Calendarul competiției 3MT – Prezentarea în trei minute a tezei de doctorat

Etapa din Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social-Politice

Înscrierea candidaților: până la 21.02.2022

Competiția (prezentarea și selecția candidaților din FSSP): 24.02.2022, ora 12, online.

Pentru înscriere este suficient să trimiteți un mesaj la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Etapa finală din UAIC va avea loc pe data de 11.03.2022. La etapa finală vor participa câștigătorii din fiecare Școală Doctorală.

Sunt eligibili doctoranzii care au rezultate relevante în cercetare. Grupul ţintă este reprezentat de studenţii doctoranzi aflaţi în ultimul an de studiu.

Premiile etapei finale din UAIC: grant de 3000 lei premiul I; grant de 1500 lei premiul al II-lea; grant de 1000 lei premiul de popularitate. Granturile se vor aloca pentru participarea la o conferință internațională.

Prezentarea tezei de doctorat este exclusiv narativă, fiind însoțită de un singur slide power point. Detaliile se găsesc în Regulament.
În perioada 19-21 noiembrie 2021, Facultatea de Sociologie si Psihologie din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara organizează Conferinta tinerilor cercetători și a doctoranzilor (online). Termenul de inscriere s-a prelungit pana in 30 octombrie.
 
Va rugam sa diseminati informatia in randul tinerilor cercetatori, dar si studentilor, masteranzi si doctoranzi.

În atenția studentilor docotranzi din anul I - 2021-2022, care au obtinut o bursa UAIC: 

Adresa Iosud BURSE UAIC

Call for Papers

Heritage for the future/Science for heritage

A European adventure for research and innovation15 and 16 March 2022, ParisUnder the French presidency of the Council of the European Union, which will takeplace during the first semester 2022, the Foundation for Heritage Science (FSP) willorganise, with the European Commission and in partnership with the French Ministryof Culture and the French National Centre for Scientific Research (CNRS), aconference dedicated to heritage science. It will be held on 15 and 16 March 2022, inParis.

More...

Model cerere conferinta FDI - 0546

În cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0546, Domeniul Internaționalizarea Învățământului Superior, este prevăzută finanțarea parțială a 8 participări la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale ale doctoranzilor și cadrelor didactice tinere ai Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, care nu pot beneficia de sprijin financiar de la un contract de cercetare sau din alte surse de finanțare.

Înscrierile se fac la Serviciul Relații Internaționale prin trimiterea unui mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. care va conține dosarul de candidatură cu următoarele documente:

  • dovada acceptării articolului / lucrării cu prezentare orală;
  • avizul conducătorului științific (pentru doctoranzi) / decanului (pentru cadrele didactice tinere).

Cadrele didactice tinere reprezintă personalul didactic cu vârsta maximă de 35 de ani.

Acordarea finanțării se va face după regula primul venit – primul servit, cu condiția satisfacerii criteriilor de eligibilitate.

Cererile pentru finanțarea participării la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale cu articole/ lucrare pentru a fi prezentate oral pot fi depuse pe tot parcursul proiectului, dar înainte de data evenimentului respectiv.

Conform regulilor proiectului FDI, nu sunt eligibile participări cu prezentare de tip poster, precum și solicitările retroactive.

Finanțările pot fi acordate pentru evenimentele științifice care se încheie cel târziu la 10 decembrie 2021.

O persoană poate beneficia de finanțare din fondurile proiectului CNFIS-FDI-2021-0546 pentru participarea la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale o singură dată.

Sunt acceptate și participări la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale organizate online, pentru care se acoperă doar taxa de participare.

Dosarele  de înscriere se pot trimite până la epuizarea sumei totale prevăzute în contract.

Deplasările la conferințe se vor aproba doar cu condiția ridicării restricțiilor de călătorie cauzate de pandemie.

Limitele de finanțare sunt:

  • Taxa de participare în cuantum maxim de 200 EUR/persoană
  • Transport în cuantum maxim de 300 EUR
  • Cazare pentru maximum 2 nopți
  • Diurnă pentru maximum 3 zile

Nivelul diurnei și indemnizației de cazare în străinătate sunt stabilite conform Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 modificată și actualizată.

Pentru conferințele internaționale care se desfășoară în țară, plafoanele sunt:

  • Cazare: 230 lei / noapte
  • Indemnizație de delegare: 20 lei / zi

Candidații pot folosi și alte finanțări pentru completarea costurilor participării la evenimentele științifice, cu respectarea strictă a evitării  dublei finanțări.

Conform cerințelor proiectului, beneficiarii vor prezenta, la întoarcere, un raport referitor la participarea la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale, după modelul oferit de Serviciul Relații Internaționale.

Call for applications: Network Research Visits

The Zukunftskolleg of the University of Konstanz provides funding for up to 3 x Network Research. Visits for international early career researchers lasting up to three months and based at the Zukunftskolleg in the year 2021. An extension of the visit in 2022 is also possible.

Calendarul competiției 3MT

Calendarul competiției 3MT – Prezentarea în trei minute a tezei de doctorat

Etapa din Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social-Politice

Înscrierea candidaților: până la 22.02.2021

Competiția (prezentarea și selecția candidaților din FSSP): 25.02.2020, ora 12, online.

Pentru înscriere este suficient să trimiteți un mesaj la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Etapa finală din UAIC va avea loc pe data de 11.03.2020. La etapa finală vor participa câștigătorii din fiecare Școală Doctorală.

Sunt eligibili doctoranzii care au susţinut teza în 2020 şi nu au publicat-o sau care urmează să susţină teza în 2021.

Premiile etapei finale din UAIC: grant de 3000 lei premiul I; grant de 1500 lei premiul al II-lea; grant de 1000 lei premiul de popularitate. Granturile se vor aloca pentru participarea la o conferință internațională.

Prezentarea tezei de doctorat este exclusiv narativă, fiind însoțită de un singur slide power point. Detaliile se găsesc în Regulament.

ALEGERI PENTRU MEMBRII CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

MANDATUL 2020 - 2024

 

LISTĂ  DE ALEGĂTORI

Alegeri pentru membrii consiliului studiilor universitare de doctorat

 

În perioada 15 aprilie - 31 mai 2020 este deschis apelul pentru candidaturi în cadrul Romanian Young Academy. Apelul se adresează tinerilor cercetători care au obținut titlul de doctor cu cel mult 7 ani în urmă. Candidații selectați pentru cele 20 de locuri vor primi finanțări pentru o perioadă de 3 ani. Informațiile detaliate se găsesc aici: https://rya.org.ro/call-for-applications-2020.

 

 

Go to top