Poster conf UAIC dezvoltare internationala si democratizare dec 2015

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice
Departamentul de Cercetare
Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene

Conferința internațională

 „DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI DEMOCRATIZARE”
Ediția a III-a

Iași, 10-11 Decembrie 2015Miercuri, 9 Decembrie
Sosirea participanților


19:00 – Cocktail de Bun venit
Restaurant Eden, Hotel Eden***, Str. Sf. Sava Nr. 1

Joi, 10 Decembrie
9:30-11:00 – Deschiderea Conferinței „Dezvoltare internațională și democratizare”
Sala „Ferdinand”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

Invitați:
Prof. Dr. Vasile IȘAN, Rector, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Prof. Dr. Nicu GAVRILUȚĂ, Decan, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
                        Prof. Dr. George POEDE, Prodecan, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
                        Conf. Dr. Virgil STOICA, Director, Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Cercet. Dr. Alexandru MURARU, Coordonator proiect conferință, Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

 

11:00-11:20   Pauză

 

SESIUNI (PARALELE) DE PREZENTĂRI

11:20-12:40 - Panel I- Ukraine between domestic problems and international challenges
Moderator: Prof. Univ. Dr. George POEDE (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Joi, 10 Dec., Sala „Ferdinand”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

11:20-11:40 Tamara MARUSYK (Prof. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine), Objects of UNESCO in Ukraine as a factor of the society humanization
11:40-12:00 Oleh KOZACHUK (Assist. Prof., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University), Threat to Interethnic Relations’ Harmonization in Ukraine
12:00-12:20 L.N. MELNYCHUK (PhD, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University), Fake news as a provocation for the emergence of inter-ethnic tensions in the Chernivtsi region
12:20-12:40 Alina-Mirela MARCU (Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași), The trilateral regional cooperation between Romania-Ukraine-Republic of Moldova

11:20-12:40 - Panel II– Foreign policies of the European Union
Moderator: Cerc. St. Dr. Alexandru MURARU (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Joi, 10 Dec., Sala S5, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

11:20-11:40 Oana Alexandra SIMION (Cerc. Şt. Dr., Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” al Academiei Române), Criza ucraineană şi tensiunile geopolitice de la graniţa de est a Uniunii Europene
11:40-12:00 Mihaela-Adriana PADUREANU (Dr., Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București), Testarea interacțiunii cu anarhia de la frontiere: eșecul politicii externe a Uniunii Europene în criza ucraineană
12:00-12:20 Ciprian G. NIŢU (Asist. Univ. Dr., Universitatea de Vest din Timişoara), Comerţ, cooperare internaţională şi dezvoltare. Cât e de cosmopolită politica externă a Uniunii Europene?
12:20-12:40 Alexandru Bogdan CALANCE (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Afacerile externe ale Uniunii Europene: Primul an de mandat al Federicai Mogherini – provocări, soluții, rezultate

11:20-12:40 - Panel III– Social and economic dinamics of the European organization
Moderator: Lect. Univ. Dr. Ana Maria ANDRONACHE (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Joi, 10 Dec., Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

11:20-11:40 Dragoș-Andrei PREUTESCU (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Uniunea Europeană și noul contract social, de la agenda economică la agenda socială. O abordare instituțională
11:40-12:00 Marilena Raluca GROSU (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Percepția populației Uniunii Europene asupra nivelului de sărăcie
12:00-12:20 Francesca FLORESCU (Mrd., Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București), Rolul Eurogrup în ansamblul instituțional al Uniunii Europene
12:20-12:40 Anca MITU (Drd., Academia Română), Robert-Claudiu HELLVIG (Drd., Universitatea din Oradea), Constantin–Adrian BLĂNARU (Drd., Universitatea „Petre Andrei” din Iași), Bank crediting-instruments for economic revival or multiplier of indebtedness (Creditarea bancară-instrument de revigorare economică sau multiplicator al îndatorării)

11:20-12:40 - Panel IV- Security in the international dymanics
Moderator: Lect. Univ. Dr. Corina BARBAROS (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Joi, 10 Dec., Sala II8 (Amfiteatrul  „Titu Maiorescu” ), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

