Romania de la Marea Unire

Conferința internațională

"România – de la Marea Unire la integrarea europeană"

Iași, 14-15 noiembrie 2018

 Programul conferinţei

09:00-10:00 Registration (Înregistrarea participanților)
Miercuri, 14 Noiembrie 2018, Sala Senatului, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Corp A, (Bdul. Carol I nr. 11)

10:00-10:30 – Deschiderea Conferinței Internaționale
 "România: De la Marea Unire la Integrarea Europeană"
Miercuri, 14 Noiembrie 2018, Sala Senatului, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Corp A, (Bdul. Carol I nr. 11)

 

Invitați:
Prof. Univ. Dr. Mihaela ONOFREI, Ordonator de Credite, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Prof. Univ. Dr. George POEDE, Președinte de onoare al Comitetului Științific al Conferinței, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Mihai CHIRICA, Primarul Municipiului Iași
Prof. Univ. Dr. Conțiu Tiberiu ȘOITU, Decan, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
                        Prof. Univ. Dr. Habil. Virgil STOICA, Director al Departamentului de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Conf. Univ. Dr.  Igor COJOCARU, Prorector pentru activitate științifică (03/2016–06/2018), Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi
Conf. Univ. Dr. Alexandru SOLCAN, Decan, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Relații Internaționale Științe Politice și Administrative Universitatea de Stat din Moldova

                        10:30-11:45 – Prelegerea și dezbatereainaugurală
"ROMÂNIA LA CENTENAR. REFLECȚII DESPRE TRECUT ȘI VIITOR"
Miercuri, 14 Noiembrie 2018, Sala Senatului, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Corp A  (Bdul. Carol I nr. 11)

 

Susținută de: Keynote Speakers

Prof. Univ. Dr. Radu CARP, Profesor de Științe Politice, Universitatea București
Prof. Univ. Dr. IOAN STANOMIR, Profesor de Științe Politice, Universitatea București
Prof. Univ. Dr. Daniel ȘANDRU, Profesor de Științe Politice, Universitatea Petre Andrei din Iași & Coordonatorul Compartimentului Centenar din cadrul Primăriei Municipiului Iași
Moderator: Cercet. Șt. III Dr. Alexandru MURARU, Departamentul de Cercetare, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

 

11:45-12:00   Pauză de cafea (Coffee Break)
Miercuri, 14 Noiembrie 2018, Hol Sala Ferdinand, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași, Corp A (Bdul. Carol I nr. 11)

 

SESIUNI (PARALELE) DE PREZENTĂRI

 

12:00-13:20- Panel I – Eastern Border of EU: Actors and Challanges
Moderator: Prof. Univ. Dr. George POEDE (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din  Iași)
Miercuri, 14 Noiembrie 2018, Sala Senatului, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Corp A (Bdul. Carol I nr. 11)

 

12:00-12:20 Oleh Kozachuk (PhD, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine), Reassessing the Neighborhood: Ukraine as a Natural Ally of Romania
12:20-12:40 Rodica RUSU (PhD, Conf. Univ., Academia de Administrare Publică, Chișinău, Republica Moldova), România – Republica Moldova: O Radiografiere a Relațiilor
12:40-13:00 Ruxandra IVAN (PhD, Conf. Univ, Facultatea de Științe Politice, Universitatea București), România – leader regional la Marea neagră?
13:00-13:20 Natalia PUTINĂ, (PhD, Lect. Univ., Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova), Orientările (Geo)Politice ale populației Republicii Moldova

 

12:00-13:20- Panel II – Democracy, Governance and  Political Behaviour
Moderator: Prof. Univ. Dr. Habil. Virgil STOICA (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din  Iași)
Miercuri, 14 Noiembrie 2018, Sala Ferdinand, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Corp A (Bdul. Carol I nr. 11)

 

12:00-12:20 Ciprian IFTIMOAEI (PhD, Lect. Asociat, FSSP, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași), Patologiile clasei politice românești. Consemnări în prag de Centenar
12:20-12:40 Vasile PLEȘCA (PhD, Cercet. Șt. III, Academia Română, Filiala Iași, I.C.E.S. "Gh. Zane"), Democrația fără liberalism și majoritarismul discreționar
12:40-13:00 Virgil STOICA (PhD, Prof. Univ. Habil., FSSP, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași), Harta provinciilor istorice ale României: performanța lor în privința guvernării electronice
13:00-13:20 Bogdan MIHĂILESCU (PhD, Lect. Univ., FSSP, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași),  Tipuri de comunitarianism şi problematica identităţii

 

