1. oferirea unei specializări absolvenţilor din primul ciclu de la Ştiinţe Politice;
  2. oferirea unei pregătiri alternative absolvenţilor altor specializări, interesaţi de ştiinţe politice, de procesul şi analiza politicilor publice, de managementul unei instituţii publice implicate în formularea, adoptarea, implementarea sau evaluarea unor politici publice;
  3. realizarea unei pregătiri la standarde europene în domeniul ştiinţelor politice;
  4. asigurarea unui echilibru între pregătirea teoretică de specialitate şi pregătirea practico-aplicativă: numărul de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ este egal cu cel al orelor de seminar/laborator;
  5. dezvoltarea unor direcţii ale cercetării ştiinţifice în conexiune cu cerinţele locale naţionale şi internaţionale, care să permită masteranzilor şi acumularea unor cunoştinţe şi abilităţi practice; această dezvoltare se va produce în jurul unuia dintre cercurilor ştiinţifice deja existente în cadrul Catedrei de Ştiinţe Politice - Cercul de Politici Publice;
  6. iniţierea unor colaborări academice prin intermediul unor proiecte comune de cercetare, schimburi de studenţi şi cadre didactice cu universităţi din ţară şi din străinătate, participarea cadrelor didactice şi a studenţilor la manifestări ştiinţifice în domeniul ştiinţelor politice organizate în România sau în alte ţări.

Masteratul isi propune specializarea studenţilor în domeniul politicilor publice şi managementului instituţional motivati de urmatoarele aspecte:

  • la finalizarea studiilor universitare absolventii sunt pregatiti ca experti în politici publice
  • o parte dintre absolventi ocupa pozitii de coordonatori, directori si sefi servicii
  • este necesara adaptarea invatamântului universitar la nevoile constituirii unei forme academice de recunoastere a politicilor publice ca practica specializata in domeniul ştiinţelor politice, eliminând astfel aleatorul din practicarea acestei profesii.

Dorim, de aceea, sa venim in intâmpinarea nevoii de pregatire permanenta a absolventilor facultatii noastre, dar si ai altor facultati, propunând o specializare pe domeniul politicilor publice şi a managementului instituţional. Cursurile sunt  acompaniate de un pronuntat caracter practic si aplicativ; suplimentar, materanzii vor desfasura stagii practice realizate la locul de munca, acolo unde este posibil, și la institutiile cu care Universitatea colaboreaza pentru activitatea practica de supervizare si elaborarea unor proiecte realiste si adaptate conditiilor existente si nevoilor din comunitate. Programul de masterat se adresează diverselor categorii de profesionişti, licenţiaţi în domeniul ştiinţelor sociale şi umane: politologi, absolvenţi de drept, economişti, asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, sociologi, pedagogi etc

 

PPMI1

Concepte fundamentale în politică şi administraţie / Fundamental Concepts in Politics and Administration

2

2

8

PPMI2

Elaborarea şi managementul proiectelor / Project Management

2

2

7

PPMI3

Comunicare publică prin mijloace digitale / Public Communication Using Digital Devices

2

2

6

PPMI4

Analiza politicilor publice / Policy Analysis

2

2

9

PPMI5

Analiza datelor / Data Analysis

2

2

6

PPMI6

Strategii de comunicare în sfera publică / Public Communication

2

2

8

PPMI7

Teorie şi comportament organizaţional / Organizational Theory and Behavior

2

2

8

PPMI8

Teorie decizională / Decision Theory

2

2

8

PPMI9

Managementul resurselor umane / Human Resource Management

2

2

6

PPMI10

Evaluarea programelor publice / Public Program Evaluation

2

2

7

PPMI11

Guvernare electronică / E-government

2

2

9

PPMI12

Politici în privința capitalului uman / Human capital policies

2

2

8

PPMI13

Managementul financiar al instituţiilor publice / Financial Management of Public Institutions

2

2

8

PPMI14

Politici economice / Economic Policy

2

2

7

PPMI15

Managementul instituţiilor publice / Public Institutions Management

2

2

8

PPMI16

Politici comparate / Comparative policies

2

2

7