Colocviul național Binele (comun): filosofie, teologie, politică

  - Iași, 10 decembrie 2019 - 

 

Organizatori: lector. univ. dr. Cristian Moisuc și lect.univ.dr. Viorel Țuțui

Consiliul ştiinţific al colocviului:

Acad. prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei,  Prof. univ. dr. George Bondor, CS III dr. habil. Florin Crîșmăreanu, Conf. univ. dr. Alexandru Tofan

 BineleComun

De la analogia platoniciană între Soare și ideea Binelui (criticată tocmai pentru dimensiunea ei pur metafizică, periculoasă atunci când devine aceasta fundamentează o normă politică totalitară) până la dreptatea rawlsiană ca echitate (fairness), care lasă deschis spațiul multiform al binelui individual liber, ideea de Bine (comun) constituie eternul cadru al dialogului între filosofie și știința politicului.
Animat de tensiunea între binele individual și cel colectiv, între binele etic și cel economic, între binele transcendent (teologic ori metafizic) și dimensiunea lui politic-imanentă (care amintește că o căutare a binelui se poate desfășura sub forma conflictului, cooperării, contractului ori întrajutorării), dialogul între filosofie și politică nu încetează se se alimenteze din ireductibilitatea aspectelor ideii de Bine (comun). Imposibil de șters sau de negat, fiecare aspect subliniază atât nevoia unei abordări complementare, cât și obligativitatea unor clarificări cu privire la alte noțiuni pe care ideea de Bine le mobilizează: libertate, individ, societate, ordine, rău, dreptate, cunoaștere, ș.a.m.d.
Această exigență metodologică a clarificării dovedește (în mod aproape ironic) că definiția filosofică a Binelui ca "idee supremă", care face ca toate celelalte idei să fie "ceea ce sunt", este (încă?) justificată.
Mai devreme sau mai târziu, orice abordare care se vrea politică va trebui să revină la dimensiunea moral-politică, pentru a-și clarifica sau justifica scopurile. Evacuată rapid și injust pe geam, filosofia va fi ulterior rechemată în casă pe ușa principală, întrucât criteriile acțiunii (individuale sau colective, libere sau angajate politic, juste sau injuste) nu pot evita, la nesfârșit, reflecția asupra fundamentelor și/sau scopurilor acțiunii, iar cel care nu își obișnuiește ochii cu lumina soarelui (a Binelui), sub pretextul că aceasta îi răpește libertatea de a se uita la celelalte lucruri ale lumii, va sfârși prin a reveni, excedat de atâtea interogații, în peștera ignoranței de unde abia a ieșit (prin efortul propriu sau cu ajutorul unui semen). Doar filosofia poate reaminti că testul falsificabilității teoriilor poate fi aplicat în politică întrucât el se sprijină pe finitudinea cunoașterii și polisemia limbajului, deci pe o cercetare a naturii și/sau condiției omului.
De aceea, abordările (istorico-)filosofice, (etico-)morale, (onto-)teologice sau (teologico-)politice, oricît de "definitive" s-ar pretinde, nu reușesc decât să scoată mai bine în evidență dimensiune polisemantică a conceptului de Bine, care invită la o permanentă reflecție în care theoria, praxis și hexis își dispută-armonizează locul.

***

Colocviul Binele (comun): filosofie, teologie, politică, deschis cadrelor didactice și cercetătorilor, precum și doctoranzilor din domeniile ştiinţelor umaniste, sociale și politice va încerca să ofere, grație prezentărilor și discuțiilor ce le vor urma, un cadru de dezbatere pe marginea conceptului de Bine (comun), în dezvoltarea lui istorico-filosofică, metafizico-teologică, moral-politică. Argumentul colocviului nu are rolul de a impune un cadrul definitiv al discuțiilor, ci doar de a deschide un spațiu liber al dezbaterilor. Abordările interdisciplinare sau cele care aprofundează o semnificație precisă a conceptului de Bine (comun) sau a unui concept cu care aceasta este înrudită ori în conflict sunt la fel de binevenite.
Nu sunt percepute nici taxe de participare, nici de publicare. Cei care doresc să participe la colocviu sunt rugați să trimită la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.: titlul intervenţiei, un scurt rezumat al acesteia (maxim 400 de cuvinte), afilierea instituțională și datele de contact (telefon și email). O decizie privind volumul colectiv va fi luată în funcție de interesul participanților.

Termenul-limită de depunere a propunerilor este 3 decembrie 2019.
Programul colocviului va fi anunțat cel târziu în data de 6 decembrie 2019.
Manifestare științifică organizată în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2016-0941
Go to top