afis 20 oct 2017Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene vă invită să participați la conferința:

Ce spune „criza migranților” despre politicile UE?

Ruxandra Ivan

(Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București)

Moderator:

Ovidiu Gherasim-Proca

20  octombrie,  ora  14

Sala  D2  (corp D,  etaj  I )

 

În ultimii ani, recesiunea economică a fost însoțită de transformări politice, conflicte și mișcări sociale de mare amploare. Mișcările de protest pentru democrație și împotriva inegalității sociale au generat efecte ce depășesc cu mult sfera politicii naționale. Au îndepărtat bariere în calea participării, ignorând granițele dintre state. Din nefericire, alte bariere au început să le înlocuiască pe cele vechi. Realitățile geopolitice, dezbaterile referitoare la migrație și mișcările politice naționaliste remodelează contextul mobilizării politice.

Seria de conferințe PATTERNS Lectures „Granițe, bariere și cultura protestului. Noua politică a mișcărilor sociale în Europa Centrală și de Est” își propune să aducă în dezbatere aceste transformări și să prezinte unele dintre conceptele sau modelele de analiză fără înțelegerea cărora barierele ce se ridică în interiorul și la granițele externe ale Uniunii Europene devin incomprehensibile.

Ruxandra Ivan este conferențiar la Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București, unde predă cursuri de analiză a politicii externe, teoria relațiilor internaționale și politică internațională. Este doctor în științe politice la Universitatea din București și la Université Libre de Bruxelles. A publicat extensiv pe tema politicii externe a României după Războiul Rece, inclusiv primul studiu aprofundat referitor la politica externă românească postcomunistă (La politique étrangère roumaine 1990-2006, ediții de l'Université de Bruxelles, 2009). Printre cele mai recente publicații ale sale se numără un volum colectiv din ce în ce mai des citat despre regionalismul internațional în zona mării negre (New Regionalism or No Regionalism? Emerging Regionalism at the Black Sea Area, Ashgate, 2012).

 


 

The Department of Political Science, International Relations and European Studies invites you to participate to the following lecture:

What says „the migrants' crisis” about EU policies?

Ruxandra Ivan

(Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București)

Moderator:

Ovidiu Gherasim-Proca

20  octombrie,  ora 14

Sala  D2  ( corp D,  etaj  I )

 

In recent years, economic recession has engendered large scale political transformations, conflicts and social movements. The major protests for democracy and against social inequality generated effects way beyond the boundaries of national politics. They encouraged participation and easily bypassed state borders. Unfortunately, new barriers have begun to replace the old ones. Geopolitical realities, debates about migration and nationalist movements are reshaping the context of political mobilization.

The PATTERNS Lectures conference series „Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” aims to discuss these transformations and to present some of the concepts and models of analysis without which the barriers now rising inside and at the borders of the European Union become incomprehensible.

 

Ruxandra Ivan is Associate Professor at the Department of Political Science, International Relations and Security Studies, Faculty of Political Science, University of Bucharest, where she teaches course on foreign policy analysis, international relations theory and international politics. She holds doctoral degrees in political science from the University of Bucharest and the Université Libre de Bruxelles. She published extensively on Romanian foreign policy after the Cold War, including the first in-depth overview of postcommunist Romanian foreign policy (La politique étrangère roumaine 1990-2006, Editions de l’Université de Bruxelles, 2009). Among her most recent publications there is an increasingly quoted collective volume on Black Sea international regionalism (New Regionalism or No Regionalism? Emerging Regionalism at the Black Sea Area, Ashgate, 2012)publicitate logouri

 

Afis Colocviu A4 01Cum se naște o întrebare?
Direcții și strategii de cercetare în științele socio-umane

Colocviul anual al Școlii Doctorale de Filosofie și Științe Social-Politice, Ediția I

UAIC, Iași, 21 octombrie 2017

Programul evenimentului

Într-o perioadă în care calitatea și relevanța socială, economică, dar și epistemică a cercetărilor științifice, cu precădere a celor din domeniile socio-umane, sunt tot mai des puse la îndoială, Colocviul Școlii Doctorale a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, organizat cu ocazia Zilelor UAIC, propune o dezbatere cu privire la modul în care se naște o temă de cercetare. O teză este întotdeauna rezultatul unei confruntări cu o întrebare ce apare, la rândul ei, în orizontul preocupărilor intelectuale fundamentale. Participanții sunt invitați să expună parcursul întrebărilor și ipotezelor ce le-au ghidat munca până în stadiul actual, precum și strategiile pe care le-au aplicat și direcțiile în care preconizează că își vor conduce studiul în continuare. Colocviul urmărește să evidențieze etapele de elaborare a unei teze, cu scopul de a determina coordonatele esențiale realizării unei lucrări de calitate. O intenție secundară este diseminarea temelor de cercetare în curs în comunitatea științifică doctorală, dar și în rândul masteranzilor și studenților și, implicit, încurajarea colaborării între tinerii cercetători.