14:00-15:00 Prânz, Restaurant Studențesc "Titu Maiorescu", Parter – Sala Protocol
Miercuri, 14 Noiembrie 2018,
Campus Titu Maiorescu, Strada Titu Maiorescu 7-9

 

 

 

15:00-16:20 - Panel III – UE, Romania and Republic of Moldavia: Political Discourse, Public Opinion and Media
Moderator: Lect. Univ. Dr. Simona VRÂNCEANU (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, FSSP, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași)
Miercuri, 14 Noiembrie 2018, Sala Senatului, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Corp A (Bdul. Carol I nr. 11)

 

15:00-15:20 Lilia TRINCA (PhD, Conf. Univ., Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Republica Moldova), Deraieri frazeologice în discursul jurnalistic postcomunist
15:20-15:40 Corina BARBAROS (PhD, Lect. Univ., FSSP, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași), România de la visul european din 2007 la curentul eurosceptic din 2018. O analiză a dinamicii opiniei publice din România cu privire la apartenența la Uniunea Europeană
15:40-16:00 Mariana IAȚCO (PhD, Lect. Univ., Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova), Impactul generat de factorul rusesc în spațiul informațional al Republicii Moldova
16:00-16:20 Igor COJOCARU (PhD, Conf. Univ., Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți, Republica Moldova), Subiectele "unirea" și "integrarea europeană" în presa din Republica Moldova și sondajele de opinie din ultimele două decenii

 

15:00-16:20 - Panel IV – Romania and Republic of Moldavia: Political and Historical Evaluation
Moderator: Lect. Univ. dr.  Olesea ȚĂRANU (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, FSSP, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași)
Miercuri, 14 Noiembrie 2018, Sala Ferdinand, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Corp A (Bdul. Carol I nr. 11)

 

15:00-15:20 Alexandru SOLCAN (PhD, Conf. Univ., Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova), Dezideratul Unirii în spațiul politic din Republica Moldova la etapa actuală
15:20-15:40 Nina CĂRĂUȘ  (PhD Student, FSSP, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași), Relațiile bilaterale ale României cu Republica Moldova și Ucraina la 100 de ani de la Marea Unire
15:40-16:00 Olga BURDILĂ (PhD, Lect. Univ., Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova), Unionismul între mit şi realitate
16:00-16:20 Cristina PĂUNESCU (PhD Student, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova), Specificul relațiilor moldo-române după declarația de independență.

 

16:40-17:20   Pauză de cafea (Coffee Break)
Miercuri, 14 Noiembrie 2018, Hol Sala Ferdinand, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași, Corp A  (Bdul. Carol I nr. 11)

 

17:20-18:40 - Panel V – Republic of Moldavia and UE: Orientations, Perspectives of Integration, Law Issues
Moderator: Grigore VASILESCU (PhD, Prof. Univ. Hab., Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Universitatea de Stat din Moldova)
Miercuri, 14 Noiembrie 2018, Sala Senatului, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Corp A, (Bdul. Carol I nr. 11)

 

17:20-17:40 Olesea ȚĂRANU (PhD, Lect. Univ., FSSP, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași),            Aderarea României la structurile euroatlantice și noile responsabilități la frontiera răsăriteană
17:40-18:00 Grigore VASILESCU (PhD, Prof. Univ. Hab., Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova), Cristina MORARI (PhD, Lect. Univ., Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova) Integrarea europeană, aderarea la UE şi unirea: Abordări teoretice, practice și orientări politice în Republica Moldova
18:00-18:20 Ludmila ȚĂRANU (PhD, Lect. univ., Universitatea de Stat ′′Alecu Russo′′ din Bălți, Republica Moldova), Studiu comparativ privind reglementarea juridică a stării civile în România și Republica Moldova
18:20-18:40 Ion DĂNOI (PhD, Lect. univ., Universitatea de Stat ′′Alecu Russo′′ din Bălți, Republica Moldova), Curtea Europeană a Drepturilor Omului și dreptul la un mediu înconjurător sănătos

 

17:20-19:00 - Panel VI – After 100 years from the Romanian Great Union: Events and Facts
Moderator: Lect. Univ. Dr. Ovidiu GHERASIM-PROCA (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași)
Miercuri, 14 Noiembrie 2018, Sala Ferdinand, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Corp A  (Bdul. Carol I nr. 11)

 

