La data de 09.06.2023, ora 11:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. SZWACBERG T. ODELIA CĂS. CHEN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul THE GENERATIONAL EFFECT OF COVID-19 – TRENDS IN GENERATIONAL GAPS IN THE WORKPLACE IN THE NURSING PROFESSION, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE SOCIALE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof. univ. dr. Doina Balahur,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Maria Roth, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof. univ. dr. Gheorghiţa Nistor, Universitatea  din Bucureşti

Prof. univ. dr. Daniela Cojocaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

Rezumatul tezei.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top