afis 2020Colocviul Național al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie Practică

Narațiuni și discursuri identitare. Locuri, teritorii, lumi

Ediția a XII-a

Iași, 27-28 noiembrie 2020

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice

ONLINE

CALL FOR PAPERS

Atunci când ne oprim reflexiv asupra ideii de spațiu o facem fie în interiorul unei atitudini abstracte, vizând bunăoară dimensiunile sale geometrice, geografice sau chiar astronomice, fie într-o atitudine pe care o putem indica generic drept existențială. Aprofundând această atitudine, observăm că spațiul ne apare a fi mereu încărcat cu sens, cuprinzând așadar o altă dimensiune. La nivelul existenței, spațiul transcende delimitarea abstractă, se personalizează, devine „spațiu personal”, se a-propriază devenind un loc al propriului, al intimului (lat. pro-privus), se „domesticește” devenind o locuință, o proprietate personală, o ogradă (sensul prim al grecescului ousia). Totodată, prin calitatea sa de deschidere și extindere, spațiul își întâlnește, la tot pasul, propria sa limită, și anume spațialitatea ocupată de ceilalți. Prin urmare, spațiul intră într-un proces de socializare și de politizare, prin care se identifică drept un spațiu printre altele, învață să se împartă, câștigându-și astfel identitatea prin faptul de a fi în comun. Astfel, spațiul devine public și se teritorializează. Spațiul existențial este deopotrivă încărcat cu o dimensiune temporală și istorică, una care instituie, la rândul ei, un joc perpetuu al diferențelor și al dobândirii propriului. Mai mult, prin esența sa orientată asupra deschiderii, spațiul existențial poate părăsi, și o face cu precădere, în mod paradoxal, însăși spațialitatea. Locul se debarasează de povara spațialității,  devine a-topic, eu-topic, u-topic, dis-topic, sau pur și simplu actualizează o pleiadă de noi posibilități la nivelul lumilor discursive, vizuale, ficționale și virtuale în interiorul cărora ne desfășurăm existența. Văzând astfel lucrurile, domeniul spațialității existențiale dublează dimensiunea infinită a spațialității abstracte. Odiseea noastră existențială are loc cu precădere pe teritoriul sensului, ceea ce înseamnă că dobândirea propriului presupune o apropiere înțelegătoare de narațiunile care ne compun identitatea. Patrimoniul cultural, dincolo de a fi o colecție tangibilă de spații, monumente, opere și artefacte, este un mediu intangibil al sensului constituit narativ, motiv pentru care fiecare epocă trebuie să facă un efort discursiv de selecție a memoriei.

Colocviul Narațiuni și discursuri identitare. Locuri, teritorii, lumi își propune să asigure un spațiu al dialogului și al dezbaterii în care efortul de selecție a memoriei culturale să se orienteze asupra legăturii dintre loc, identitate, narațiune și sens.

Propunerile (titlu, rezumat de max. 350 cuvinte, afiliere instituțională și nr. de telefon) vor fi trimise la adresa: . Așteptăm propuneri atât din partea cercetătorilor cu experiență, cât și a tinerilor cercetători, indiferent de domeniul în care activează.

Prezentările se vor limita la maxim 20 de minute, fiind urmate de 10 minute de întrebări şi comentarii.

Colocviul se va desfășura online, pe una din platformele cunoscute. Înregistrarea comunicărilor se va face numai cu acordul participanților care prezintă lucrări. Arhivarea, prelucrarea și difuzarea, integrală sau parțială, a înregistrărilor se va face cu respectarea prevederilor GDPR și exclusiv în scopuri academice.

Nu se percep taxe de participare la Colocviu.

Data limită de trimitere a propunerilor: 20 noiembrie 2019.

Lucrările in extenso vor fi supuse unui proces de peer review suplimentar, iar cele selectate vor fi publicate într-un volum colectiv (în limba română) și/sau într-un dosar tematic al unei reviste indexate în Clarivate Analytics (fostă Thomson Reuters) / BDI, într-o limbă de circulație internațională.

Colocviul este organizat în cadrul proiectului PATCULT#RO (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686), contract nr. 52 PCCDI/2018.

Organizatori:

Prof. dr. George Bondor, Prof. dr. Ioan Alexandru Tofan, ACS drd. Ioan Ciprian Bursuc

Consiliul ştiinţific al colocviului: Prof. dr. Ştefan Afloroaei (m.c. al Academiei Române), Prof. dr. Petru Bejan, Prof. dr. Corneliu Bîlbă, Conf. dr. Valeriu Gherghel, Conf. dr. Cristian Moisuc, CS III dr. Florin Crîșmăreanu