11:20-11:40 Violeta MELNIC  (Conf. univ. dr., Institutul de Relații Internaționale din Moldova),  Politicile UE în CSDP
11:40-12:00 Andreea IANCU (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, University of Massachusetts Boston), Implications of the refugee crisis on the European Union (human) security
12:00-12:20 Dorin DOLGHI (Lect. univ. dr., Universitatea din Oradea), Variabilele identitare în dezbaterea euroatlantism versus eurasianism
12:20-12:40 Imanalieva CHOLPON (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), A culture of peace as a factor in the formation of a new security model

12:40-15:00 Prânz, Restaurant Studențesc „Titu Maiorescu”, Parter – Sala Protocol
Campus Titu Maiorescu, Strada Titu Maiorescu 7-9

15:00-16:20 - Panel V- Mobility and recognition in the 21st century
Moderator: Lect. Univ. Dr. Silviu GRECU (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași),
Joi, 10 Dec., Sala „Ferdinand”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

15:00-15:20 Ion IONESCU (Prof. Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Glocalizare și migrație
15:20-15:40 Vasile-Lucian GOLDAN (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Mărturisirea publică a credinței în context democratic
15:40-16:00 Indira Bolotbekovna MUSAGOZHOEVA (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Global crisis movement of the population: road to nowhere
16:00-16:20 Mădălina Laura CUCIURIANU (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Impactul global al TTIP. Aspecte geopolitice

15:00-16:20 - Panel VI-Social and administrative dilemmas of the postcommunist Romania
Moderator: Lect. Univ. Dr. Bogdan MIHĂILESCU (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Joi, 10 Dec., Sala S5, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

15:00-15:20 Andrada NIMU (Dr, Prof Asoc., Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București), Lost in transition: Efectele democratizării și ale schimbărilor economice asupra mișcării de femei și minorităților sexuale din România și Polonia
15:20-15:40 Cristina BADEA (Drd, Universitatea din București), Gen și violență domestică: reconfigurări discursive în spațiul civic românesc
15:40-16:00 Dorina ŢICU (Dr., Prof. Asoc., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), The Romanian Public Administration between tradition and development: beliefs, values, and symbols/ Administratia publică românească între tradiţie şi dezvoltare: credinţe, valori şi simboluri
16:00-16:20 Alexandra DODIȚĂ (Drd., Universitatea de Vest din Timișoara), “Mental Health” Metamorphosis. A Critical Discourse Analysis of Mental Health Policies in Romania

15:00-16:40 - Panel VII- Identity, tolerance and diversity
Moderator: Cerc. st. Dr. Alexandru MURARU (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Joi, 10 Dec., Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

15:00-15:20 Iulian WARTER (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Cultural Clusters in the European Union
15:20-15:40 Liviu WARTER (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Intercultural synergy. A challenge for the European Union
15:40-16:00 Tudor STANCIU (Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), George Poede (Prof. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Challenges for Romanian Governance in Education
16:00-16:20 Dan Oprescu ZENDA (consilier superior, Agenţia Naţională pentru Romi a Guvernului României), Designing Public Policies on Roma. From 18th Century to 21st Century
16:20-16:40Valentyna BOHATYRETS (PhD., Assoc. Prof., Yurii Fedkovych Chernivtsi National University), Tolerance in a multicultural community: a guide to developing and sustaining dialogue

15:00-16:20 - Panel VIII- Ideologies and political parties in Europe
Moderator: Lect. univ. dr. Diana MĂRGĂRIT (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Joi, 10 Dec., Sala II8 (Amfiteatrul  „Titu Maiorescu” ), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

15:00-15:20 Sabin Daniel DRĂGULIN (Conf. univ. dr., Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București), Dan MIHALACHE (Lect. univ. dr., Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București), Criza regimului partidelor politice din Europa centrală și de est
15:20-15:40 Simona VRÂNCEANU (Lect. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) Political parties and immigrants integration
15:40-16:00 Valentin Q. NICOLESCU (Lect. univ. dr., Universitatea Nicolae Titulescu, Bucureşti, cerc. postdoc., Școala Națională de Științe Politice și Administrative, București), Între etnic şi civic – o abordare critică a principalei tipologii a naţionalismului
16:00-16:20 Emanuel COPILAȘ (Asist. univ. dr., Universitatea de Vest, Timișoara), Postcomunismul românesc. O perspectivă ideologică

