Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice
Departamentul de Cercetare
Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene

Conferința internațională
 „DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI DEMOCRATIZARE”
Ediția a V-a
Iași, 8 Decembrie 2017

 Dezvoltare internationala si democratizare Iasi Romania UAIC 8 decembrie 2017


Programul Conferinţei


 

09:00-10:00 Registration (Înregistrarea participanților)
Sala Senatului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A, (Bdul. Carol I nr. 11)

10:00-10:30 – Deschiderea Conferinței „Dezvoltare internațională și democratizare”
Sala Senatului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A, (Bdul. Carol I nr. 11)

Invitați:
Prof. Univ. Dr. Mihaela ONOFREI, Ordonator de Credite, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Cercet. Șt. III Dr. Alexandru MURARU, Președintele Comitetului Științific & Coordonatorul proiectului conferinței, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. Univ. Dr. Conțiu Tiberiu ȘOITU, Decan, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
                        Prof. Univ. Dr. George POEDE, Fondator al conceptului științific & proiectului Conferinței, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
                        Conf. Univ. Dr. Bogdan ȘTEFANACHI, Prodecan, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

10:30-11:45 – Prelegereainaugurală „ÎNTRE DEMOCRATIZARE ȘI DEPOLITIZARE. Reflecții despre criza democrației”
Sala Senatului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A  (Bdul. Carol I nr. 11)

Susținută de: Keynote Speaker Prof. Univ. Dr. Daniel BARBU

Profesor de Științe Politice, Universitatea București
Președinte al Autorității Electorale Permanente (Iunie 2017 – Prezent), Ministru al Culturii în Guvernul României (2013-2014) și Senator în Parlamentul României (2012-2016)

  

SESIUNI (PARALELE) DE PREZENTĂRI

  

12:00-14:00- Panel I – European Union and International Development

Moderator: Lect. Univ. Dr. Dorin Dobra (Facultatea de Studii Europene, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
Vineri, 8 Dec., Sala Ferdinand, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A

 

12:00-12:20 Dorin DOBRA (Lect. Univ. Dr., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca), Europa are nevoie de continuarea Politicii de Extindere
12:20-12:40 Marianna FRONTOVSKA (MA student, Odessa Regional Institute of Public Administration), Borders, crises and secessionism tendencies in European Union
12:40-13:00 Bianca BOSOANCĂ (Mrd., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca), Uniunea Europeană și provocările privind securitatea energetică a statelor
13:00-13:20 Gabriela-Victoria ȚEPUȘ (Mrd., Universitatea „Babeș Bolyai”, Cluj-Napoca), Securitatea în Uniunea Europeană vs. Criza imigranților
13:20-13:40 Krystyna BAKHTINA (PhD candidate, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa), Enhancement of the role of European Parliament as a way to democratic legitimacy in the EU
13:40-14:00 Ștefan CASTRAVEȚ (Std., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinău), Rolul organizațiilor regionale pentru protecția drepturilor refugiaților: agenția europeană pentru refugiați

 

12:00-14:00- Panel II– Digital policies and development
Moderator: Prof. Univ. Dr. Virgil Stoica (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din  Iași)
Vineri, 8 Dec., Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

 

12:00-12:20 Virgil STOICA (Prof. Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Harta diviziunilor digitale din Uniunea Europeană
12:20-12:40 Mirela Mărcuț (Lect. Univ. Dr., Universitatea din Oradea), Digital policies as instruments in the European integration process
12:40-13:00 Emanuel-Ionuț ZANOSCHI (Mrd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Guvernare electronică. Primăria pe Facebook și implicațiile sale
13:00-13:20 Iosif BOANCĂ (Absolvent, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași),  Renașterea tehnologică – dincolo de necesitatea muncii umane
13:20-13:40 Lenuța Andreea APOSTOL (Consilier, Parlamentul României, Camera Deputaților), Evaluation process as instrument of democratization and development
13:40-14:00  Petru IARMALIUC (Drd., Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău), Aplicabilitatea dreptului de la Geneva în contextul conflictelor armate contemporane

 

12:00-14:00- Panel III- Eastern Dimensions  
Moderator: Lect. Univ. Dr. Ana Maria Andronache (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
Vineri, 8 Dec., Sala II8 (Amfiteatrul  „Titu Maiorescu” ), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A

 

