Consiliul Școlii Doctorale se întrunește, de regulă, o dată pe lună, luând decizii în privința comisiilor de îndrumare și a comisiilor de susținere publică, a alocării locurilor la admitere, a schimbării coordonatorului, a cererilor de întrerupere/prelungire a studiilor ori de acordare a anilor de grație, a exmatriculărilor etc.

Componența Consiliului Școlii Doctorale

Prof. univ. dr. Nicolae Râmbu (Directorul SD)

Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu (personalitate științifică)

Prof. univ. dr. Carmen Cozma (Filosofie)

Prof.dr. Stefan Cojocaru (Sociologie)

Prof. dr. Codrin Liviu Cuțitaru (personalitate științifică)

Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu (personalitate științifică)

Prof. univ. dr. Virgil Stoica (Ştiinţe Politice)

Conf. dr. Ioan Alexandru Tofan (Filosofie)

Drd. Patricia Condurache (reprezentantă a doctoranzilor)

Drd. Andrei Toescu (reprezentant al doctoranzilor)

Go to top