Școala doctorală de Filosofie și Științe Social-Politice este una dintre cele mai complexe din universitatea ieșeană, cei peste 25 de conducători de doctorat oferind îndrumare în patru domenii: Filosofie, Științe politice, Sociologie și Științe ale comunicării.

Doctoranzii noștri au oportunitatea de a se forma în mediul elevat și prietenos al facultății noastre, lucrând cu specialiști de prestigiu, care au o formare solidă în universități de top și numeroase publicații internaționale. Totodată, doctoranzii au șansa de a-și aprofunda cercetările în universități din întreaga lume, partenere cu instituția noastră în cadrul programelor Erasmus și Erasmus Plus.

Doctoranzii au posibilitatea de a participa la numeroase conferințe și colocvii, precum și de a publica în revistele editate în cadrul instituției noastre, excelent cotate de bazele de date reprezentative în plan internațional. Numărul semnificativ de burse doctorale oferă ocazia de a dedica timpul necesar cercetării doctorale, rezultatele atingând de cele mai multe ori nivelul excelenței.

Paleta largă de probleme abordate de științele sociale și umaniste în zilele noastre, precum și metodele diverse de cercetare, cu un profund caracter interdisciplinar, fac posibilă deschiderea Școlii Doctorale pentru absolvenții tuturor specializărilor universitare. Prin specificul lor, temele de cercetare abordate de doctoranzii facultății sunt dintre cele mai actuale și importante pentru înțelegerea omului și a societății contemporane.

Go to top