12:00-12:20 Vasile ROMAN (Conf. Univ. Dr., Universitatea Apollonia, Iași), Drumul Republicii Moldova intre democratizare si dezvoltare
12:20-12:40 Ion RUSANDU (Coordonator, Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău), Puterea și opoziția politică în contextul modernizării Republicii Moldova
12:40-13:00 Galina PLEȘCA (Std., Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău), Republica Moldova - in cautarea formulei electorale perfecte?
13:00-13:20 Ludmila BEJENARU (Conf. Univ. Dr. Hab., Catedra de Slavistică „Petru Caraman”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Irina KUNINA (Conf. Univ. Dr., Centrul de Multiculturalism din Azerbaijan, Baku) Azerbaidjanul – un spaţiu al multiculturalismului, deschis culturilor lumii
13:20-13:40 Cristian ZAHARIA (Drd., Universitatea București), Legile lustraţiei din Europa centrală şi de răsărit – sensuri simbolice şi ritualice
13:40-14:00 Ana Maria ANDRONACHE (Lect. Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)  Participarea politică și civică a tinerilor din Republica Moldova

 

12:00-14:00 - Panel IV – Perspectives over migration and refugees
Moderator: Lect. Univ. Dr. Simona Vrânceanu (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
Vineri, 8 Dec., Sala Senatului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A

 

12:00-12:20 Simona VRÂNCEANU (Lect. Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Political Challenges of Populist Parties regarding Migration Issues
12:20-12:40 Cristina SÎRBU (Std., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinău), Provocările Agenției ONU pentru refugiați în contextul ultimelor procese migraționiste
12:40-13:00 Corina SÎRBU (Std., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinău), Necesitatea reglementării statutului de refugiat în contextul atentatelor teroriste actuale
13:00-13:20 Ana EȘANU (Std., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinău), Integrarea socială a refugiaților in Comunitatea Europeană
13:20-13:40 Alona PRYSHCHAK (MA student, Odessa Regional Institute of Public Administration), Refugees, migration and associated phenomena in the EU
13:40-14:00 Daniela TROFĂILĂ (Std., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinău), Nereturnarea refugiaţilor-principiu inerent al drepturilor omului

 

14:00-15:00 Prânz, Restaurant Studențesc „Titu Maiorescu”, Parter – Sala Protocol
Campus Titu Maiorescu, Strada Titu Maiorescu 7-9

 

15:00-16:40 - Panel V – Challenges and opportunities in the political sphere
Moderator: Lect. Univ. Dr. Bogdan Mihăilescu (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
Vineri, 8 Dec., Sala II8 (Amfiteatrul  „Titu Maiorescu” ), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A

 

15:00-15:20 Bogdan MIHĂILESCU (Lect. Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Populismul - unitate in diversitate
15:20-15:40 Bogdan OLARU (Dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași), Efectivitatea informațiilor corective în dinamica opiniilor politice
15:40-16:00 Ciprian IFTIMOAEI (Asist. Univ. Asociat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Analiza statistică a sărăciei din România, în profil regional şi în context european
16:00-16:20 Ioana HOTEA (Mrd., Universitatea București), Re-approaching Anthropology and History.  An Examination on Romania’s Interpreted Past and the Present to be Interpreted
16:20-16:40 George-Cristian GAVRILOAIA (Std., Universitatea „Babeș Bolyai”, Cluj-Napoca), Provocări contemporane și  strategii de branding local în comunități problematice din Transilvania

 

15:00-16:40 - Panel VI – Political struggle: political parties, interests and pressure groups
Moderator: Lect. Univ. dr.  Silviu Grecu (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
Vineri, 8 Dec., Sala Senatului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A

 

15:00-15:20  Cristina MATIUȚA (Conf. Univ. Dr., Universitatea din Oradea), The transformation of the Romanian party system over the last decade (2007-2017)
15:20-15:40 Geanina BĂDEANU  (Std., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Interese si inegalitati in societatea contemporana
15:40-16:00 Larisa BEJENARU (Std., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Partide politice și grupuri de presiune ca actori ai schimbării
16:00-16:20 Sorin BECCIU (Drd., Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău), Presiuniea politică și mediul cultural
16:20-16:40 Silviu GRECU (Lect. Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Cognitions, Values and Political Behaviour in the Romanian Democracy
16:40-17:00 Dumitru GANCEARUC (Std., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinău), Necesitatea respectării dreptului refugiaților, în raport cu securitatea națională

