Sintetizare paşi ce trebuie urmaţi pentru susţinerea publică a tezei de doctorat:

 

  • Se depune teza, in format electronic, la secretariatul scolii doctorale (inainte de a fi sustinuta in comisia de indrumare). Studentul doctorand face o cerere la scoala doctorala pentru demararea procedurilor de evaluare a tezei de doctorat de catre comisia de indrumare, avizata de conducatorul de doctorat.
  • Secretariatul scolii doctorale obtine raporul de similitudini prin intermediul Biroului pentru studii universitare de doctorat; acest raport va fi pus la dispozitia conducatorului de doctorat si membrilor comisiei de indrumare.
  • Se sustine teza in fata comisiei de indrumare.
  • In urma acordului membrilor comisiei de indrumare, conducatorul de doctorat intocmeste referatul de acceptare.
  • Teza se depune oficial, la secretariatul scolii doctorale, in format tiparit si electronic, impreuna cu rezumatul tezei si CV -ul doctorandului; un exemplar al tezei, in format tiparit, se depune la biblioteca facultatii, de unde se obtine o adeverinta ce va fi depusa la dosarul de doctorat.
  • Conducatorul de doctorat propune comisia de sustinere publica, ce trebuie avizata de Consiliul scolii doctorale si aprobata de conducerea IOSUD.
  • Se intocmeste decizia de numire a comisiei.
  • Dupa obtinerea rapoartelor referentilor oficiali, studentul doctorand intocmeste cererea pentru fixarea datei sustinerii publice, avizata de conducatorul de doctorat si presedintele comisiei; cererea se depune la secretariatul scolii doctorale cu minim 20 de zile calendaristice fata de data sustinerii publice.
  • Scoala doctorala intocmeste si afiseaza anuntul pentru sustinerea tezei, cu cel putin 20 de zile calendaristice fata de data sustinerii publice. Acesta, va include: data, locul, ora de sustinere, numele conducatorului de doctorat, precum si locul unde textul integral al tezei, in format tiparit, poate fi consultat. Anuntul sustinerii publice, rezumatul tezei in format electronic, CV -ul doctorandului, CV -urile membrilor comisiei de doctorat, sau linkurile catre acestea, sunt afisate pe situl scolii doctorale. Linkul catre pagina scolii doctorale unde au fost postate informatiile de mai sus, se transmite Biroului pentru studii universitare de doctorat pentru a fi facut public pe site -ul IOSUD.
  • Observatie: In vederea obtinerii raportului de similitudini, tezele de doctorat in format electronic se vor transmite doar prin e -mail la adresa Secretariatului Şcolii Doctorale, recomandabil in format DOC.
Go to top