Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2020-2021

 

Discipline pentru domeniile (Filosofie, Sociologie,Ştiinţe Politice, Ştiinţe ale comunicării)

1. Etica si integritate academica

titular prof. dr. C. Cozma - format PDF:  ROMÂNA  ENGLEZA

2. Metodica elaborarii unui lucrari ştiinţifice

titular prof. dr. N. Gavriluţă,  - format PDF:   ROMÂNA  ENGLEZA

titular prof. dr. G. Bondor,  - format PDF:   ROMÂNA  ENGLEZA

titular prof. dr. V. Stoica,  - format PDF:   ROMÂNA ENGLEZA

titular prof. dr. A. Tofan  - format PDF:  ROMÂNA  ENGLEZA

 

Disciplina pentru domeniul Filosofie

3. Teorii ale argumentării şi interpretării

titular prof. dr. M. Dumitrescu,  - format PDF:  ROMÂNA  ENGLEZA

titular prof. dr. N. Rambu,  - format PDF: ROMÂNA  ENGLEZA

titular prof. dr. Dan Chiţoiu,  - format PDF:  ROMÂNA  ENGLEZA

titular prof. dr. A. Adămuţ  - format PDF: ROMÂNA  ENGLEZA

 

Disciplina pentru domeniile Sociologie, Stiinţe politice, Ştiinţe ale comunicării

4. Paradigme ale cunoaşterii şi comunicării,

titular prof. dr. Daniela Şoitu,  - format PDF:   ROMÂNA  ENGLEZA

titular prof. dr. D. Cojocaru,  - format PDF: ROMÂNA  ENGLEZA

titular prof. dr. G. Poede,  - format PDF:   ROMÂNA  ENGLEZA

titular prof. dr. M. D. Gheorghiu)  - format PDF:  ROMÂNA ENGLEZA

Go to top