 

15:00-16:40 - Panel VII – Tackling challenges in the contemporary political environment
Moderator: Cercet. Șt. III Dr. Alexandru Muraru (Departamentul de Cercetare, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din  Iași)
Vineri, 8 Dec., Sala Ferdinand, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A

 

15:00-15:20  Alexandru MURARU, (Cercet. Șt. III Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), “France is back, Europe is back”. The Macron’s plan for the future of EU 2024 from Sorbonne University in Paris. Themes, Messages, Reactions
15:20-15:40 Alexandru POSTICA  (Avocat, Director al Programului Drepturile Omului Asociația Obștească „Promo LEX”, Chișinău), Controlul civic asupra guvernului versus Controlul guvernamental asupra organizațiilor societății civile. Tendințe actuale.
15:40-16:00 Svetlana MELNIC (PhD candidate, “Alecu Russo” Bălți State University), The literature of exile of Alexei Marinat: between the rhetoric of authenticity and the ethics of confession
16:00-16:20 Delia Elena RUSU (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Programul Erasmus+ și implicarea lui în cultivarea cetățeniei active în cadrul Uniunii Europene
16:20-16:40 Tuba ELDEM (Assistant Professor, Department of Political Science, Istanbul Gedik University), Why did Turkey fail to Consolidate its Democracy: A debate on Structure vs. Agency

 

16:40-17:20   Pauză de cafea (Coffee Break)

Hol Sala Ferdinand, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corp A

 

17:20-18:40 - Panel VIII – A multifaceted view over Human Rights and Democracy
Moderator: Lect. Univ. Dr. Ovidiu Gherasim-Proca (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
Vineri, 8 Dec., Sala „Ferdinand”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A

 

17:20-17:40 Aurora CIUCĂ (Prof. Univ. Dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava), Drepturile omului în Europa: provocări și perspective
17:40-18:00 Ovidiu GHERASIM-PROCA (Lect. Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Cunoaștere împărtășită. Proiecte culturale trans-disciplinare la frontiera de est a Uniunii Europene
18:00-18:20 Anastasia CĂLIN (Std., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Naționalitate și Etnicitate
18:20-18:40 Vlad MANIC (Std., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Dreptul la autodeterminare. Minoritățile etno-culturale între independență și conflict

17:20-18:40- Panel IX – Globalization, Security and Terrorism in the international environment
Moderator: Prof Univ. Dr. Cristina Gavriluță (Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din  Iași)
Vineri, 8 Dec., Sala Senatului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A

 

17:20-17:40 Cristina GAVRILUȚĂ (Prof Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Identitățile noastre într-o lume globală
17:40-18:00 Ana CUZUIOC (Std., Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău), Fenomenul terorismului în contextul reconfigurării sistemului de securitate internațională la etapa actuală
18:00-18:20 Tudor VIERU (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) Dezavantajele Democrației în Combaterea Terorismului
18:20-18:40 Iulian DINULESCU (Drd., Academia de Informații „Mihai Viteazul”, București), Riscurile de securitate generate de comportamentul fanaticilor religioși

17:20-19:00- Panel X – Challenges in the security sphere
Moderator: Conf. Univ. Dr.  Bogdan Ștefanachi (Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
Vineri, 8 Dec., Sala II8 (Amfiteatrul  „Titu Maiorescu”), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corp A

 

17:20-17:40 Bogdan ȘTEFANACHI (Conf. Univ. Dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Globalization, Development and Human Security – The Archeology of a new Discourse in International Relations
17:40-18:00 Ruslana GROSU (Cerc. Șt. Dr., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinău), Experiența statelor comunitare neutre în gestionarea statutului de neutralitate și a angajamentelor asumate în cadrul cooperării cu NATO și ONU
18:00-18:20 Renata RUSU (Std., Universitatea de Stat a Republicii Moldova, Chișinău), Securitatea umană în contextul contemporan: noțiune, dimensiuni, provocări și amenințări
18:20-18:40 Alexandra TIMOFTE (Mrd., Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București), Lavinia SAVU (Mrd., Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București), Myanmar - diagnoza situației statului Rakhine și a minorității Rohingya. Aplicarea metodei triunghiurilor lui Galtung
18:40-19:00 Mihai Sebastian CHIHAIA (Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Russia's strategy across Middle East and North Africa

 

Go to top