17:20-17:40 Diana VRABIE (PhD, Conf. Univ., Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți, Republica Moldova) Promovarea idealului Unirii în paginile revistei "Cuvânt Moldovenesc" (1917-1918)
17:40-18:00 Valentyna BOHATYRETS (PhD, Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine) & Liubov MELNYCHUK (PhD, Assistant Professor Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine), Chernivtsi architectural landscape of the Romanian period
18:00-18:20 Gabriel LEANCA (PhD, Lect. Univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași), Tratatul României cu Puterile Antantei (4/17 august 1916): un test pentru relațiile franco-ruse?
18:20-18:40 Lidia PĂDUREAC (PhD, Conf. Univ., Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți, Republica Moldova), Calvarul foametei în Basarabia sovietică: victime și călăi

 

 

19:00-20:00 Cină, Restaurant Studențesc "Titu Maiorescu", Parter – Sala Protocol
Miercuri, 14 Noiembrie 2018,
Campus Titu Maiorescu, Strada Titu Maiorescu 7-9

 

 

10:00-11:20- Panel VII – Romania Facing Challenges after 100 Years from the Great Union
Moderator: Conf. Univ. Dr. Ruxandra IVAN (Facultatea de Științe Politice, Universitatea București)
Joi, 15 Noiembrie 2018, Sala Senatului, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Corp A (Bdul. Carol I nr. 11)

 

10:00-10:20 Cristina GAVRILUȚĂ (PhD, Prof Univ., FSSP, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași), Sunt românii uniți la o sută de ani de la Marea Unire?
10:20-10:40 Bogdan ȘTEFANACHI (PhD, Conf. Univ. Habil., FSSP, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași), România într-o Europă "multiplă"
10:40-11:00 Ovidiu GHERASIM-PROCA (PhD, Lect. Univ., FSSP, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași), Mobilizare și conflicte politice în România. O competiție între populisme?
11:00-11:20 Simona VRÂNCEANU (PhD, Lect. Univ., FSSP, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași), România în Uniunea Europeană. Perspective și tendințe politice

 

10:00-11:20- Panel VIII – Culture, Political Alternatives and Gender within Romania and European Union
Moderator: Cercet. Șt. III Dr. Alexandru MURARU, Departamentul de Cercetare, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Joi, 15 Noiembrie 2018, Sala Ferdinand, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Corp A  (Bdul. Carol I nr. 11)

 

10:00-10:20 Ana Maria ANDRONACHE (PhD, Lect. Univ., FSSP, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi), Centenarul Marii Uniri din perspectiva genului
10:20-10:40 Alexandru MURARU (PhD, Cerc. Șt. III, FSSP, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași), Memoria publică a regalității românești în ultimul secol. Reprezentări, alternativă politică și imaginar istoric
10:40-11:00 Liviu WARTER & Iulian WARTER (PhD,  Center for Socio-Economic Studies and Multiculturalism, Iași, Romania), European Union. Culture and Integration
11:00-11:20 Iulian WARTER & Liviu WARTER  (PhD,  Center for Socio-Economic Studies and Multiculturalism, Iași, Romania), Cultural Differences in European Union. An asset or a liability?

 

11:20-12:00   Pauză de cafea (Coffee Break)
Joi, 15 Noiembrie 2018, Hol Sala Ferdinand, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași, Corp A (Bdul. Carol I nr. 11)

 

12:00-13:40- Panel IX – European Union, Communication and administration. Regulations and Case studies
Moderator: Lect. Univ. Dr. Ana-Maria ANDRONACHE (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, FSSP, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași)
Joi, 15 Noiembrie 2018, Sala Senatului, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Corp A (Bdul. Carol I nr. 11)

 

12:00-12:20 Violeta MELNIC (PhD, Conf. Univ., Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Republica Molodva), Regimul juridic al contractelor în Uniunea Europeană
12:20-12:40 Ina ODINOKAIA (PhD, Conf. Univ., Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți, Republica Moldova), Studiu de caz privind impactul Acordului de Asociere UE-RM asupra reformei sistemului de asigurare cu pensii pentru limită de vârstă
12:40-13:00 Jacota-Dragan OLGA (PhD, Asist. Univ., Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți, Republica Moldova), Conștiința de clasă- factor definitoriu al genezei și evoluției conștiinței politice
13:00-13:20 Inga MOȘNEGUȚU (PhD Student, Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți, Republica Moldova), Proiecții ale rusului în proza lui Iulian Ciocan
13:20-13:40 Emanuel ZANOSCHI (PhD Student, FSSP, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași), Guvernare electronică. Rolul Facebook în administrație publică. Studiu de caz

 

14:00-15:00 Prânz, Restaurant Studențesc "Titu Maiorescu", Parter – Sala Protocol
Joi, 15 Noiembrie 2018,
Campus Titu Maiorescu, Strada Titu Maiorescu 7-9

 

 

Finalul conferinței și plecarea participanților