Colocviul va avea două secțiuni principale dedicate științelor umaniste, respectiv științelor social-politice. Invităm cercetătorii, doctoranzii și masteranzii din domeniile filosofie, sociologie, științele comunicării, științe politice, dar și din celelalte științe social-umane să trimită până la data de 15 octombrie 2017 titlul intervenției propuse, rezumatul acesteia (de maximum 300 de cuvinte) și un scurt CV, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Programul final al colocviului va fi anunțat pe data de 18 octombrie. Prezentările se vor limita la 15 minute, fiind urmate de 10 minute de dezbateri.

Organizatori: Cristiana Asăvoaie și Ciprian Bursuc

Partnereri: Liga Studenților de la Filosofie, Asociația Studenților Jurnaliști, Centrul de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie Practică

ArtifactsEncountersAfisArtifacts in Intercultural Encounters

Project Workshop, Iași, June 30-July 1

As part of our investigation into how intercultural encounters have been shaping the global world and may contribute to re-learning to be human for present and future times,  this workshop will focus on artifacts and their role in the meetings between cultures. Artifacts are understood here as any objects, handmade or mass produced, that reflect a society or culture.

Culture, as an assembly of customs and habits regulating the behaviour and relations of a group of invididuals, materializes in objects; such objects may be works produced and displayed to illustrate a set of civic, artistic or spiritual values, or they may be goods manufactured with the local resources and skills. Be they traditional or modern, functional or decorative, religious or mundane, these objects re-present the culture to itself and to others.

Over time, cultures have communicated through the exchange and trade of such characteristic artifacts. In fact, the farther such objects came from, the more value they carried. That is because, beyond  their material worth, the foreign items we buy and sell, from the spices of ancient times to the gadgets of present day, also carry a historical, social and cultural value.

On this background, the workshop aims to explore the role of artifacts as vehicles of culture and mediators or intercultural encounters.  We are equally interested in approaching  traditional and modern artifacts, from any cultural area, with a focus on their value in contemporary times.


Workshop in cadrul unui proiect al Centrului Iasi al Council for Research in Values and Philosophy, Washingtom D.C., intitulat Re-Learning to Be Human for Global Times: The Role of Intercultural Encounters.


 

Blogul proiectului: https://interculturalencounters.blog/.

Site-ul CRVP: http://www.crvp.org/

NewN AnnouncementSeminarul Internațional
What is New in the New Nationalism

Programul evenimentului

Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași în cooperare cu Institutul pentru Studiul Valorilor și Spiritualității (ISVS), sponsor al evenimentului, organizează în perioada 27-29 iunie 2017, Seminarul internațional cu tema: What is New in the New Nationalism.
Evoluțiile recente la nivel global au dat naștere unor întrebări care își vor căuta răspunsuri în trei zile de dezbateri, susținute de cadre didactice universitare din țări precum SUA, Marea Britanie, Polonia, Phillipine și desigur România.
Dintre temele discutate amintim:
Ce este nou în formele pe care le îmbracă naționalismele recente?;
Care sunt limitele liberalismului?;
Care sunt limitările criticii post-moderne ale modernității?;
Care este rolul trans-naționalismului?;
Pot fi găsite sursele prezentei situații în istoria intelectuală ale Europei și Statelor Unite?

Seminarul Internațional What is New in the New Nationalism, va avea loc între 27 și 29 iunie 2017, în Corpul R (Romtelecom, str. Alexandru Lăpușneanu 28) al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
Sesiunea de deschidere are loc pe 27 iunie,  ora 9.30, în Corpul R (Romtelecom, str. Alexandru Lăpușneanu 28) al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Organizatori: Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și  Institutul pentru Studiul Valorilor și Spiritualității.
Vor participa cadre didactice universitare și experți din străinătate, între care John Farina (SUA), William Saunders (SUA), Jove Jim Aguas (Filipine), Krzysztof Korźyk (Polonia), Constantinos Athanasopoulos (Marea Britanie), Manuel Sumares (Portugalia), și  din țară, Petre Guran (Academia Română), Sever Voinescu (Dilema Veche), Viorel Vizureanu (Universitatea București), Marian Vild (Universitatea București), Dan Sâmbotin (Academia Română–Filiala Iași), Alexandru Tofan (Universitatea Al. I. Cuza), Dan Chițoiu (Universitatea Al. I. Cuza, organizatorul seminarului).

Intrarea la eveniment este liberă.

Persoană de contact:
Prof. univ. dr. Dan Chițoiu (nr tel 0744559107, adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 

Go to top