16:20-16:40   Pauză

16:40-18:00-Panel IX-Sustainable development and environmental protection on the current political agendas
Moderator: Lect. Univ. Dr. Corina BARBAROS (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Joi, 10 Dec., Sala „Ferdinand”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

16:40-17:00 Diana Anca ARTENE (Conf. univ. dr., Universitatea Spiru Haret, București), Răspunderea juridică în dreptul mediului şi implicaţiile acesteia în dezvoltarea durabilă
17:00-17:20 Ionuț Mircea MARCU (Mrd., Universitatea din București), Evoluția conceptului de dezvoltare durabilă
17:20-17:40 Emiliana–Oana TATARCAN (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Noi obiective de dezvoltare pentru o lume complexă. O privire de ansamblu asupra Norvegiei
17:40-18:00 Paraschiva Ramona PĂUN (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Globalizarea și mediul înconjurător
16:40-18:00 - Panel X–Romania’s partnerships, diplomatic relations and international tensions
Moderator: Lect. Univ. Dr. Bogdan MIHĂILESCU (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Joi, 10 Dec., Sala S5, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

16:40-17:00 Corina Ileana POPA (PhD Candidate, Romanian Academy, Research institute for Quality of Life), An analysis of the Romanian Refugee Integration Program
17:00-17:20 Daniel HRENCIUC (Dr., Colegiul Tehnic Rădăuți), România și criza ucraineană. Percepții diplomatice și considerații geopolitice
17:20-17:40 Cristina PĂIUȘAN-NUICĂ (Conf. univ. dr., Universitatea Spiru Haret, București), Relațiile româno-arabe în timpul Războiului Rece
17:40-18:00 Paul NISTOR (Dr., Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iași), SUA, Marea Britanie, România și ordinea mondială postbelică
16:40-18:00 - Panel XI–Democracy in Europe
Moderator: Dr. Tudor STANCIU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Joi, 10 Dec., Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

16:40-17:00 Crina Mihaela VERGA (Lect. univ. dr., Universitatea “Mihail Kogălniceanu“ din Iași), Raporturile dintre Președinte și Parlament în republici semiprezidențiale
17:00-17:20 Silviu GRECU (Lect. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Percepție și cogniție socială în democrațiile fragile
17:20-17:40 Theo-George ENACHE (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), O sută de ani de democrație europeană
17:40-18:00 Vira BURDIAK (Professor, PhD, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi), Peculiarity of the New Bodies of Government in the Post-Communist Countries
16:40-18:00 - Panel XII-Terrorism and islamophobia
Moderator: Lect. Univ. dr.  Ovidiu GHERASIM-PROCA (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Joi, 10 Dec., Sala II8 (Amfiteatrul  „Titu Maiorescu” ), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

16:40-17:00 Dacian DUNA (Lect. univ. dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca), The refugee crisis and security blunders in the European Union and its Member States: How the European leaders have failed to understand the ISIS threat
17:00-17:20 Margareta ASLAN (Dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca), Islamofobia. De la concept ideatic la angoasă colectivă
17:20-17:40 Oana-Elena BRÂNDA (Drd., Universitatea din București), The new face of terrorism post 9/11
17:40-18:00 Magda Simona SCUTARU (Drd., Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi), Petru AVRAM (Dr., Universitatea tehnică „Gh. Asachi” Iași), Valul de imigranţi proveniţi din Siria şi ameninţarea teroristă în Europa

18:00-19:20 - Panel XIII-Middle East and international organization
Moderator: Lect. Univ. dr.  Silviu GRECU (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Joi, 10 Dec., Sala „Ferdinand”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

18:00-18:20 Mihai Sebastian CHIHAIA, (Mrd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Viziuni asupra securității în Orientul Mijlociu
18:20-18:40 Dmitrii MAGALIUC, (Mrd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Dezvoltare şi democratizare în Orientul Mijlociu
18:40-19:00 Raluca DOCEA, (Mrd., Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca), Tipologia misiunilor ONU şi influenţa acestora asupra regimului politic
19:00-19:20 Emanuel-Ionuț ZANOSCHI, (Std., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Terorismul sub o nouă formă. Siria un teritoriu fără viitor?

