Consiliul Școlii Doctorale se întrunește, de regulă, o dată pe lună, luând decizii în privința comisiilor de îndrumare și a comisiilor de susținere publică, a alocării locurilor la admitere, a schimbării coordonatorului, a cererilor de întrerupere/prelungire a studiilor ori de acordare a anilor de grație, a exmatriculărilor etc.

Componența Consiliului Școlii Doctorale

Prof. dr. George Bondor (Directorul SD)

Prof. dr. Carmen Cozma (Filosofie)

Prof. dr. Codrin Liviu Cuțitaru (personalitate științifică)

Acad. Prof. dr. Teodor Dima (personalitate științifică)

Prof. dr. Nicu Gavriluță (Sociologie)

Prof. dr. Vasile Miftode (personalitate științifică)

Prof. dr. George Poede (Științe politice)

Prof. dr. Constantin Sălăvăstru (Științe ale comunicării)

Drd. Cristiana Asăvoaie (reprezentantă a doctoranzilor)

Drd. Dragoș Andrei Preutescu (reprezentant al doctoranzilor)

Go to top