Știinţe politice

Plan de învăţământ ŞTIINŢE POLITICE

Misiunea programului de licenţă

     Programul de licenţă ŞTIINŢE POLITICE a fost conceput şi este gestionat în conformitate cu:

  • legislaţia în vigoare (cu precădere, Legea nr. 128/2004 privind organizarea studiilor universitare şi Legea 87/2006 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei),
  • clasificarea ocupaţiilor din România (http://www.rubinian.com),
  • propunerile şi recomandările organizaţiilor profesionale din domeniu
  • evoluţia pieţei şi a societăţii româneşti

Relaţii internaţionale şi studii europene

Plan de învăţământ RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

Misiunea programului de licenţă

     Programul de licenţă Relaţii Internaţionale şi Studii Europene a fost conceput şi este gestionat în conformitate cu:

  • legislaţia în vigoare (cu precădere, Legea nr. 128/2004 privind organizarea studiilor universitare şi Legea 87/2006 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei),
  • clasificarea ocupaţiilor din România (http://www.rubinian.com),
  • propunerile şi recomandările organizaţiilor profesionale din domeniu
  • evoluţia pieţei şi a societăţii româneşti

Go to top