18:00-19:20 - Panel XIV-Europe and political crises
Moderator: Lect. univ. dr. Valentin Q. NICOLESCU (Universitatea Nicolae Titulescu, Bucureşti, cerc. postdoc., Școala Națională de Științe Politice și Administrative, București),
Joi, 10 Dec., Sala S5, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

18:00-18:20 Vlăduț V. CRISTIAN (Mrd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași),  Dinamica UE și sistemul internațional multipolar
18:20-18:40 Alin Paul CIOBANU (Mrd., Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București), Criza europeană a refugiaților. Mituri, realități și perspective
18:40-19:00 Cătălina Elena PRISĂCARU (Mrd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Reinforcement of nationalism and ethnocentrism in the context of the refugee crisis in Europe
19:00-19:20 Mihai MOGÎLDEA, (Std., Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București), Evoluția relațiilor moldo-europene în perioada 2009-2014. Realizări și eșecuri în direcția stabilirii unui cadru de cooperare extins

18:00-19:20 - Panel XV-Accountability, knowledge and negotation in international relations
Moderator: Asist. Univ. Dr. Emanuel COPILAȘ (Universitatea de Vest, Timișoara)
Joi, 10 Dec., Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

18:00-18:20 Ana-Maria GOLDAN (Mrd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Regimul juridic general al răspunderii internaționale pentru daune ecologice
18:20-18:40 Denisza SZABÓ (Mrd., Universitatea din Oradea), Multiculturalism, cunoaştere şi educaţie ca procese de democratizare (Oakland Ebonics Resolution as a way towards democratization)
18:40-19:00 Iosif BOANCĂ (Mrd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Hegemonia discursivă, demarcarea veridicului și riscul reacțiunii
19:00-19:20 Cazacu GHEORGHE (Mrd., Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca), Relațiile diplomatice dintre Federația Rusă și Ucraina 1991-2015. Studiu de caz: confruntarea diplomatică privitoare la Crimeea

18:00-19:40 - Panel XVI-Eastern Europe: tensions, dilemmas and opportunities
Moderator: Lect. Univ. dr.  Ovidiu GHERASIM-PROCA (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Joi, 10 Dec., Sala II8 (Amfiteatrul  „Titu Maiorescu” ), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

18:00-18:20 Dorin-Mircea DOBRA (Lect. univ. dr., Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca), Criza vecinătăților UE și eșecul Politicii Europene de vecinătate
18:20-18:40 Angela GRĂMADĂ (Asist. univ. dr., Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București), Criza ruso-ucraineană: actori, cauze, efecte și retorică despre interes național
18:40-19:00 Ioan HORGA (Prof. univ. dr., Universitatea din Oradea), Alina-Maria BALAJ (Std., Universitatea din Oradea), Ukraine between multi-vector policy and the relations with EU neighbors
19:00-19:20 Gabriel ASANDULUI (Conf. univ. dr., Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi), Republica Moldova între Rusia şi Uniunea Europeană
19:20-19:40 Anastasiia GAVIUK (PhD., Bukovyna State University of Finance and Economics, Chernivtsi), The Black Sea Regional Cooperation: the constructive dialogue to sustain regional stability

20:00 Cocktail, Restaurant “EDEN”
Restaurant Eden, Hotel Eden***, Str. Sf. Sava Nr. 1

Vineri, 11 Decembrie
10:00-12:00 – Prelegerea „CE PREȚ ARE ASTĂZI LIBERTATEA? Libertate individuală și responsabilitate civică în actualul context de securitate”

Aula Magna „Mihai Eminescu”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Corp A, parter și etaj I (Bdul. Carol I nr. 11)

Susținută de: Keynote Speaker Prof. Dr. Mihai-Răzvan UNGUREANU (Profesor, Universitatea București, Director al Serviciului de Informații Externe (Iunie 2015 – Prezent, 2007-2012), Ministru de Externe al României (2004-2007) și Prim-Ministru (2012))

 

Workshop
14:30-16:00 Workshop – ”Parteneriatul academic – autorități locale în dezvoltarea proiectelor transfrontaliere”
Moderator: Prof. Univ. Dr. George POEDE (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, prodecan al Facultății de Filozofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Botoșani și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoșani”
Vineri, 11 Dec., Consiliul Local Botoșani,
Piața Revoluției, nr. 1, Botoșani

