and Political Decision-Making At Local Level: Case Study Iaşi City, Romania (2020, co-autor, Environmental Engineering and Management Journal),  Political Sophistication and the Perception of Power in International Relations: a Semiotic Approach (2020, co-autor, Technium Social Sciences Journal), Political culture, cognitive bias and democracy in post- communist Romania (2020, Understanding Culture and Ethics in Organizations: A Study of Eastern and Central Europe, Emerald Publishing House, U.K.),  Inaccuracy and overconfidence in metacognitive monitoring of the university students (2019, co-autor Revista de Cercetare si Interventie Socială), Ideological Diversity and Cognitive Difficulties (2018, co-autor Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy), Affects, perception and European Citizenship. Regards in Political Psychology (2019, European Union’s Structural Challenges: The Way Forward), Psychological Dimensions of the Political Behavior. Cognition, Emotions and Vote in Romanian Presidential Elections (2018, Journal of Intercultural Management and Ethics (JIME), NO.4, 2018), Psihologie politică în spaţiul românesc. Structuri cognitive, valori şi comportamente politice (2018, Noi perspective asupra valorilor politice),  Social cognition and political values. Inquires in political psychology (2018, Annals of the „Ovidius” University of Constanţa – Political Science Series), Behavior, politics and several perspectives from neurosciences (2016, Analele de Ştiinţe Politice ale Universităţii “Al.I.Cuza” din Iaşi), Models of Political Behavior (2016, Figures of Migration, Ed UAIC). Până în prezent a participat la peste 50 de sesiuni de comunicări ştiinţifice şi conferinţe naţionale şi internaţionale specifice domeniului de cercetare.

Premii şi distincţii academice/ştiinţifice: În anul 2016 a obţinut Diploma IUVENTAS SCIENTIAE oferită de Senatul Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi pentru rezultate deosebite obţinute în cercetarea ştiinţifică. În anul 2018 a fost nominalizat pentru titlul de „PROFESOR BOLOGNA”, în cadrul Galei  Profesorului Bologna, Timișoara.

Domenii de cercetare/ Interese academice: psihologia politică (atitudini şi comportamente politice, dimensiuni ale proceselor cognitive în spaţiul politic, psihologia liderilor politici), analiza comparată (dinamica sistemelor politice democratice) şi metode cantitative/ statistice de cercetare în ştiinţele sociale şi politice.

Go to top