Consiliul Școlii Doctorale

Consiliul Școlii Doctorale se întrunește, de regulă, o dată pe lună, luând decizii în privința comisiilor de îndrumare și a comisiilor de susținere publică, a alocării locurilor la admitere, a schimbării coordonatorului, a cererilor de întrerupere/prelungire a studiilor ori de acordare a anilor de grație, a exmatriculărilor etc.

Componența Consiliului Școlii Doctorale
Prof. dr. Nicolae Râmbu (Directorul SD)
Prof. dr. emeritus Anton Carpinschi (personalitate științifică)
Prof. dr. Carmen Cozma (Filosofie)
Prof. dr. Codrin Liviu Cuțitaru (personalitate științifică)
Prof.dr. Stefan Cojocaru (sociologie)
Prof. dr. Vasile Miftode (personalitate științifică)
Prof. dr. George Poede (Științe politice)
Conf. dr. Ioan Alexandru Tofan (Filosofie)
Drd. Cristiana Asăvoaie (reprezentantă a doctoranzilor)
Drd. Emanuel Ionuț Zanoschi (reprezentant al doctoranzilor)
Drd. Costel Marian Dalban (rezervă reprezentant al doctoranzilor)

Go to top