Prezentarea Revistei de Științe Politice „POLIS”
Lansarea numărului tematic „Est-Vest”, Volum Coordonat de Angelo CHIELLI & Sabin DRAGULIN, Volum III, Nr. 4(10), Serie nouă
Prezintă: Cercet. Șt. Dr. Alexandru MURARU,
Prof. Dr. Sorin BOCANCEA, Conf. Univ. Dr. Sabin DRĂGULIN
Vineri, 11 Dec., Sala II8 (Amfiteatrul  „Titu Maiorescu” ), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

SESIUNI (PARALELE) DE PREZENTĂRI

 

12:20-13:40 - Panel XVII-Symbols and perceptions in a globalized world
Moderator: Lect. Univ. dr. Diana MĂRGĂRIT (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 11 Dec., Sala II8 (Amfiteatrul  „Titu Maiorescu” ), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

12:20-12:40 Alexandru FLORIAN (Prof. Univ. Dr., Facultatea de Științe Politice, Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" și Director General al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"), Reglementarea competiției dintre memorii în spațiul public
12:40-13:00 Alexandru MURARU (Cercet. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Simbolistica postbelică „Est”-„Vest” la Regele Mihai. Percepții și poziționări
13:00-13:20 Virgil STOICA (Conf. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Age based digital divide
13:20-13:40 Ciprian IFTIMOAEI (Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Germania – „calul troian” al Rusiei în NATO şi UE?

12:20-13:40 - Panel XVIII- Power, diplomacy and interaction between Asia and the Euro-Atlantic sphere
Moderator: Conf. univ. dr. Virgil STOICA (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 11 Dec., Sala S5, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

12:20-12:40 Laura Cătălina PAȘCU (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Configurații geopolitice și relații de putere în spațiul eurasiatic
12:40-13:00 Raisa PREUTESCU (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Responsibility to Protect (r2p) and its limits
13:00-13:20 Ingrid FUSMAN (Drd., Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București), Viitorul relațiilor bilaterale dintre Statele Unite și China între competiție și parteneriat strategic în opinia experților americani
13:20-13:40 Bogdan DIȚOIU (Drd., Universitatea din București), Modelul chinez în relațiile internaționale: influența gândirii chineze în studiul relațiilor internaționale în China

12:20-14:00 - Panel XIX-Activism, democracy and anti-corruption claims
Moderator:  Conf. univ. dr Sabin Daniel DRĂGULIN (Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București)
Vineri, 11 Dec., Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

12:20-12:40 Claudia CRISTESCU (Asist. univ. dr., Universitatea de Vest, Timișoara), Dimensiunea internațională a activismului civic anticorupție: tendințe, tactici și obstacole
12:40-13:00 Bogdan Constantin MIHĂILESCU (Lect. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Limite ale democraţiei participative (Limits of participatory democracy)
13:00-13:20 Miroslav STANICI (Bursier Doctorand, POSDRU/187/1.5/S/155559 beneficiar Universitatea de Vest din Timișoara), Montagsdemonstrationen: was es war und was es ist
13:20-13:40 Orest TĂRÎȚĂ (Conf. univ. dr, Academia de Administrare Publică, Chișinău), Combaterea corupției în Republica Moldova – necesitate stringentă de supraviețuire a țării

12:20-13:40 - Panel XX-Regional and Political Developments: Case Studies and Strategies
Moderator: Dr. Tudor STANCIU (Asoc. Prof, Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
Vineri, 11 Dec., Sala „Ferdinand”,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

12:20-12:40 Marius DANGĂ (Bursier doctorand, Proiect POSDRU 159/1.5/S/134197 Beneficiar Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Formarea comportamentului electoral în societăți democratice. Trei modele clasice
12:40-13:00 Alina POPA (Dr., Clusterul Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub), Regional Innovative Cluster EURONEST IT&C Hub: Unleashing Creative Industries Potential for Democratization and Growth
13:00-13:20 Dan ZAHARIA (Site Manager al Școlii Informale de IT Iași),  Insights on the Regional IT Academia & Industry

13:50-14:30 Ceremonia de înmânare a diplomelor
Sala „Ferdinand”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

14:30-15:30 Prânz, Restaurant Studențesc „Titu Maiorescu”, Parter – Sala Protocol
Campus Titu Maiorescu, Strada Titu Maiorescu 7-9

16:00 Plecarea participanților

 

Go to top