Master's program in International Development Studies

Plan de învăţământ STUDII DE DEZVOLTARE INTERNAŢIONALĂ

Romania supports the objectives set by the international community to ensure the prosperity and development worldwide, expressed through the Millennium Declaration, adopted on 18 September 2000.
The mission of the International Development Studies Master program offered by "Al.I. Cuza” University of Iasi, Romania is to offer a student-centered education and focus attention on creating an environment for student learning, so that the graduate students acquire the knowledge and skills that will define their career. 

Masteratul de Ştiinţe Politice – Politici Publice şi Mangement Instituţional

Plan de învăţământ POLITICI PUBLICE ŞI MANAGEMENT INSTITUŢIONAL

Obiective strategice:

Masteratul Studii Europene de Integrare şi Securitate

Masteratul Studii Europene de Integrare şi Securitate constituie o completare a ariei de specializare din domeniul Ştiinţelor Sociale şi Politice, acest lucru impunându-se prin imperativele reformării învăţământului superior românesc în vederea alinierii la standardele europene aşa cum sunt formulate in Declaraţia de la Bologna.

Go to top